Pistlar:

13. ágúst 2018 kl. 13:06

Már Wolfgang Mixa (marmixa.blog.is)

Verðmætustu fyrirtæki heims

Það vakti töluverða athygli þegar markaðsvirði Apple rauf 1.000 milljarða dollara múrinn um daginn. Þetta er ekki lítil tala. Samtala íslenskra skráðra fyrirtækja í Kauphöllinni hefur sveiflast í kringum þessa tölu undanfarin ár, nema hvað sú tala er í krónum en ekki bandarískum dollurum, en hver dollari kostar nú í kringum 110 íslenskar krónur. Markaðsvirði Apple er með öðrum orðum meira en 100-falt meira en markaðsvirði allra íslenskra skráðu félaganna. Annað viðmið er fjármálakerfi Íslands. Miðað við markaðsvirði Arion banka út frá virði eigin fjár bankans má áætla að markaðsvirði allra þriggja innlendu bankanna sé rúmlega 500 milljarða króna, sem þýðir að markaðsvirði Apple er 200-falt meira virði en slagæðar íslenska fjármálakerfisins (ég undanskil hér lífeyrissjóðina).

5 stærstu og FAANG

Þetta er vissulega áhugaverð tala en hún segir þó einungis lítinn hluta sögunnar. Markaðsvirði sumra fyrirtækja á alþjóðlegum mörkuðum hefur hækkað gífurlega undanfarin ár, án þess að slíkt hafi vakið mikla athygli. NASDAQ hlutabréfavísitalan hefur til að mynda fimmfaldast eftir að hafa náð lágmarki í mars árið 2009 í miðri kreppunni sem kom í framhaldi af húsnæðisbólunni og skuldsetningar árin áður. Þó vísitölurnar hafi hækkað mikið hefur slíkt ekki átt sér stað með fjölda fyrirtækja, heldur hafa ákveðin fyrirtæki leitt þær hækkanir. Í því tilliti er oft er talað um FAANG fyrirtæki, sem er skammstöfun á fyrirtækjunum:

Facebook

Amazon

Apple

Netflix

Google (sem heitir tæknilega Alphabet í dag)

Þessi fyrirtæki hafa hækkað gríðarlega í virði síðustu ár. Sem dæmi má nefna að markaðsvirði Netflix hefur 80-faldast síðastliðinn áratug. Virði Google hefur „einungis“ fimmfaldast á sama tímabili.

Fjögur af þessum fimm fyrirtækjum, Apple, Amazon, Facebook og Google, eru meðal fimm verðmætustu fyrirtækja heims í dag. Við bætist svo „gamli“ tölvurisinn Microsoft. Ekki er þar með sagt að það sé einungis vegna fyrri afreka því markaðsvirði Microsoft hefur þrefaldast síðustu fimm árin. Hefði sú mikla hækkun ekki átt sér stað væri Microsoft ekki einu sinni meðal 10 stærstu fyrirtækja heimsins.

Það er einnig áhugavert að þrjú af þessum fimm fyrirtækjum eru innan við aldarfjórðungs gömul. Amazon var stofnað árið 1994, Google árið 1998 og Facebook árið 2004.

2008 og 2018

Ef litið er áratug til baka, nánar tiltekið til ársins 2008, þá kemur í ljós að af 10 stærstu fyrirtækjum heims (miðað við markaðsvirði) á þeim tímapunkti eru einungis Microsoft og ExxonMobil enn á listanum. ExxonMobil var verðmætasta fyrirtæki heimsins þá en er í dag einungis í tíunda sætinu. Microsoft var þá fjórða stærsta fyrirtæki heims og heldur enn þeirri stöðu.

Þetta endurspeglast í fjárfestingum fyrirtækja. Í nýlegu hefti The Economist (sem vísar í heimildir hjá Bloomberg) kemur fram að þau fyrirtæki sem fjárfestu mest árið 2008 voru Chevron, ExxonMobil (olíufyrirtæki), AT&T, Verizon (fjarskiptafyrirtæki) og General Electric. Í dag tróna Apple, Alphabet, Amazon, Intel og Microsoft efst á þeim lista. Hlutfall fjárfestinga tæknifyrirtækja af fyrirtækjum í S&P 500 hlutabréfavísitölunni hefur um það bil tvöfaldast síðan 2008.

Það er einnig merkilegt að markaðsvirði Facebook, sem er fimmta verðmætasta fyrirtæki heims í dag, er nú hærra en markaðsvirði Apple í ársbyrjun 2014, en Apple var þá þegar orðið verðmætasta fyrirtæki heimsins. Síðan þá hefur markaðsvirði Apple þó meira en tvöfaldast.

