Atvinnuauglýsingar

DÖNSKUKEN

Vallaskóli, Selfossi

Dönskukennara

vantar til afleysinga fyrir skólaárið 2014â€" 2015. Áhugasamir hafi samband við Guðbjart skólastjóra í síma 480 5800 eða á netfangið gudbjartur@vallaskoli.is Viðamiklar upplýsingar um skólann er að finna á slóðinni: www.vallaskoli.is

Umsóknarfrestur er til 6. ágúst nk.


KRANAMAÐUR

Kranamaður

óskast til starfa

Sveinbjörn Sigurðsson hf byggingaverktaki óskar eftir að ráða vanan kranamann til starfa. Áhugasamir hafi samband við Jónas Jónmundsson verkefnisstjóra: 660 2407.


Byggingafræðingur - Innanhússarkitekt

REYNSLUBOLTI

Reynslubolti

óskar eftir starfi í eftirtöldum greinum

s.s. húsamíði (er lærður húsasmiður),

fasteignasölu (með reynslu í ráðgjöf) eða

bifreiðasölu (er löggiltur bifreiðasali).

Er laus um miðjan september.

Áhugasamir sendi svar á box@mbl.is merkt ,,R-25695”.


ORGANISTI

Eskifjarðarsókn, Austurlandsprófastsdæmi

Organisti

Eskifjarðarsókn óskar að ráða organista og

kórstjóra í 32% starf. Messur eru tvær í

mánuði og kóræfingar einu sinni í viku.

Umsóknarfrestur er til og með 1. ágúst 2014.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf í
september 2014.
Allar nánari upplýsingar gefur formaður sóknarnefndar, Gísli M. Auðbergsson,
sími 476 1666 póstfang: gisli@rettvisi.is

Sóknarnefnd Eskifjarðarkirkju.


KENNARAR

Sunnulækjarskóli

Við Sunnulækjarskóla á Selfossi

eru lausar stöður

umsjónarkennara með 1. bekk og kennarastaða í hönnun og smíði

Umsækjandi þarf að hafa kennsluréttindi, góða skipulagshæfileika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum.

Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir eiginleikar.

Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra sem að skólastarfinu koma. Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans: http://www.sunnulaekjarskoli.is

Umsóknarfrestur er til 5. ágúst 2014.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald skólastjóra,

birgir@sunnulaek.is, eða

Sunnulækjarskóla, Norðurhólum 1,

800 Selfossi.

Skólastjóri.


STARFSMAÐUR Í NOREGI

Starfsmaður

Starfsmann vantar til starfa í Noregi!

Suðurverk hf. óskar eftir að ráða starfsmann vanan efnisvinnslu (mölun) til starfa í Noregi. Þarf að hafa vinnuvélaréttindi og góða þekkingu á efnisvinnslu og viðhaldi slíkra tækja.

Umsóknir skulu berast á skrifstofu okkar að Hlíðarsmára 11 eða senda þær á vef okkar www.sudurverk.is


FRAMLEIÐSLUSTJÓRI ÓSKAST

Framleiðslustjóri

óskast

Gæðabakstur/Ömmubakstur óskar eftir framleiðslustjóra til starfa sem fyrst. Leitað er eftir metnaðarfullum einstaklingi í framtíðarstarf.

Framleiðslustjóri sér um vöruþróun og daglegan rekstur á framleiðslustarfsemi fyrirtækisins. Þar fellur undir: verkstjórn,
innkaup, starfsmannahald.

Hæfniskröfur:

â€" Menntaður bakari

â€" Nákvæmni og skipulögð vinnubrögð

â€" Áreiðanleiki og frumkvæði

â€" Hæfni í mannlegum samskiptum

â€" Geta til að vinna undir álagi

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á villi@gaedabakstur.is fyrir 25.7. 2014.


STARFSFÓLK

Grunnskóli Raufarhafnar

auglýsir eftir starfsfólki

Grunnskóli Raufarhafnar er samrekinn grunn- og leikskóli með 12 nemendur þar sem Uppbyggingarstefnan er höfð að leiðarljósi. Skólinn nýtur mikils stuðnings frá samfélaginu og leggjum við áherslu á samvinnu sem og jákvæðni.

Við auglýsum eftir matráð í 55% stöðu. Í starfinu felst umsjón með morgunmat og hádegismat 4 daga vikunnar ásamt skúringum á eldhússvæði.

Við leitum að pólsku- og íslenskumælandi stuðningsfulltrúa til að aðstoða nýjan nem-anda í námi. Um hlutastarf er að ræða.

Einnig leitum við að leikskólakennara í fullt starf. Viðkomandi þarf að vera barngóður, sveigjanlegur og íslenskumælandi.

Upplýsingar veitir Frida Elisabeth Jörgensen skólastjóri í síma 694 9063 og

frida@raufarhofn.is

Umsóknarfrestur er til 5. ágúst 2014

Norðurþing er öflugt sveitarfélag sem einkennist af fjölbreyttu mannlífi og miklum sköpunarkrafti manns og náttúru.


ERTU EFNAKONA?

Ertu efnakona?

Þjónustulunduð og hefur gaman af handa-vinnu? Þá ertu manneskjan sem við leitum eftir. Um er að ræða vinnu bæði allan daginn og part úr degi í Föndru, Dalvegi 18, Kóp.

Umsóknir, ásamt mynd, sendist á
fondra@fondra.is


LAUSAR KENNARASTÖÐUR

AFGREIÐSLUFÓLK

Afgreiðslufólk

Sandholtsbakarí auglýsir eftir afgreiðslufólki í kaffihús. Ekki er um að ræða sumarstarf.

Íslenskukunnátta ekki skilyrði
Áhugasamir sendið tölvupóst á

ingisand@gmail.com


GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR