Tilkynning frá OMX | 16.5.

Sýn hf. : 69% hækkun tekna en samlegðar ekki tekið að gæta

Árshlutareikningur Sýnar hf. fyrir fyrsta ársfjórðung 2018 var samþykktur af
stjórn og forstjóra félagsins á stjórnarfundi þann 16. maí 2018.

Á aðalfundi félagsins í mars var samþykkt að nafnabreyta félaginu úr Fjarskipti
hf. í  Sýn hf.  Í desember 2017 keypti félagið tilteknar eignir og rekstur 365
miðla hf. og gætir áhrifa af því á samanburð fjárhæða á milli ára.
Einskiptisliðir í tengslum við kaupin höfðu áhrif á afkomu fjórðungsins og er
leiðrétt afkoma sýnd hér fyrir neðan. Einskiptisliðirnir eru samsettir úr
fjölmörgum mismunandi liðum í tengslum við kaupin.

 * Tekjur á fyrsta ársfjórðungi 2018 námu 5.304 m.kr. sem er hækkun um 69% á
 milli ára.
 * EBITDA hagnaður nam 718 m.kr. á ársfjórðungnum og stendur í stað á milli
 ára. Leiðréttur EBITDA hagnaður sbr. ofangreint nam 833 m.kr. sem er 11%
 hækkun milli ára.
 * Hagnaður tímabilsins nam 56 m.kr. sem er 72% lækkun á milli ára. Leiðréttur
 hagnaður tímabilsins nam 150 m.kr. sem er 33% lækkun frá sama tímabili á
 fyrra ári.
 * Hagnaður á hlut var 0,20.
 * Fjárfestingahreyfingar samstæðunnar námu 522 m.kr. sem er 61% hækkun á milli
 ára.
 * EBITDA horfur fyrir árið 2018 eru áætlaðar á bilinu 4.000-4.400 m.kr. af
 reglulegri starfsemi. Áætlað fjárfestingarhlutfall stendur óbreytt í 8-10%
 af tekjum.

Stefán Sigurðsson, forstjóri:

"Það er ánægjulegt að sjá fyrsta fjórðung sameinaðs fyrirtækis skila
tekjuaukningu upp á 69% sem er umfram væntingar. Fyrsta skref samrunans hefur
verið að tryggja yfirfærslu viðskiptavina og tekna félagsins sem hefur tekist
vel hingað til, þrátt fyrir mikið álag í tengslum við samþættingu. Kostnaður
fjórðungsins er hár enda samlegðar ekki tekið að gæta í neinum mæli, auk þess
sem samrunakostnaður er talsverður í fjórðungnum, sem og afskriftir og
skuldsetning hækka með stærri efnahag. Verkefni ársins er að lækka kostnað
sameinaðs félags en samlegð mun skila sér af sífellt meiri krafti eftir því sem
líður á árið. Stendur félagið við þær áætlanir að 1.000-1.100 milljónir í
samlegð verði náð fram innan 18 mánuða, það er um 60% af heildaraukningu EBITDA
við kaupin. Áfram er einnig gert ráð fyrir að sameinað félag skili meira en 5
ma.kr. EBITDA árið 2020.

Sameinað fyrirtæki undir merkjum Sýnar er mjög alhliða og sterkt í fjarskiptum
og fjölmiðlun. Fyrirtækið er til dæmis annað stærst samkvæmt nýrri skýrslu PFS
þegar kemur að markaðshlutdeild á farsímamarkaði (32,8%), gagnatengingum (37,1%)
og gagnvirku sjónvarpi IPTV (47,4%) við lok ársins 2017.

Fyrstu mánuðir samrunans fara vel af stað og hann á að geta verið mjög jákvæður
gagnvart öllum haghöfum. Auk þess að geta skilað meira en 5 ma.kr. í EBITDA árið
2020, munu starfsmenn á árinu vera sameinaðir á einn stað í nýjum og glæsilegum
höfuðstöðvum að Suðurlandsbraut 8-10 og gagnvart neytendum lækkaði verð á völdum
sjónvarpspökkum og aðrir stækkuðu. Þessar breytingar hafa verið hluti af
áætlunum í tengslum við kaupin frá upphafi og þar af leiðandi inn í horfum
sameinaðs félags. Með þessari aðgerð er ætlunin að sækja fram og gefa enn
fleirum kost á að gerast áskrifendur að hágæða íslensku og erlendu sjónvarpsefni
og íþróttum." segir Stefán Sigurðsson forstjóri Sýnar.


Fjárfestakynning 1F: 
http://hugin.info/155584/R/2193386/849518.pdf

Árshlutareikningur Sýnar: 
http://hugin.info/155584/R/2193386/849517.pdf

Fréttatilkynning 1F: 
http://hugin.info/155584/R/2193386/849516.pdfThis announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
 
Source: Sýn hf. via GlobeNewswire