Væntingar fjárfesta

Erfitt er að segja til um hvort væntingar fjárfesta séu að nálgast órökrænar væntingar. Mikill vöxtur hagnaðar þarf að eiga sér stað hjá flestum þessara tæknifyrirtækja til að núverandi verðmat standist eðlilegar væntingar. Undantekningin er Apple, en mesta óvissan þar snýst í kringum það hvort fyrirtækið haldi þeirri góðu framlegð sem einkennt hefur rekstur þess síðustu árin.

Mín tilfinning er sú að hugsanlega séu sumir farnir að fjárfesta í þessum fyrirtækjum á nánast hvaða verði sem er til að missa ekki af lestinni, en mér gæti skjátlast. Í mínum huga er ekki sama bóla í verðmyndun þessara fyrirtækja en lítið má út af bregða til að gengi þeirra falli töluvert.

MWM

ps. Ég var í viðtali vegna þessa efnis á Rás 1 í morgun. Hægt er að hlusta á það hér en það hefst eftir 39 mínútur. 

25. júlí 2018

20 stærstu hluthafar – Gegnsæi og traust

Fyrr í vikunni fjallaði ég um neikvæð áhrif þess að Kauphöllin treysti sér ekki til að birta vikulega uppfærðan lista af 20 stærstu hluthöfum skráðra íslenskra félaga sökum nýrra laga varðandi persónuvernd. Síðar sama dag og sá pistill fór í loftið birtist frétt í Fréttablaðinu (sem fyrst upphaflega athygli á þessu máli) um málið. Í viðtali við Pál Harðarson, forstjóra meira
23. júlí 2018

Fjárfestavernd fórnuð fyrir persónuvernd

20 stærstu hluthafar Seint á árinu 2007 hafði ákveðinn einstaklingur samband við mig varðandi eignarhlut ákveðins einkahlutafélags í tveimur skráðum fyrirtækjum. Félagið hét Stím og félögin sem Stím átti skyndilega stóran hlut í voru FL Group og Íslandsbanki. Á þeim tíma var ekki almennt vitað um tilvist Stíms. Þessum félaga mínum þótti það afar undarlegt að óþekkt félag væri skyndilega orðið einn meira
22. júní 2018

Útboð Arion banka – 36 vangaveltur

Samkvæmt Kjarnanum var útboðið vel heppnað: „Skrán­ing Arion banka á markað hefur heppn­ast vel og er mik­il­væg fyrir íslenskt efna­hags­líf.“ Seldir voru hlutir fyrir 39 milljarða króna í bankanum. Allir hlutir seldust upp, það var meira að segja margföld umframeftirspurn. Þó fengu færri en vildu. Almennir fjárfestar (almenningur) máttu skrá sig meira
9. júní 2018

Á að lengja lánstíma húsnæðislána?

Fyrir nokkrum árum síðan lofaði ákveðinn stjórnmálaflokkur að afnema verðtryggingu. Óljóst var hverju slíkt átti að skila. Nefnd var sett á laggirnar og skrifaði hún langa skýrslu. Komst hún að þeirri niðurstöðu að stytta ætti hámarks lánstíma slíkra lána úr 40 ár í 25 ár. Stytting á lánstíma leiðir til þess að lánið greiðist hraðar niður. Fólk eignast hraðar stærri hlut í húsnæði sínu. Þar sem að meira
25. maí 2018

Húrra fyrir verðtryggðum (leigu)lánum

Verðtryggð lán hafa kosti og galla. Kostirnir eru almennt vanmetnir meðal almennings á Íslandi. Ég er sjálfur mikill aðdáandi verðtryggðra lána að ákveðnu leyti. Þau veita fólki meiri möguleika á að „eiga“ húsnæði sem það hefði ekki ráð á ef einungis óverðtryggð lán væru í boði. Það er mikill galli að verðtryggð lán séu bundin neysluvísitölu en ekki húsnæðisvísitölu (sjá frekari eldri meira
17. maí 2018

Costco - bjargvættur Íslendinga - eins árs afmæli

Árið 2016 bað ráðgjafa- og rannsóknarfyrirtækið Zenter mig um að vinna með sér skýrslu um áhrif Costco á íslenskan markað. Segja má að nánast allt sem fram kom í skýrslunni hafi gengið eftir. Töluvert margir töldu þó á þeim tíma sem skýrslan kom út að teymið sem vann skýrsluna væri að ofmeta væntanleg áhrif. Raunin var sú að ef eitthvað hefði mátt gagnrýna varðandi skýrsluna, þá vanmátum við áhrif meira
9. maí 2018

Wal-mart kaupir Flipkart

Ég mælti með kaupum í 10 fyrirtækjum í vikunni á erlendum mörkuðum. Þetta er það sem ég skrifaði um eitt þeirra fyrirtækja, Wal-mart. Gengi bréfa Wal-mart hafði lítið hreyfst í mörg ár þangað til nýlega. Fyrirtækið var eitt sinn ráðandi á smásölumarkaði en því tókst með einhverjum hætti að klúðra netviðskiptum sínum herfilega. Það var til dæmis verið með ólíkindum hversu slappt viðmót netviðskipta meira
7. maí 2018

