Tilkynning frá OMX | 14.2.

Islandsbanki hf.: Ársuppgjör 2017

HELSTU ATRIÐI Í UPPGJÖRI ÁRSINS 2017

 * Hagnaður eftir skatta var 13,2 ma. kr. samanborið við 20,2 ma. kr. árið
 2016.  Munurinn skýrist aðallega af einskiptistekjum af sölu Borgunar á
 hlutum í Visa Europe 2016. Arðsemi eigin fjár var 7,5% á árinu, samanborið
 við 10,2% árið 2016.
 * Hagnaður af reglulegri starfsemi var 13,8 ma. kr. samanborið við 15,1 ma.
 kr.árið 2016.
 * Arðsemi eigin fjár af reglulegri starfsemi miðað við 15% eiginfjárhlutfall
 þáttar 1 (CET1) var 10,3% á árinu 2017, samanborið við 10,7% árið 2016.
 * Hreinar vaxtatekjur voru 30,0 ma. kr. (2016: ISK 31,8 ma. kr.), sem er 5,7%
 lækkun milli ára. Vaxtamunur var 2,9% (2016: 3,1%).
 * Hreinar þóknanatekjur voru 13,8 ma. kr. samanborið við 13,7 ma. kr. árið
 2016, sem er 0,2% hækkun milli ára.
 * Stjórnunarkostnaður var 27 ma. kr., örlítið hærri en árið 2016. Þegar
 einskiptiskostnaður er undanskilinn hækkar kostnaður um 4,5% sem þýðir
 raunhækkun um 2,7% sé tillit tekið til verðbólgu. Þetta má aðallega rekja
 til fjárfestingar í tæknibúnaði þar á meðal Sopra kerfinu sem mun leysa af
 hólmi eldri grunnkerfi innlána og greiðslumiðlunar. Höfuðstöðvar bankans
 voru sameinaðar í nýjum höfuðstöðvum í Norðurturni í Kópavogi sem hafði
 tímabundinn viðbótarkostnað í för með sér.
 * Kostnaðarhlutfall var 62,5% (2016: 56,9%), en sértækur bankaskattur og
 einskiptiskostnaður eru undanskildir við útreikning kostnaðarhlutfalls.
 * Heildar eignir voru 1.036 ma. kr. (sept17: 1,078 ma. kr.). Útlán til
 viðskiptavina og lausafjársafn bankans voru samtals 92% af stærð
 efnahagsreiknings við lok tímabilsins.
 * Útlán til viðskiptavina jukust um 9,8% (67,3 ma. kr.) á árinu og voru 755
 ma. kr. í lok árs. Ný útlán voru 199 ma. kr. á árinu og dreifðust vel á
 milli viðskiptaeininga bankans.
 * Gæði eignasafns bankans halda áfram að batna, en hlutfall lána í vanskilum
 umfram 90 daga var 1,0% (sept17: 1,1%).
 * Innlán frá viðskiptavinum lækkuðu á árinu sem er í samræmi við væntingar um
 4,6% (27 ma. kr.) og voru 567 ma. kr. í árslok.
 * Eiginfjárhlutfall var 24,1% og eiginfjárhlutfall þáttar 1 (CET1) var 22,6% í
 árslok, samanborið við 22,6% og 22,5% við lok september 2017.
 * Lausafjárstaða bankans er sterk og umfram kröfur eftirlitsaðila og innri
 viðmið. Við árslok var lausafjárhlutfallið (LCR) 142% (sept17: 183%) og
 fjármögnunarhlutfallið (NSFR) var 117% (sept17: 115%).
 * Vogunarhlutfall var 16,2% við árslok samanborið við 15,3% við lok sept
 2017, sem telst hóflegt bæði í innlendum og erlendum samanburði.
 * Íslandsbanki er eini bankinn á Íslandi með lánshæfismat frá tveimur
 alþjóðlegum lánshæfismatsfyrirtækjum.  Í janúar 2017 hækkaði Fitch Ratings
 mat sitt í BBB/F3 með stöðugum horfum og í október 2017 hækkaði S&P Global
 Ratings mat sitt í BBB+/A-2 með stöðugum horfum. Fitch staðfesti matið í
 desember 2017.

