AÐSTOÐARSKÓLSTJÓRI

HÍ ATVINNUAUGLÝSING

MATREIÐSLUMAÐUR

FJÖLBREYTT SKRIFSTOFUSTARF

SECRETARY

IÐJUÞJÁLFI

BLAÐAMAÐUR Á VIÐSKIPTABLAÐIÐ

BLAÐAMAÐUR Á FISKIFRÉTTIR

MYLLUSETUR - STARFSMAÐUR Í INNHEIMTU

INTELLECTA

STARFSFÓLK ÓSKAST - SENDIBÍLAR REYKJAVÍK

ÍSTAK

AÐSTOÐ Á TANNLÆKNASTOFU

Aðstoð á tannlæknastofu

Óskum eftir aðstoð á tannlæknastofu á höfuð-borgarsvæðinu í 80â€"100% starf.

Svör berist fyrir 15. apríl á box@mbl.is, merkt:

,,A â€" 25635”.


SKÓLASTJÓRI

Skólastjóri

Tónlistarskóla Rangæinga

Skólanefnd Tónlistarskóla Rangæinga auglýsir lausa stöðu skólastjóra við Tónlistarskóla Rangæinga til eins árs frá 1. ágúst 2014 til 31. júlí 2015 vegna námsleyfis starfandi skóla-stjóra. Aðalskrifstofa skólans er á Hvolsvelli,

en kennsla fer fram á Hvolsvelli, Hellu og

Laugalandi. Um 150 nemendur stunda nám

við skólann, sem býður upp á grunn-, mið- og framhaldsnám í hljóðfæraleik. Einnig eru um 150 grunnskólanemendur í forskólanámi við skólann.

Helstu verkefni og ábyrðarsvið

O Stjórnun og ábyrgð á rekstri skólans og

daglegri starfsemi

O Fagleg forysta á sviði kennslu og þróunar

í skólastarfi

Menntunar- og hæfniskröfur

O Framhaldsmenntun á sviði tónlistar

O Reynsla af tónlistarkennslu og

tónlistarflutningi

O Menntun og reynsla í stjórnun og

rekstri æskileg

Leiðtogahæfileikar og færni í mannlegum

samskiptum

Umsókn um starfið skal fylgja ýtarleg starfs-

ferilsskrá ásamt greinargerð um ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni við-

komandi til starfans.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 4. maí 2014.

Upplýsingar um starfið veitir László Czenek, skólastjóri Tónlistarskóla Rangæinga.

Umsóknum skal skila til formanns skólanefndar Tónlistarskóla Rangæinga:

magnus@ry.is.


GÆÐAEFTIRLITSMAÐUR

Gæðaeftirlitsmaður

HB Grandi óskar eftir að ráða gæðaeftirlits-mann fyrir frysti- og ísfisktogara félagsins, en félagið gerir út þrjá frystitogara og fjóra ísfisktogara.

Starfið felur meðal annars í sér:

O  Úttekt á afurðum frystitogara

O  Mat á gæðum og frágangi á fiski af ísfisktogurum

O  Kennsla um borð í meðferð afla og vinnslu

O  Innleiðing og viðhald á gæðakerfum

O  Ýmis tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:

O  Reynsla af sjómennsku

O  Færni í helstu tölvuforritum

O  Enskukunnátta

O  Mjög góðir samskiptahæfileikar

O  Háskólapróf kostur en er ekki nauðsyn

Umsóknir skal senda á póstfangið torfi@hbgrandi.is . Nánari upplýsingar gefur Torfi Þ. Þorsteinsson í síma 858 1140 eða Birkir Hrannar Hjálmarsson í síma 858 1101.


SKIPAEFTIRLITSMAÐUR

Skipaeftirlitsmaður

HB Grandi óskar eftir að ráða skipaeftirlitsmann í sumarafleysingar til að hafa umsjón með viðhaldi togara félagsins. Viðkomandi þarf að vera vélfræðingur eða hafa sambærilega menntun. Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir skal senda á póstfangið torfi@hbgrandi.is . Nánari upplýsingar gefur Gísli Jónmundsson í síma 858 1103 eða Guðmundur Hafsteinsson í síma 858 1122.


BLAÐBERAR KEFLAVÍK