Safn 10 erlendra hlutabréfa

Viðskiptablaðið hafði samband við mig í lok árs 2005 og bað mig um að mynda safn 12 erlendra hlutabréfa. Nýlega fór ég yfir ávöxtun safnsins síðustu 12 ár. Með því að líta til þeirra 10 hlutabréfa í safninu sem enn eru skráð á hlutabréfamörkuðum, þá sést að safnið meira en sexfaldaðist í virði frá ársbyrjun 2006 til dagsins í dag. Svarar það til um það bil 17% árlegrar ávöxtunar samanborið við 6% meira
5. maí 2018

17% 2006 hlutabréfasafnið

Viðskiptablaðið bað mig um að koma með tillögu að erlendu safni hlutabréfa í árslok 2005. Hugmyndin var eitthvað á þá leið að slíkt safn gæfi fjárfestum hugmynd um mengi af hlutabréfum sem ýmsir aðilar á markaðinum teldu vera vænlegt til árangurs að teknu tilliti til ávöxtunar og áhættu. Ég valdi 12 hlutabréf. Af þeim eru 10 enn skráð á markaði en tvö voru keypt af fjárfestum sem síðan afskráðu meira
mynd
13. apríl 2018

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu - Slæm hugmynd

Nýlega var lagt fram frumvarp um að húsnæðisliður yrði tekinn út sem hluti af vísitölu neysluverðs sem notað er almennt til að reikna uppfærslu á höfuðstól verðtryggðra fasteignalána. Ég leggst gegn þessu frumvarpi. Tel ég að verið sé með því að færa verðtryggð lán yfir í afleiðu sem tengist ekki nauðsynlega húsnæðisverði yfir ákveðinn tímabil. Ef einhver breyting eigi að eiga sér stað þá er meira
9. febrúar 2018

Efnahagur og gengi hlutabréfa

Menn vísa oft í vænta efnahagsþróun þegar fjallað er um líklega þróun hlutabréfa næstu daga, vikur og mánuði. Séu horfur jákvæðar þá er gjarnan bjartsýni á mörkuðum og eru hækkanir á gengi hlutabréfa oft skýrðar í sambandi við mikinn hagvöxt. Slíkar skýringar eru oft réttar, en stundum þó rangar. Í fyrsta lagi er afar erfitt að spá fyrir um efnahagsþróun. Þó svo að staðan á hverju tímabili sé meira
8. desember 2017

(Raun)fjármagnstekjuskattur

Í nýjum stjórnarsáttmála kemur eftirfarandi fram: Fjármagnstekjuskattur verður hækkaður í 22% í upphafi kjörtímabils í því markmiði að gera skattkerfið réttlátara óháð uppruna tekna. Samhliða verður skattstofn fjármagnstekjuskatts tekinn til endurskoðunar. Í frétt í tengslum við þetta Morgunblaðsins kemur auk þess eftirfarandi fram: Þannig kem­ur til greina að raunávöxt­un meira
29. nóvember 2017

Óvissa með fjármagnstekjuskatt - stöðva á viðskipti í Kauphöllinni

Einn af grundvallarskilyrðum viðskipta í kauphöllum er að fjárfestar hafi sama aðgang að upplýsingum. Því þurfa þau fyrirtæki og stofnanir sem skrá bréf sín, bæði skuldabréf og hlutabréf, að veita stöðugt upplýsingar um rekstur sinn. Dæmi eru um að sektir séu lagðar á þá aðila sem uppfylla ekki þeirri upplýsingagjöf sem kauphallir krefjast. Með þessu hafa einstakir fjárfestar svipaðar upplýsingar meira
mynd
22. nóvember 2017

Krafa stjórnmálamanna um lægra vaxtastig

Ýmislegt var verið að lofa nú í aðdraganda nýlegra kosninga. Eins og ég hef skrifað um áður, og fleiri tóku undir, þá var hægt að setja spurningarmerki við ýmis loforð. Eitt af því voru (eru) loforð um lækkun vaxta. Fór sú umræða hátt um tíma og er reyndar enn við lýði. Enn heyrast raddir um að lækkandi vaxtastig sé eitt af því sem að mestu máli skiptir varðandi hag íslensku þjóðarinnar. Því mætti meira
16. október 2017

