Atvinnuauglýsingar

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Hjúkrunarfræðingur

Óskum eftir að ráða hjúkrunarfræðing til starfa við Sjúkrahúsið Vog.

Vaktavinna â€" starfshlutfall samkomulag.

Upplýsingar veitir:

Þóra Björnsdóttir

hjúkrunarforstjóri Vogs

sími 824-7615

thora@saa.is


ÍAV

BRYNJA - YFIRMAÐUR ÞJÓNUSTU

INTELLECTA

CONSULAR CLERK/CASHIER

CONSULAR CLERK/CASHIER

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu Consular Clerk/Cashier lausa til umsóknar. Umsóknarfrestur er til og með 27. október 2014.

Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: http://iceland.usembassy.gov/

vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the position of Consular Clerk/Cashier. The closing date for this

position is October 27, 2014. Application forms and further information can be found on the Embassy’s home page:

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.

html

Please send your application and resumé to reykjavikvacancy@state.gov


SÉRFRÆÐINGUR Í VERÐVÍSITÖLUM

DEILDARSTJÓRI REIKNINGSHALDS

ATV.AUGL. PLANARI

STARFSMAÐUR

SALA - MARKAÐSSETNING

Sala â€" markaðssetning

Grasalæknir óskar eftir duglegum aðila til að selja íslensk hágæða lífræn andlits- og hreinsikrem. Laun árangurstengd.

Starfið felst í að selja vöruna í verslunum,
fyrirtækjum og heimasölu auk markaðssetn-ingar á netinu.

Áhugasamir hafið samband ásamt ferilskrá á netfangið: barabetri@internet.is


BÓKHALDS- OG LAUNAFULLTRÚI

Bókhalds- og launafulltrúi

Stykkishólmsbær óskar eftir að ráða öflugan einstakling í starf bókhalds- og launafulltrúa. Um er að ræða fullt starf sem heyrir undir bæjarstjóra.
Mikilvægt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Ábyrgðarsvið:

Bókhalds- og launafulltrúi hefur umsjón með og ber ábyrgð á allri launavinnslu Stykkis-hólmsbæjar og annarra tengdra aðila eftir atvikum. Hann ber ábyrgð á því að laun séu greidd samkvæmt gildandi kjarasamningum. Hann þarf að hafa þekkingu á kjara- og réttindamálum starfsmanna sveitarfélagsins, geta túlkað kjarasamninga og vera í sam-skiptum við starfsmenn sveitarfélagsins. Bókhalds- og launafulltrúi sinnir færslu bókhalds og afstemmingum samkvæmt nánara verkskipulagi sem bæjarritari hefur umsjón með.

Helstu verkefni:

O  Launaútreikningur og önnur launavinnsla.

O Túlkun kjarasamninga.

O Innsending skilagreina og gerð launamiða.

O Upplýsingagjöf til starfsmanna vegna útborgunar launa.

O Ýmsar greiningar, samantektir og úrvinnsla á sviði kjaramála.

O Samskipti við starfsmenn sveitarfélagsins um kjara- og réttindamál.

O Færsla bókhalds.

O Afstemmingar bókhalds, þ.m.t. launa, skuldunauta og lánardrottna.

O Aðrir verkþættir í samráði við næsta yfirmann.

Menntunar- og hæfniskröfur:

O  Þekking og reynsla af launabókhaldi er nauðsynleg.

O Þekking á kjaraumhverfi starfsmanna sveitarfélaga er nauðsynleg.

O Framhaldsskólamenntun er nauðsynleg. Sérhæfð viðbótarmenntun eða háskólamenntun sem nýtist í starfi er æskileg.

O Þekking og reynsla á sviði bókhalds er nauðsynleg.

O Góð kunnátta og færni í Excel mjög æskileg.

O Nákvæmni og öguð vinnubrögð.

O Þjónustulund, þolinmæði, rík ábyrgðarkennd og hæfni í mannlegum samskiptum.

O Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Umsóknarfrestur er til og með 30. október nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið með tölvupósti á netfangið gardar@r3.is.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rök-stuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Nánari upplýsingar veitir Garðar Jónsson, gardar@r3.is, hjá R3-Ráðgjöf ehf., Síðumúla 33, Reykjavík.


ÍSLENSK VERÐBRÉF: FRAMKVÆMDASTJÓRI - HAGVANGUR VEITIR UPPLÝSINGAR