Straumur hagnaðist um 87 milljónir

Straumur fjárfestingabanki.
Straumur fjárfestingabanki.

Hagnaður Straums fjárfestingarbanka eftir skatta á fyrsta fjórðungi þessa árs nam 87 milljónum kr. Fram kemur í tilkynningu frá bankanum að arðsemi eiginfjár, reiknuð á ársgrundvelli, nemi 29%. Heildartekjur tímabilsins námu 345 milljónum kr.

Heildareignir í lok tímabilsins nema 8.503 milljónum kr. Þá segir að eiginfjárstaðan sé sterk, þar sem eiginfjárhlutfall (e. CAR) í lok tímabilsins sé 64%, en það er umtalsvert hærra en hið lögbundna lágmark sem nemur 8%.

Frá byrjun árs 2012 nemur uppsöfnuð markaðshlutdeild bankans með miðlun skuldabréfa á OMX á Íslandi 10%.

Þá segir að starfsemi sem skili hreinum þóknanatekjum fari vel af stað. Slíkar tekjur hafi numið 287 milljónum kr., sem jafngildi 83% af heildartekjum tímabilsins.

Þá komi meira en 80% af tekjum tímabilsins frá ótengdum aðilum.

Heildarrekstrarkostnaður tímabilsins nam 258 milljónum.

Fram kemur í tilkynningu að nýliðinn ársfjórðungur sé sá fyrsti þar sem bankinn sé með fulla starfsemi á sínum kjarnasviðum.

„Á tímabilinu var umfang starfsemi markaðsviðskipta aukið og skilaði sviðið góðri afkomu. Grunnurinn að fyrirtækjaráðgjöf var lagður með ráðningu teymis með mikla reynslu. Starfsemi bankans á sviði viðskiptavaktar skilaði einnig góðri afkomu, sérstaklega þegar tekið er tillit til mikils flökts og erfiðra aðstæðna á mörkuðum,“ segir í tilkynningunni.

„Til viðbótar við þjónustusamninginn sem bankinn er með við móðurfélag sitt, ALMC hf., þá samdi bankinn við slitastjórn SPB hf. (áður Icebank) um að veita félaginu þjónustu á sviði vörslu og umsýslu eigna þess, sem og að veita ráðgjöf um meðferð þessara eigna,“ segir enn fremur.
mbl.is
Svæði

Gagnaveitur

Erlendar viðskiptafréttir