HELSTU ATRIÐI Á 4. ÁRSFJÓRÐUNGI 2017

 * Hagnaður eftir skatta var 3,1 ma. kr. (4F16: 4,6 ma. kr.). Arðsemi eigin
 fjár var 6,9% á fjórðungnum, samanborið við 9,0% á 4F16.
 * Arðsemi eigin fjár af reglulegri starfsemi miðað við 15% eiginfjárhlutfall
 þáttar 1 (CET1) var 8,1% á fjórðungnum (4Q16: 11,7%).
 * Hreinar vaxtatekjur voru 7,3 ma. kr. (4F16: 8,1 ma. kr.) og vaxtamunurinn
 var 2,8% (4F16: 3,2%).
 * Hreinar þóknanatekjur voru 3,6 ma. kr. (4F16: 3,8 ma. kr.).

Birna Einarsdóttir, bankastjóri

Árið 2017 var tímabil breytinga og uppbyggingar fyrir okkur hjá Íslandsbanka.
Við innleiddum nýtt skipulag, fullkláruðum flutning í nýjar höfuðstöðvar og
endurnýjuðum grunnkerfi bankans. Við héldum áfram að undirbúa bankann fyrir
breytt alþjóðlegt regluverk, tæknilegar áskoranir og að takast á við nýja
keppinauta á markaði.

Þrátt fyrir þessar miklu breytingar gekk rekstur bankans mjög vel á árinu.
Lánasafn bankans óx um 9,8% og námu ný lán 199 milljörðum króna og skilaði
bankinn 13,2 milljarði króna hagnaði eftir skatta með arðsemi af reglulegri
starfsemi upp á 10,3% sem er í samræmi við okkar markmið.

Lánshæfismat bankans hækkaði og stigum við frekari skref í átt að hagstæðari
fjármagnsskipan með fyrstu víkjandi skuldabréfaútgáfu íslensks
fjármálafyrirtækis á erlendum markaði frá árinu 2008.

Bankinn hélt stöðu sinni á árinu sem leiðandi bankastofnun á Íslandi í þjónustu
við viðskiptavini en fimmta árið í röð mældist bankinn hæstur í Íslensku
ánægjuvoginni og í flestum þáttum þjónustukannana á meðal einstaklinga og
fyrirtækja og var jafnframt valinn besti bankinn á Íslandi að mati The Banker.

Við erum spennt að kynna ýmsar nýjungar á komandi misserum sem munu gagnast
viðskiptavinum okkar og treysta stöðu Íslandsbanka sem leiðandi
fjármálafyrirtækis á Íslandi.

FJÁRFESTATENGSL

Símafundur með fjárfestum á ensku

Markaðsaðilum er boðið upp á símafund í dag, 14. febrúar, kl. 9.30 á ensku.
Farið verður yfir helstu atriði í íslenskum efnahagsmálum og afkomu bankans.

Vinsamlegast skráið ykkur á símafundinn með að senda póst á: ir@islandsbanki.is.
Fundargögn og aðgangsorð vegna símafundar verða send út til skráðra aðila fyrir
fundinn.

Afkomufundur á íslensku

Í dag, 14. febrúar,  kl. 11.30, munu Birna Einarsdóttir, bankastjóri
Íslandsbanka, og Jón Guðni Ómarsson, fjármálastjóri, kynna afkomu bankans á
opnum fjárfestafundi og svara fyrirspurnum. Fundurinn fer fram á íslensku og er
haldinn á 9. hæð höfuðstöðva bankans að Hagasmára 3. Boðið verður upp á
veitingar.

Skrá mig á fjárfestafund

Frekari fjárhagsupplýsingar:

Frekari upplýsingar tengdar ársuppgjörinu má finna á vef fjárfestatengsla
Íslandsbanka

Fjárhagsdagatal og þögul tímabil

Upplýsingar um fjárhagsdagatal bankans og þögul tímabil má finna hér

Nánari upplýsingar veita

 * Fjárfestatengsl - Gunnar Sveinn Magnússon,
 gunnar.sveinn.magnusson@islandsbanki.is og í síma 440 4665
 * Samskiptastjóri - Edda Hermannsdóttir,
 edda.hermannsdottir@islandsbanki.is og í síma 440 4005

Viðhengi


Fjárhagsbók - Excel: 
http://hugin.info/150077/R/2168679/835060.xlsx

Fjárhagsbók: 
http://hugin.info/150077/R/2168679/835054.pdf

Fréttatilkynning: 
http://hugin.info/150077/R/2168679/835064.pdf

Fjárfestakynning: 
http://hugin.info/150077/R/2168679/835053.pdf

Ársreikningur: 
http://hugin.info/150077/R/2168679/835052.pdf

Einblöðungur: 
http://hugin.info/150077/R/2168679/835055.pdfThis announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
 
Source: Islandsbanki hf. via GlobeNewswire