842 Nautafélagið ehf.

Stærðarflokkur Lítið
Röð innan flokks 205
Landshluti Höfuðborgarsvæði
Atvinnugrein Rekstur gististaða og veitingarekstur
Starfsemi Veitingastaðir
Framkvæmdastjóri Trausti Snær Kristjánsson
Fyrri ár á listanum 2013–2020
Framúrskarandi 2021

Hvernig gengur reksturinn?

Eignir 108.286
Skuldir 60.798
Eigið fé 47.488
Eiginfjárhlutfall 43,9%
Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Eigendur og eignarhald

Þekktir hluthafar 1
Endanlegir eigendur 4
Eignarhlutur í öðrum félögum 0
Endanleg eign í öðrum félögum 0

Lánshæfismat félaga í sömu grein

Meðallánshæfi félaga í atvinnugreininni Veitingastaðir

pila

Miðlungi áhættumikil

Meira um fyrirtækið hjá CreditInfo

Greinar og viðtöl

Samstarfsaðilar