Verðmæti stöðugleikaeigna aukast um fimmtung

Áætlanir ríkissjóðs gera nú ráð fyrir að heildarandvirði stöðugleikaeigna gæti ...
Áætlanir ríkissjóðs gera nú ráð fyrir að heildarandvirði stöðugleikaeigna gæti numið um 458 ma.kr. við lok úrvinnslu þeirra. mbl.is/Þórður

Áætlanir ríkissjóðs gera ráð fyrir að heildarandvirði stöðugleikaeigna geti numið um 458 milljörðum kr. við lok úrvinnslu þeirra. Verðmætaaukningin á þeim tveimur árum sem ríkissjóður fékk þær í hendur er því um 74 milljarðar.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá fjármálaráðuneytinu.

Fram kemur, að í byrjun árs 2018 hafi ríkissjóður ráðstafað alls um 204 milljörðum kr. af tekjum vegna stöðugleikaeigna sem hér segir: Um 34 milljarðar til að mæta tapi vegna lækkunar stofns til sérstaks skatts á fjármálafyrirtæki, um 40 milljarðar hefur verið ráðstafað til lækkunar lífeyrisskuldbindinga gagnvart Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins og um 130 milljörðum hefur verið ráðstafað beint til niðurgreiðslu skulda ríkissjóðs.

Í tilkynningunni segir jafnframt, að með setningu laga um stöðugleikaskatt og breytingum á bráðabirgðaákvæði III laga um Seðlabanka Íslands, sem var hluti af áætlun um losun fjármagnshafta, hafi verið heimilað að slitabú fallinna fjármálafyrirtækja gætu greitt stöðugleikaframlag í stað greiðslu stöðugleikaskatts.

Áætlað virði nam 384 milljörðum

Seðlabanki Íslands veitti stöðugleikaeignunum viðtöku en verðmætin runnu í ríkissjóð. Stöðugleikaeignir voru í megin atriðum flokkaðar í laust fé, framseldar eignir, skilyrtar fjársópseignir og framlög vegna viðskiptabanka og nam ætlað virði þeirra samtals 384,3 milljörðum.

Fram kemur, að andvirði þeirra stöðugleikaeigna sem búið sé að innleysa, að meðtöldum vaxtatekjum og arðgreiðslum, frá ársbyrjun 2016 nemi alls um 207,5 milljörðum. Þá segir, að þessum fjármunum hafi lögum samkvæmt verið ráðstafað inn á stöðugleikareikning í eigu ríkissjóðs í Seðlabanka Íslands og þeir nýttir til að greiða niður útistandandi skuldir ríkissjóðs, til að mæta tekjutapi vegna sérstaks skatts á fjármálafyrirtæki og til að fjármagna lífeyrisskuldbindingar.

270 milljarðar skilað sér í ríkissjóð í lok árs 2018

Til viðbótar geri áætlanir ráð fyrir að tekjur stöðugleikaframlaga á yfirstandandi ári nemi um 63 milljörðum. Samtals megi því gera ráð fyrir að um 270 milljarðar hafi skilað sér til ríkissjóðs í lok árs 2018.

Í tilkynningu ráðuneytisins segir enn fremur, að stór hluti af stöðugleikaframlögum í upphafi hafi verið framlög vegna viðskiptabanka.

Verðmætaaukningin nemur 74 milljörðum

„Bókfært virði hlutafjár í Íslandsbanka var metið á 185 ma.kr., sérstakt skuldabréf sem Kaupþing gaf út til ríkissjóðs með veði í hlutafé Arion banka var að fjárhæð 84 ma.kr. og afkomuskiptasamningur í tengslum við sölu á Arion banka var metinn á 19,5 ma.kr. Áætlað verðmæti annarra eigna, þ.e. að frátöldu framlagi vegna viðskiptabanka, nam því um 96 ma.kr.,“ segir í tilkynningunni.

„Lindarhvoll ehf. annaðist umsýslu stöðugleikaeigna að undanskildum hlut í Íslandsbanka sem var í höndum Bankasýslu ríkisins. Áætlanir ríkissjóðs gera nú ráð fyrir að heildarandvirði stöðugleikaeigna gæti numið um 458 ma.kr. við lok úrvinnslu þeirra. Verðmætaaukningin á þeim tveimur árum sem ríkissjóður fékk þær í hendur er því um 74 ma.kr.,“ að því er fram kemur í tilkynningu. 

mbl.is

Gagnaveitur

Erlendar viðskiptafréttir