Stýrivextir óbreyttir

Seðlabanki Íslands
Seðlabanki Íslands mbl.is/Ómar Óskarsson

Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að halda meginvöxtum bankans, vext­i á sjö daga bundn­um inn­lán­um, óbreyttum. Það þýðir að stýrivextir bankans verða áfram 5%.

Klukkan 10:00, hefst svo vefútsending þar sem  gerð verður frekari grein fyrir ákvörðun peningastefnunefndar. Þar munu Már Guðmundsson, seðlabankastjóri og formaður peningastefnunefndar, og Arnór Sighvatsson, aðstoðarseðlabankastjóri sem einnig situr í peningastefnunefnd, gera grein fyrir rökum peningastefnunefndar fyrir ákvörðun sinni.

Hagfræðideild Landsbankans taldi að þetta yrði ákvörðun peningastefnunefndar en sagði um leið að ákvörðunin sé óvenjusnúin að þessu sinni. Þrátt fyrir að krónan hafi styrkst mikið frá síðasta fundi sýnir sagan að það er ekki trygging fyrir lækkun vaxta.

„Stýrivaxtaákvörðun peningastefnunefndar verður tilkynnt miðvikudaginn 15. mars næstkomandi. Við teljum að nefndin ræði ítarlega bæði vaxtalækkun upp á 0,25 prósentur en einnig óbreytta vexti. Við teljum ögn líklegra að hið síðarnefnda verði uppi á teningnum. Ákvörðun nefndarinnar er að okkar mati óvenju snúin að þessu sinni vegna ýmissa misvísandi þátta. Nýjar hagvaxtartölur, endurskoðun kjarasamninga og gengisstyrking krónunnar stangast á, hvað vaxtabreytingar áhrærir. Færa má góð rök fyrir bæði óbreyttum vöxtum sem og vaxtalækkun en við teljum að lendingin verði „að bíða og sjá“, eins og nefndin hefur oft gert áður. Næsti vaxtaákvörðunarfundur er í maí samhliða stórri útgáfu Peningamála og nýrri þjóðhags- og verðbólguspá,“ segir í riti sem Landsbankinn gaf út á föstudaginn. 

Of snemmt að segja til um áhrif losunar hafta

Á sunnudag var aftur á móti tilkynnt um afnám gjaldeyrishafta og segir í ákvörðun peningastefnunefndar nú að of snemmt sé að segja til um efnahagsleg áhrif síðustu skrefa við losun fjármagnshafta. Hugsanlegt er að betra jafnvægi skapist á milli inn- og útstreymis á gjaldeyrismarkaði en skammtímahreyfingar kunna að aukast eins og sést hafa merki um síðustu daga. Seðlabankinn mun eftir sem áður draga úr skammtímagengissveiflum þegar tilefni er til.

Meiri hagvöxtur en spáð var

„Samkvæmt þjóðhagsreikningum Hagstofu Íslands var hagvöxtur 7,2% í fyrra sem er einni prósentu meiri vöxtur en spáð var í febrúarhefti Peningamála. Frávikið frá spánni skýrist einkum af meiri þjónustuútflutningi og einkaneyslu. Vísbendingar eru um áframhaldandi kröftugan vöxt það sem af er ári. Þá fjölgar störfum hratt, atvinnuleysi er lítið og atvinnuþátttaka er orðin meiri en hún var mest á þenslutímanum fyrir fjármálakreppuna. Þrátt fyrir að innflutningur erlends vinnuafls vegi á móti fer spenna í þjóðarbúinu vaxandi.

Verðbólga mældist 1,9% í febrúar, áþekk því sem hún hefur verið sl. hálft ár. Að því er varðar verðbólguhorfur togast sem fyrr á tveir kraftar. Hagvöxtur hefur reynst meiri en spáð var, en á hinn bóginn er gengi krónunnar hærra. Gengishækkunin og lítil alþjóðleg verðbólga vega sem fyrr á móti verðbólguþrýstingi af innlendum rótum og hefur bilið á milli verðþróunar innlendra þátta, einkum húsnæðiskostnaðar, og erlendra þátta aukist. Þá hefur aðhaldssöm peningastefna skapað verðbólguvæntingum kjölfestu og haldið aftur af útlánavexti og vexti eftirspurnar,“ segir í yfirlýsingu peningastefnunefndar sem birt var um níu leytið.

„Ör vöxtur efnahagsumsvifa og skýr merki um spennu í þjóðar-búskapnum kalla á peningalegt aðhald svo að tryggja megi verðstöðugleika til meðallangs tíma. Á móti kemur að heldur hefur dregið úr óvissu á vinnumarkaði.

Traustari kjölfesta verðbólguvæntinga við verðbólgumarkmiðið og hækkun gengis krónunnar hafa gert peningastefnunefnd mögulegt að ná lögboðnu markmiði um verðstöðugleika við lægra vaxtastig en ella. Aðhaldsstig peningastefnunnar á komandi misserum mun ráðast af framvindu efnahagsmála og annarri hagstjórn.“

mbl.is
Svæði

Gagnaveitur

Erlendar viðskiptafréttir