245 Hótel Geysir ehf.

Stærðarflokkur Stórt
Röð innan flokks 182
Landshluti Suðurland
Atvinnugrein Rekstur gististaða og veitingarekstur
Starfsemi Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu
Framkvæmdastjóri Sigríður Vilhjálmsdóttir
Fyrri ár á listanum 2012–2020
Framúrskarandi 2021

Hvernig gengur reksturinn?

Eignir 2.131.849
Skuldir 1.259.244
Eigið fé 872.605
Eiginfjárhlutfall 40,9%
Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Eigendur og eignarhald

Þekktir hluthafar 1
Endanlegir eigendur 1
Eignarhlutur í öðrum félögum 3
Endanleg eign í öðrum félögum 3

Lánshæfismat félaga í sömu grein

Meðallánshæfi félaga í atvinnugreininni Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

pila

Miðlungi áhættumikil

Meira um fyrirtækið hjá CreditInfo

Greinar og viðtöl

Samstarfsaðilar