Ísland, pólitík, vaxtastig, gjaldeyrishöft og stöðug íslensk króna + Fundur SI

Þegar kemur að vaxtastigi hverju sinni, gjaldeyrishöftum og stöðugleika gjaldmiðils þá þarf að velja og hafna. Freistandi er fyrir stjórnmálaflokka að tala um að afnema gjaldeyrishöft, lækka vexti og halda íslensku krónunni stöðugri. Dæmin sýna að slíkt endar alltaf með skelfingu og er fall íslensku krónunnar árið 2008 góð áminning um slíkt. Spurningin er, hvað vilja stjórnmálaflokkar á Íslandi meira
9. október 2017

Atferlisfjármál (e. Behavioral Economics) í sókn

Ég hef stundum sagt að B.S.B.A. gráða mín í fjármálafræði hafi stuðlað að því að ég hafi fengið vinnu við fjármál en B.A. gráða mín í heimsspeki hafi haft mestu áhrif á fjárfestingarákvarðanir mínar. Þetta átti sérstaklega við um árin: 1999-2000 þegar að ég taldi að Internet æðið hefði skapað bólu í hlutabréfum. 2002-2003 þegar að "engin(n)" vildi sjá hlutabréf 2007-2008 þegar að meira
mynd
11. september 2017

Húsnæðislán – Seint er að byrgja brunninn, þá barnið er dottið ofan í

Húsnæðislán – Seint er að byrgja brunninn, þá barnið er dottið ofan í Eitt af því sem að olli mörgum fjölskyldum miklum, jafnvel mestum, búsifjum í framhaldi af hruninu var að fasteignaverð féll um 20% á sama tíma og verðbólga jókst á ársgrundvelli í svipuðu mæli. Þetta misvægi í útreikningi höfuðstóls húsnæðislána, sem miðast við neysluvísitölu, og húsnæðisverðs gerði það að verkum að meira
2. júlí 2017

Framlenging á Leiðréttingu - mikilvægt atriði

Fyrir nokkrum árum síðan gafst landsmönnum kostur á að nota séreignarsparnað sinn til að greiða niður húsnæðislán sín að ákveðnu marki. Ég taldi þetta vera góða hugmynd og hef hvatt fólk til að nýta sér þetta í langflestum tilvikum. Upphaflega átti þessi aðgerð að vera í boði í 3 ár. Nú hefur hún hins vegar verið framlengd um 2 ár. Til þess að nýta sér þennan kost dugar þó ekki að gera ekki meira
19. maí 2017

Costco verður Wal-mart Íslands

Árið 1989 giftist ég konu sem átti heima í Castleberry Alabama. Það er örlítill staður í um það bil klukkutíma keyrslu norður frá Mobile Alabama sem sumir Íslendingar þekkja. Rétt hjá Castleberry (sem er stundum kallað "The Strawberry Capital of Alabama") er lítill bær sem heitir Brewton. Sá bær var með matarverslun sem hét því skemmtilega nafni Piggly-Wiggly og var það eina verslunin á meira
Már Wolfgang Mixa

Már Wolfgang Mixa

Lektor í fjármálum við Háskólann í Reykjavík.

Stýrði rannsóknum á fjárfestingum sparisjóðanna við gerð Skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um rannsókn á aðdraganda og örsökum erfiðleika og falls sparisjóðanna, 2013-2014.

Meðdómari í tveimur veigamiklum málum tengd fjármálahruni Íslands.

Einn af höfundum "Costco skýrslunnar" í samstarfi við Zenter rannsóknir.

Starfaði í 15 ár í íslenskum bönkum og sparisjóðum sem forstjóri, yfirmaður verðbréfasviðs, við lausafjárstýringu, eigin viðskipti (innlend og erlend hlutabréf & skuldabréf), sjóðastýringu (innlend og erlend hlutabréf & skuldabréf), eignastýringu, FX, miðlun verðbréfa, uppsetningu séreignalifeyrissparnaðar, uppsetningu millibankaviðskipta, uppsetningu erlendra verðbréfaviðskipta og greiningu á fjárfestingakostum.

PhD Business Administration - Háskólinn í Reykjavík 2016

MSc Fjármál fyrirtækja - Háskóli Íslands 2009

B.S.B.A. Finance - University of Arizona 1994

B.A. Philosophy - University of Arizona 1994

Löggiltur verðbréfamiðlari - USA 1996 og Ísland 2001

Greinasafn - http://www.slideshare.net/marmixa

Hægt er að skrá sig á póstlista með því að senda beiðni til marmixa@yahoo.com með "póstlisti" í Subject. 
 

Besta ráðgjöfin: "When there is a stock-market boom, and everyone is scrambling for common stocks, take all your common stocks and sell them. ... No doubt the stocks you sold will go higher. Pay no attention to this -- just wait for the (recession), which will come sooner or later. When this (recession) -- or panic -- becomes a national catastrophe ... buy back the stocks. No doubt the stocks will go still lower. Again pay no attention. Wait for the next boom. Continue to repeat this operation as long as you live, and you'll have the pleasure of dying rich." Fred Schwed, 1940

Meira