Atvinnuauglýsingar

Atlantic Airways: Framkvæmdastjóri

Grunnskóli Snæfellsbæjar: Kennarar

Casa Grande og Caruso: Yfirkokkur - matreiðslumenn

Fljótsdalshérað: Leikskólakennarar

Eimskip: Lestunarstjóri framtíðarstarf / Bílstjóri sumarstarf

Epli: Ráðgjafi á fyrirtækjasviði og fleiri störf

Norðurál: Verkefnastjórn á umhverfis og verkfræðisviði

Leikskólinn Fífuborg: Leikskólastjóri

Byggingafulltrúinn í Reykjavík: Byggingafulltrúi

Rétt hjá Jóa: Bílasmiður og bílamálari

Bílasmiður og bílamálari

óskast til starfa.
Þurfa að geta hafið störf sem fyrst.
Upplýsingar í síma 577-1377.

Rétt hjá Jóa, 270 Mosfellsbær.


Bændasamtök Íslands: Auglýsingasala / vefumsjón

Grunnskóli Snæfellsbæjar: Skólastjóri

Reykjahlíðarskóli: Grunnskólakennarar - afleysingar

Grunnskólakennarar

Kennara vantar í afleysingar vegna fæðingar-orlofs við Reykjahlíðarskóla í Mývatnssveit skólaárið 2015â€"2016.

Um er að ræða íþróttakennslu og kennslu á yngsta og miðstigi.

Skólinn er að innleiða Heilsueflandi grunnskóla og Jákvæðan aga og flaggar Grænfánanum fyrir umhverfisstefnu.

Reykjahlíðarskóli er heildstæður skóli með um 30 nemendur. Skólinn er staðsettur við þéttbýliskjarnann í Reykjahlíð. Þar er m.a. sundlaug, íþróttahús með tækjasal, tónlistarskóli og leikskóli. Mötuneyti er fyrir skólana.

Umsóknarfrestur er til 27. apríl.

Frekari upplýsingar gefur Sólveig Jónsdóttir skólastjóri. Símar: 464 4376 og 849 7749.

Tölvupóstur: soljon@ismennt.is

www.myv.is/reykjahlidarskoli


Símaþjónusta - sumarafleysingar

Símaþjónusta/

sumarafleysing

Óskað er eftir þjónustuliprum og jákvæðum einstaklingi til starfa við símsvörun og létt skrifstofustörf. Viðkomandi þarf að búa yfir skipulagshæfni og frumkvæði og geta unnið undir nokkru álagi. Einungis reyklausir einstaklingar koma til greina. Um er að ræða ca 75% starf og er vinnutíminn áætlaður annars vegar frá kl. 8.00 til 14.00 og hins vegar frá
kl. 14.00 á daginn til kl. 18.00 á kvöldin.

Áhugasamir einstaklingar skili inn greinar-góðum umsóknum á box@mbl.is fyrir
22. mars, merktum: „M â€" 25850“.


Malbikunarstöðin Höfði hf: Vélamenn

Vélamenn

Malbikunarstöðin Höfði hf. óskar eftir

vélamönnum á hjólaskóflu, malbikunarvélar og við vélar grjótmulningsstöðvar.

Upplýsingar veitir verkstjóri í síma 693 5870 milli kl. 7.30 og 17.00 virka daga.


Aðstoðarmaður á tannlæknastofu

Aðstoð

Aðstoð óskast á tannlæknastofu á höfuð-

borgarsvæðinu í 50% starf.

Vinnutími er frá kl. 13-17.

Umsóknir sendist á box@mbl.is merktar

,,A - 25875”


Blómabúðin Dögg: Afgreiðslustarf

Starfskraftur óskast

við afgreiðslustörf um

kvöld og helgar.

Ekki yngri en 20 ára.

Reynsla æskileg.

Upplýsingar á staðnum.

Blómabúðin Dögg.


Grunnskólar Norðurþings: Íþróttakennari - Grunnskólakennari

      

Kennarastöður

við grunnskóla Norðurþings

Öxarfjarðarskóli er heildstæður samrekinn leik- og grunnskóli með alls um 50 nemendur.

Við leitum eftir íþróttakennara sem er til-búinn að taka þátt í þróun skólastarfs með öðrum starfsmönnum skólans.

Við leggjum áherslu á fjölbreytta og sveigjanlega kennsluhætti, samvinnu og vellíðan starfsfólks og nemenda.

Meðal kennslugreina eru: íþróttakennsla og almenn bekkjarkennsla á yngsta stigi. Hæfnipróf í sundkennslu og þekking á
Byrjendalæsi er mikilvægt.

Frekari upplýsingar veitir Guðrún S. Kristjánsdóttir skólastjóri í síma 465-2246 og gudrunsk@nordurthing.is

Grunnskóli Raufarhafnar er samrekinn grunn- og leikskóli með alls um 12 nemend-ur þar sem Uppbyggingarstefnan er höfð að leiðarljósi. Skólinn nýtur mikils stuðning frá samfélaginu og leggjum við áherslu á samvinnu sem og jákvæðni.

Við leitum að áhugasömum, fjölhæfum og jákvæðum kennara í bekkjarkennslu á
yngsta og miðstigi þar sem þekking á
Byrjendalæsi er mikilvæg.

Einnig leitum við að leikskólakennara. Viðkomandi þarf að vera barngóður, sveigj-anlegur og íslenskumælandi. Um hlutastarf er að ræða með möguleika á afleysingum.

Frekari upplýsingar veitir Frida Elisabeth Jörgensen skólastjóri í síma 464-9870 og frida@raufarhofn.is

Umsóknarfrestur er til 10. maí 2015.

Norðurþing er öflugt sveitarfélag sem einkennist af fjölbreyttu mannlífi og miklum sköpunarkrafti manns og náttúru.


Papeyjarferðir ehf: Skipstjóri

Skipstjóri óskast

Skipstjóra vantar á farþegaferjuna Gísla í

Papey sem siglir daglega frá Djúpavogi til

Papeyjar frá 1. júní-31. ágúst.

Viðkomandi þarf að hafa a.m.k. 65BT

Upplýsingar í síma: 4788119