Tilkynning frá OMX | 18.8.

Kvika banki hf.: Afkomutilkynning vegna fyrri árshelmings 2017

18. ágúst 2017

Kvika banki hf.

Á stjórnarfundi þann 18. ágúst 2017, samþykkti stjórn og forstjóri
árshlutareikning samstæðu Kviku banka hf. fyrir tímabilið 1. janúar 2017 til
30. júní 2017.

Helstu atriði úr árshlutareikningi:

 * Hagnaður fyrstu sex mánuði ársins 2017 nam 946 milljónum króna.
 * Hreinar rekstrartekjur námu 2.573 milljónum króna á fyrri helmingi 2017
 samanborið við 2.164 milljónir króna á fyrri helmingi 2016.
 * Hreinar þóknanatekjur námu 1.296 milljónum króna á fyrri helmingi 2017
 samanborið við 1.165 milljónir króna á fyrri helmingi 2016.
 * Hreinar vaxtatekjur námu 807 milljónum króna á fyrri helmingi 2017
 samanborið við 528 milljónir króna á fyrri helmingi 2016.
 * Rekstrarkostnaður nam 1.609 milljónum króna á fyrri helmingi 2017 samanborið
 við 1.668 milljónir króna á fyrri helmingi 2016.
 * Heildareignir 30. júní 2017 námu 90.986 milljónum króna samanborið við
 59.563 milljónir króna í lok árs 2016.
 * Eigið fé samstæðunnar 30. júní 2017 nam 8.208 milljónum króna.
 * Arðsemi eiginfjár á ársgrundvelli m.v. afkomu fyrri helmings 2017 var 26,2%.
 * Eiginfjárhlutfall 30. júní 2017 var 23,1%.
 * Lausafjárþekja (LCR) 30. júní 2017 var 193%.


Ármann Þorvaldsson, forstjóri Kviku:

"Starfsemi Kviku á fyrri hluta árs gekk mjög vel og afkoma bankans er vel umfram
væntingar. Það er veruleg aukning í bæði þóknana- og vaxtatekjum og á sama tíma
tókst að halda rekstrarkostnaði á áætlun. Góður árangur hefur náðst í
uppbyggingu félagsins á undanförnum misserum og eiga starfsmenn Kviku mikið hrós
skilið fyrir vel unnin störf og mikilvægt framlag til uppbyggingar bankans.

Við horfum fram á spennandi tíma á næstunni. Kvika festi nýverið kaup á öllu
hlutafé í Virðingu og Öldu sjóðum. Kaupin eru nú til umfjöllunar hjá
eftirlitsaðilum en gangi þau eftir verður Kvika einn umsvifamesti aðilinn á
eignastýringarmarkaði með um 280 milljarða í stýringu."

Hagnaður Kviku á fyrri helmingi 2017 tæpur milljarður

Hagnaður Kviku fyrstu sex mánuði ársins 2017 nam 946 milljónum króna samanborið
við 378 milljónir króna á fyrri helmingi 2016. Mikill tekjuvöxtur var á fyrri
helmingi árs 2017 samanborið við fyrri hluta árs 2016. Hreinar vaxtatekjur námu
807 milljónum króna á fyrri helmingi 2017 sem er 53% aukning frá fyrri helmingi
2016 og skýrist einna helst af hagstæðari fjármögnun bankans.

Hreinar þóknanatekjur námu 1.296 milljónum króna á fyrri helmingi árs 2017 og
jukust um 11% frá fyrri helmingi 2016. Vöxtur var í þóknanatekjum hjá nær öllum
tekjusviðum bankans á milli ára. Rekstrarkostnaður nam 1.609 milljónum króna á
fyrri hluta árs 2017 og lækkaði um 3,6% samanborið við fyrri hluta árs 2016.
Rekstrarkostnaður er í takt við áætlanir bankans þrátt fyrir aukin umsvif og
tekjuaukningu.

Arðsemi eiginfjár á fyrstu sex mánuðum ársins 2017 nam 26,2%.

Sterkur efnahagur

Í lok júní 2017 námu heildareignir samstæðu Kviku 90.986 milljónum króna
samanborið við 59.563 milljónir króna í árslok 2016 og nemur hækkunin 53% á
tímabilinu. Útlán til viðskiptavina námu rúmum 25 milljörðum króna í lok júní
2017. Almenn innlán og peningamarkaðsinnlán jukust verulega á tímabilinu, um
rúma 25 milljarða króna, eða 55%.

Lausafjárstaða bankans er sterk og nam lausafjárþekjan (LCR) 193% í lok júní
2017 vel umfram kröfur um 100% lágmarksþekju. Handbært fé í lok tímabilsins nam
28.213 milljónum króna.

Eigið fé í lok júní 2017 var 8.208 milljónir króna og eiginfjárhlutfall 23,1%
samanborið við 20,6% í árslok 2016. Eiginfjárstaða bankans er sterk og
eiginfjárhlutfall vel umfram kröfur eftirlitsaðila.

Stjórn Kviku hefur ákveðið að skoða kosti þess að skrá bankann á First North
markaðinn. First North er norrænn hliðarmarkaður fyrir hlutabréfaviðskipti sem
er sérsniðinn fyrir félög í vexti. First North nýtir sömu innviði og
dreifingarnet og Nasdaq Nordic, sem veitir viðskiptaaðilum, skráðum félögum,
fjárfestum og öðrum aðilum á markaðnum greiðan aðgang að um 80% af
verðbréfamarkaði Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna. Ráðgert er að ákvörðun
um hvort af skráningu Kviku á First North verði, liggi fyrir í lok október 2017.

---

Nánari upplýsingar veitir Ármann Þorvaldsson, forstjóri Kviku í síma 540 3200
eða 612 7075.

---

Um Kviku banka hf.
Kvika er eini sjálfstæði og sérhæfði fjárfestingabanki landsins. Bankinn sinnir
þörfum viðskiptavina á afmörkuðum syllum með fagþekkingu og sérhæfðu
vöruframboði. Burðarás Kviku er öflug eignastýring og veitir bankinn sparifjár-
og innlánseigendum alhliða fjármálaþjónustu.

Hjá Kviku starfar samhentur hópur 84 sérfræðinga sem nær árangri í krafti
menntunar, markaðsþekkingar og víðtækrar reynslu. Eignarhald Kviku er gagnsætt
og er hann eini bankinn sem er að fullu í eigu einkaaðila s.s. lífeyrissjóða,
fyrirtækja og einstaklinga. Nánar á: www.kvika.is.


Kvika - Condensed Consolidated Interim Financial Statements 30.06.17: 
http://hugin.info/171827/R/2128071/812716.pdfThis announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
 
Source: Kvika banki hf. via GlobeNewswire