Nýtt frumvarp ríkisvaldsins gerir ráð fyrir nýrri skattheimtu á lífeyrissjóði sem þýðir jafnframt að skerða þarf réttindi sjóðfélaga í sjóðnum. Þetta kemur fram í frétt á vefsetri Eflingar - stéttarfélags.

Nýtt frumvarp ríkisvaldsins gerir ráð fyrir nýrri skattheimtu á lífeyrissjóði sem þýðir jafnframt að skerða þarf réttindi sjóðfélaga í sjóðnum. Þetta kemur fram í frétt á vefsetri Eflingar - stéttarfélags. Þar segir að fjármálaráðherra líti svo á að samkomulag sé um það við verkalýðshreyfinguna að lífeyrissjóðirnir fjármagni að hluta vaxtabætur til að mæta kostnaði lántakenda húsnæðislána eftir efnahagshrunið. Þessu hafi verkalýðshreyfingin mótmælt harðlega og bendir Efling m.a. á um helmingur Eflingfólks búi í eigin húsnæði. Engar forsendur séu til að skattleggja lífeyrisrétt þessa hóps sérstaklega.

„Það er með öllu óásættanlegt að ríkisvaldið skuli velja þá leið að rýra réttindi okkar félagsmanna á þeim forsendum að þeir þurfi að leggja til fjármagn til þess að greiða niður húsnæðislán. Nýleg viðhorfskönnun Gallups sýnir að einungis um 45% félagsmanna Eflingar búa í eigin húsnæði og því ekki um niðurfellingu eða lækkun á lánum í þeim mæli sem ríkisvaldið vísar til,“ segir Efling sem telur ríkið ætla hér að höggva í sparnað sem félags-menn hafa áunnið sér í samræmi við umsamda kjarasamninga. Bæta svo upp skerðingu hjá opinberum lífeyrissjóðum og þingmönnum með hinni hendinni