Arion selur 34% í Högum

Hagar Bónus
Hagar Bónus Kristinn Ingvarsson

Arion banki hefur selt dreifðum hópi lífeyrissjóða og öðrum fagfjárfestum 34% í Högum ásamt kauprétti að 10% viðbótarhlut. Kaupverð er 4,1 milljarður. Skráning í kauphöll er fyrirhuguð síðar á árinu.
 
Arion banki sendi frá sér tilkynningu um söluna. Í hennir segir m.a.: 

„Búvellir slhf., félag í eigu nokkurra lífeyrissjóða og annarra fagfjárfesta, hefur fest kaup á 34% hlutabréfa í Högum, eða 35,3% af útistandandi hlutum í félaginu. Að auki hefur félagið samið um kauprétt á 10% útgefinna hlutabréfa til viðbótar á hærra verði. Seljandi er Eignabjarg, dótturfélag Arion banka, sem á eftir viðskiptin 64,1% útistandandi hluta í Högum. Kaupin eru gerð með fyrirvara um samþykki Samkeppniseftirlitsins.
 
Kaupverðið er 4.140 milljónir króna. Á félaginu hvíla nettó vaxtaberandi skuldir að fjárhæð um 12,5 milljarðar króna miðað við efnahagsreikning félagsins 30. nóvember síðastliðinn og er heildarvirði félagsins samkvæmt því rúmir 24 milljarðar króna. Kaupverðið nemur 10 krónum á hlut en gengi samkvæmt kaupréttinum er 10% hærra.
 
Stærstu eigendur Búvalla eru Hagamelur ehf. (félag í eigu Hallbjörns Karlssonar, Árna Haukssonar, Sigurbjörns Þorkelssonar og Tryggingamiðstöðvarinnar), Gildi lífeyrissjóður, SÍA I (fagfjárfestasjóður undir stjórn rekstrarfélagsins Stefnis, en eigendur SÍA I eru margir af stærstu lífeyrissjóðum landsins) og fagfjárfestasjóðurinn Stefnir ÍS-5.

Aðrir eigendur Búvalla eru Festa lífeyrissjóður, Lífeyrissjóður bænda, Lífeyrissjóður starfsmanna Búnaðarbanka Íslands hf., fjárfestingarsjóðurinn Stefnir Samval, séreignalífeyrissjóðirnir Vista og Lífeyrisauki, Miranda ehf. (sem er í eigu Berglindar Jónsdóttur) og Draupnir fjárfestingafélag (sem er í eigu Jóns Diðriks Jónssonar). Enginn hlutur er stærri en svo að svari til 8,5% eignarhlutar í Högum. Kaupin eru að fullu fjármögnuð með eiginfjárframlögum.
 
Samningurinn nú er mikilvægur áfangi í söluferli Arion banka á hlut sínum í Högum, en bankinn tilkynnti í október síðastliðnum áform um að selja kjölfestuhlut í Högum í opnu söluferli og jafnframt að bankinn myndi taka til skoðunar öll tilboð sem bærust í eignarhlut hans í félaginu. Bankanum bárust viðunandi tilboð bæði í kjölfestuhlut og í félagið allt, en í kjölfarið var gengið til samningaviðræðna við Búvelli sem áttu hagstæðasta tilboðið.

Næsta skref söluferlisins er að undirbúa skráningu Haga í kauphöll sem fyrirhugað er að óska eftir síðar á árinu. Í aðdraganda skráningar mun Arion banki bjóða fagfjárfestum og almennum fjárfestum að kaupa hlutabréf í Högum. Það er fyrirtækjaráðgjöf Arion banka sem hefur umsjón með þessu ferli.“
 
„Hagar eru stærsta verslunarfyrirtæki landsins og félagið gegnir mikilvægu hlutverki í smásöluverslun um land allt. Það skiptir íslenskt viðskiptalíf verulegu máli að eignarhald Haga komist í eðlilegan farveg. Markmið bankans var að selja kjölfestuhlut í félaginu sem nú hefur gengið eftir og fylgja því síðan eftir með skráningu í kauphöll,“ er haft eftir Höskuldi H. Ólafssyni, bankastjóra Arion-banka í tilkynningunni. 

„Við sjáum fyrir okkur að skráning Haga geti orðið mikilvægur áfangi í því að endurreisa íslenskan hlutabréfamarkað. Bankinn hefur verið ánægður með rekstur Haga undanfarin misseri þrátt fyrir erfitt árferði og efnahagur félagsins er traustur. Stjórnendur hafa unnið mjög gott starf og fá nú til liðs við sig hluthafahóp sem býr yfir mikilli reynslu á íslenskum smásölumarkaði,“ segir Höskuldur enn fremur.
 
„Við sjáum fjárfestingu Búvalla í Högum sem langtímaverkefni og munum leggja áherslu á að félagið einbeiti sér að kjarnastarfsemi sinni. Við viljum að eignarhald félagsins verði sem breiðast, bæði í gegnum lífeyrissjóði og með beinni aðild einstakra hluthafa,“ er haft eftir Hallbirni Karlssyni, einum af eigendum Búvalla, í tilkynningunni.

mbl.is

Bloggað um fréttina

Svæði

Gagnaveitur

Erlendar viðskiptafréttir