Atvinnuauglýsingar

HEFUR ÞÚ BRENNANDI ÁHUGA Á TÍSKU

Hefur þú brennandi áhuga á tísku,

ert jákvæð með mikla þjónustulund og góða hæfni í mannlegum samskiptum?

Þá erum við kannski að leita að þér til að
hjálpa okkur að þjóna viðskiptavini okkar betur, sinna almennum afgreiðslustörfum, vörumóttöku, framsetningu vara, afgreiðslu á kassa og almennu viðhaldi á útliti verslunarinnar. Verslunin sérhæfir sig í kvenfatnaði fyrir allar konur sem nota stærðir 38â€"52.

Umsóknir óskast sendar á netfangið box@mbl.is, merktar: ,, T - 25740”.


BORMAÐUR

Bormaður óskast

Vanur bormaður óskast í vinnu við jarðboranir. Umsóknir berist á bormadur@gmail.com ásamt ferilsskrá.


SKÓGARBÆR - ELDHÚS: MATARTÆKNIR / STARFSMAÐUR

 Hjúkrunarheimili í Mjódd

Hjúkrunarheimilið Skógarbær

Eldhús

Matartækni/starfsmann vantar í 90% starf (afleysing) í eldhús/matsal Skógarbæjar.

Um er að ræða vaktavinnu. Við leitum eftir einstaklingi sem hefur reynslu af bakstri og eldamennsku, talar íslensku, er heilsu-hraustur, jákvæður, með góða framkomu

og samskiptahæfileika.

Upplýsingar um hjúkrunarheimilið Skógarbæ eru á heimasíðu, skogar.is.

Ef nánari upplýsinga er óskað þá sendið tölvupóst til olga@skogar.is

Umsóknir sendist með tölvupósti til olga@skogar.is


FÉLAG ATVINNUREKENDA. FRAMKVÆMDASTJÓRI

HESTAMANNAFÉLAGIÐ SÖRLI: REKSTRARSTJÓRI

Rekstrarstjóri

Hestamannafélagið Sörli

Laus er til umsóknar staða rekstrarstjóra hjá hestmannafélaginu Sörla í Hafnarfirði.

Um er að ræða 60% starf. Viðkomandi þarf

að geta hafið störf fljótlega.

Helstu verkefni:

O Daglegur rekstur, fjáröflun og

fjármálastjórn

O Samskipti við stjórn og félagsmenn

O Viðburða- og verkefnastjórn

O Þróun og uppbygging hestamanna-

félagsins Sörla

O Vefstjórn

O Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:

O Menntun sem nýtist í starfi

O Tölvukunnátta

O Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð

O Góðir samskiptahæfileikar

Nánari upplýsingar veitir formaður félagsins, Magnús Sigurjónsson, á

magnuss@blonduskoli.is og skal umsókn og ferilskrá sendast á sama netfang. Umsóknarfrestur er til 15. september nk.


KIRKJUGARÐAR AKUREYRAR: STARFSMAÐUR ÓSKAST

Starfsmaður óskast

Kirkjugarðar Akureyrar óska eftir að ráða starfsmann í fullt starf.

Leitað er að einstaklingi til almennra starfa, sem m.a. felur í sér hefðbundin garðyrkjustörf og vélavinnu. Vinnuvélaréttindi æskileg.

Frekari upplýsingar hjá skrifstofu kirkjugarð-anna í síma 462 22613 eða með tölvupósti á kga@kirkjugardur.is

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda til
Kirkjugarða Akureyrar, Höfðagötu 1,

600 Akureyri, eða með tölvupósti á

kga@kirkjugardur.is fyrir 18. september nk.


Fjeldsted & Blöndal: LÖGLÆRÐUR FULLTRÚI

VÖRÐUR: TRYGGINGARÁÐGJAFI / KERFISSTJÓRI

SÆFARI ÁR: VÉLSTJÓRI / VÉLAVÖRÐUR

Vélstjóri/vélavörður

Vélstjóra eða vélavörð vantar á Sæfara ÁR. Vélastærð 465kw.


Upplýsingar í síma: 846 4889 og 892 0367.


Tölvu- og rafeindaþjónusta Suðurlands: RAFVIRKI

HAGSTOFA ÍSLANDS: SÉRFRÆÐINGUR Í UTANRÍKISVERSLUNARDEILD

ICELANDIC GROUP: SÖLUSTJÓRI - CAPACENT VEITIR UPPLÝSINGAR

STARFSMAÐUR Í VERSLUN

Starfsmaður í verslun

Verslun í Reykjavík óskar eftir að ráða starfsmann.

Vinnutími frá kl. 12 til 18.

