Tilkynning frá OMX | 29.8.

Sýn hf. : 61% tekjuaukning en hár kostnaður og fjárfestingar í tengslum við samþættingu - aukin samlegð og sterkari rekstur á seinni helmingi ársins

Árshlutareikningur Sýnar hf. fyrir annan ársfjórðung 2018 var samþykktur af
stjórn og forstjóra félagsins á stjórnarfundi þann 29. ágúst 2018. Í desember
2017 keypti félagið tilteknar eignir og rekstur 365 miðla hf. og gætir áhrifa af
því á samanburð fjárhæða á milli ára.

· Tekjur á öðrum ársfjórðungi 2018 námu 5.444 m.kr. sem er hækkun um 61% á milli
ára. Tekjur á fyrsta árshelmingi jukust um 4.221 m.kr. eða 65%.
· EBITDA hagnaður nam 718 m.kr. á ársfjórðungnum sem er lækkun um 43 m.kr. milli
ára. EBITDA hagnaður á fyrri helmingi ársins nam 1.436 m.kr., sem er 3% lækkun
milli ára.
· Aðlagaður EBITDA hagnaður á 2F að teknu tilliti til einskiptisliða nam 748
m.kr. sem er 3% lækkun milli ára. Aðlagaður EBITDA hagnaður á fyrri helmingi
ársins nam 1.581 m.kr. sem er 4% aukning milli ára.
· Tap tímabilsins nam 4 m.kr. sem er 102% lækkun á milli ára. Hagnaður á fyrri
helmingi ársins var 52 m.kr., sem er 88% lækkun milli ára.
· Tap á hlut var 0,01 á 2F en hagnaður á hlut á fyrri árshelmingi var 0,19
· Fjárfestingahreyfingar samstæðunnar námu 854 m.kr. á fjórðungnum sem er 59%
hækkun á milli ára og má rekja til stórra samlegðarverkefna.
· Fyrirliggjandi EBITDA horfur fyrir árið 2018 eru á bilinu 4.000-4.400 m.kr. af
reglulegri starfsemi. Núverandi áætlanir félagsins eru við neðri mörk þess
bils.  Einskiptisliðir á fyrri helmingi ársins eru 145 m.kr. en búist er við
óverulegum einskiptisliðum í tengslum við kaupin á síðari hluta ársins. Markmið
um fjárfestingarhlutfall stendur í 8-10% af tekjum. Í ljósi framþungra
fjárfestinga á árinu er ljóst að félagið verður við efri mörk
fjárfestingahlutfalls vegna samrunaverkefna.

Stefán Sigurðsson, forstjóri:

 "Annar fjórðungur var mjög stór samþættingafjórðungur þar sem mikilvægum
áföngum var náð eins og til dæmis tilfærsla allra farsímaviðskiptavina 365 yfir
á kerfi Sýnar með útskiptingu sim korta án áfalla, sameiningu fjölmargra deilda
og þjónustukerfa og flutningi útvarps og dagskrárgerðar úr Skaftahlíð svo fátt
eitt sé nefnt. 70% af starfsmönnum keyptra eininga starfa nú á Suðurlandsbraut.
Þetta þýðir að mikilvæg samrunaverkefni eru í höfn og því er búist við að
kostnaður taki frá þriðja fjórðungi að lækka hratt. Við búumst þar af leiðandi
við mun sterkari fjórðungum seinni hluta árs þar sem bæði kostnaður lækkar auk
þess sem tekjur fjórðunga seinni hluta árs eru sterkar vegna árstíðasveiflu,
fjarskiptin sterk á þriðja fjórðungi og fjölmiðlunin á fjórða fjórðungi.

EBITDA fjórðungsins er undir því sem við höfðum vænst einkum vegna
kostnaðarsamra samrunaverkefna. Rekstrarkostnaður á öðrum fjórðungi er því hærri
en , ekki einungis vegna einskiptisliða, heldur einnig vegna kostnaðar sem
tengist umfangsmiklum samrunaverkefnum sem endurspeglast í mikilli yfirvinnu,
tvöfaldra kerfa í rekstri, tvöfaldri húsaleigu, auk takmarkaðs möguleika
fyrirtækisins að bregðast við háum almennum launahækkunum í miðju samrunaferli.
Vanmat á kostnaði við samrunann er aðalástæða  lægri EBITDA en vonast var eftir
á öðrum fjórðungi. Framkvæmd samlegðarverkefna er hinsvegar á áætlun og mun
skila sér í mun betri rekstri frá þriðja fjórðungi. Meiri kostnaður á fyrri
hluta árs en búist var við gerir að verkum að félagið verður við neðri mörk áður
útgefinna horfa fyrir árið 2018. Útgefnar horfur fyrir EBITDA árin 2019 og 2020
standa óbreyttar.

Tekjur og viðskiptavinafjöldi eru í samræmi við upprunalegar áætlanir sem er
mjög mikilvægur áfangi samrunans í ljósi flókinna tilfærslna milli kerfa í
tengslum við samþættingu. Félagið hefur auk þess aðlagað vörur sínar eftir
sameiningu og til dæmis styrkt samkeppnishæfni sjónvarpspakka með lækkun verðs
auk þess að tryggja sér mikilvæga efnisrétti eins og UEFA og ítalska boltann nú
nýverið.
Við gleðjumst yfir því að stærsti og áhættusamasti kafli samrunans sé að baki og
horfum fram á  bjarta tíma með lækkun kostnaðar og jákvæðri EBITDA þróun á næstu
fjórðungum í samræmi við markmið samrunans. Starfsfólk fyrirtækisins hefur
staðið sig frábærlega og á þakkir skilið fyrir fórnfúst starf við að byggja
grunninn að leiðandi sameinuðu fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki" segir Stefán
Sigurðsson forstjóri Sýnar.


Árshlutareikningur Sýnar: 
http://hugin.info/155584/R/2213224/863176.pdf

Fjárfestakynning 2F: 
http://hugin.info/155584/R/2213224/863177.pdf

Fréttatilkynning 2F: 
http://hugin.info/155584/R/2213224/863175.pdfThis announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
 
Source: Sýn hf. via GlobeNewswire