Umsóknir sendist á ellert@alnabaer.is


FASTEIGNASALAR - SÖLUMENN

Fasteignasalar - sölumenn

Kaupsamningsstofan fasteignasala óskar eftir löggiltum fasteignasölum eða vönum sölumönnum til sölustarfa. Árangurstengdar tekjur.

Sérstaklega góð aðstaða, lokaðar skrifstofur. Mjög vönduð skjalagerð og mikil reynsla.
Hvetjandi umhverfi. Metnaður og vandvirkni skilyrði.

Sendið ferilsskrá á axel@kaupsamningsstofan.is

Axel Axelsson, löggiltur fasteignasali,

Kaupsamningsstofan, Síðumúla 13, 2.h.,

108 Reykjavík


TOPPLAGNIR EHF: VERKAMENN (AÐSTOÐARMENN VIÐ PÍPULAGNIR)

Verkamenn

Topplagnir ehf. óska eftir að ráða verkamenn (aðstoðarmenn við pípulagnir).

Þurfa að vera stundvísir og áreiðanlegir og geta hafið störf sem fyrst.

Íslenskukunnátta skilyrði.

Umsóknir sendist á topplagnir@internet.is

Upplýsingar gefur Brynjar í síma 698 8412.


LISTRÆNN STJÓRNANDI GERÐARSAFN

AUGLÝSINGA- EÐA GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR

Leikskólinn Heklukot: LEIKSKÓLASTJÓRI

Leikskólastjóri

Leikskólinn Heklukot á Hellu óskar eftir leikskólastjóra.

Heklukot er þriggja deilda leikskóli með um 65 nemendur.

Á Heklukoti er unnið eftir stefnu Grænfánans og Heilsustefnunnar. Aðstaða skólans er mjög góð og mikil áhersla lögð á að vinna gæðastarf með börnum. Heklukot hlaut Menntaverðlaun Suðurlands 2013 fyrir öflugt samstarf við foreldra. Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans:

http://www.leikskolinn.is/heklukot/

Við leitum að einstaklingi sem

O er með leikskólakennaramenntun ásamt framhaldsmenntun á sviði stjórnunar.

O hefur kennslureynslu úr leikskóla eða reynslu af stjórnun leikskóla.

O sýnir frumkvæði, metnað og sjálfstæði
í starfi ásamt skipulagshæfni.

O býr yfir hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.

Umsóknir, ásamt ferilskrá og meðmælendum, berist til sveitarstjóra á netfangið: agust@ry.is eða á skrifstofu sveitarfélagsins: Rangárþing ytra, Suðurlandsvegi 1-3,

850 Hellu, merkt „Leikskólastjóri Heklukot“ fyrir 8. september. Nánari upplýsingar hjá Ágústi Sigurðssyni sveitarstjóra í síma

488 7000.


KARITAS: HJÚKRUNARFRÆÐINGUR ÓSKAST

Hjúkrunarfræðingur

óskast

Ert þú metnaðarfullur hjúkrunarfræð-
ingur með reynslu af hjúkrun einstaklinga með krabbamein, ert sjálfstæð/ur í vinnu-brögðum og vilt vinna um helgar í
krefjandi umhverfi?

Þá gæti þetta starf hentað þér!

Karitas, hjúkrunar- og ráðgjafarþjónustan, óskar eftir hjúkrunarfræðingi til starfa. Um er að ræða hlutastarf með aðaláherslu á helgar-vinnu og bakvaktir.

Karitas starfar samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO)
á líknarmeðferð og umönnun einstaklinga

með lífshættulega og/eða alvarlega, langvinna sjúkdóma.

Þjónustan er sólarhringsþjónusta og er veitt í heimahúsum.

Sérhæfð handleiðsla reyndra hjúkrunar-fræðinga er veitt fyrstu 3 mánuði í starfi.

Umsóknir ásamt ýtarlegri ferilskrá skulu berast til Karitas á netfangið karitas@karitas.is merkt umsókn hjúkrunarfræðings fyrir 8. september 2014.

Nánari upplýsingar veitir Berglind Víðisdóttir,

s. 891 7337 eða berglind@karitas.is


RITARI Á FASTEIGNAMIÐLUN

Ritari óskast

½ daginn

Rótgróin fasteignamiðlun leitar að ritara til starfa frá kl. 13â€"17 virka daga. Starfið felst í

afgreiðslu viðskiptavina, símsvörun, skjala-

vinnslu og almennum ritarastörfum. Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður í

vinnubrögðum, hafa góða þjónustulund, vera stundvís og geta hafið störf sem fyrst. Áhugasamir sendið inn svar á box@mbl.is merkt ,,R - 25735”