Stórt byggingarland Uppbygging á vestari hluta Héðinsreitsins mun setja mikinn svip á borgina. Óvíst er hvenær hún hefst. Listamenn hafa málað áberandi veggmyndir á húseignir sem tengjast austari hluta Héðinsreitsins.
Stórt byggingarland Uppbygging á vestari hluta Héðinsreitsins mun setja mikinn svip á borgina. Óvíst er hvenær hún hefst. Listamenn hafa málað áberandi veggmyndir á húseignir sem tengjast austari hluta Héðinsreitsins. — Morgunblaðið/Þórður
[ Smellið til að sjá stærri mynd ]
Baldur Arnarson baldura@mbl.is Málaferli hafa tafið uppbyggingu á vestari hluta Héðinsreitsins í Reykjavík. Útlit er fyrir að lausn finnist ekki í málinu fyrr en á næsta ári. Áformað var að byggja 170-200 íbúðir á þessum hluta reitsins.

Baldur Arnarson

baldura@mbl.is

Málaferli hafa tafið uppbyggingu á vestari hluta Héðinsreitsins í Reykjavík. Útlit er fyrir að lausn finnist ekki í málinu fyrr en á næsta ári. Áformað var að byggja 170-200 íbúðir á þessum hluta reitsins.

Skipulagið var tilbúið og komið takmarkað byggingarleyfi á sínum tíma. Félög tengd Ingunni Wernersdóttur fjárfesti og fleiri aðilar eiga austari hluta Héðinsreitsins.

Samkvæmt heimildum Morgunblaðsins hafa engar ákvarðanir verið teknar um uppbyggingu á austari reitnum. Heimildarmaður benti á að Reykjavíkurborg færi með skipulagið á þessum reit. Félagið Seljavegur ehf. kemur að umsýslu eigna þar.

Milljarða samningur við BYR

Forsaga málaferlanna vegna vestari hluta reitsins er sú að félagið Héðinsreitur ehf. undirbjó framkvæmdir á Héðinsreitnum sem áttu að hefjast árið 2008. Þegar efnahagshrunið setti strik í fyrirhugaðar framkvæmdir hafði félagið Héðinsreitur ráðist í ýmsan undirbúning og m.a. kostað niðurrif á reitnum, greitt fyrir hönnun og keypt lóðina.

Félagið gerði 6-7 milljarða fjármögnunarsamning við Byr sparisjóð vegna framkvæmdanna. Þeim samningi var rift þegar halla tók undan fæti hjá sparisjóðnum. Héðinsreitur hélt því fram að riftunin væri ólögmæt og höfðaði mál gegn Byr til efnda á samningnum.

Byr fór síðan í slitameðferð og varð efndakrafan þar með einskis virði. Þá var þess í stað krafist viðurkenningar á bótaskyldu og áskilinn réttur til þess að leggja fram skaðabótakröfu af hálfu Héðinsreits, ef fallist yrði á slíka bótaskyldu slitabús Byrs. Var þá horft til þess að Héðinsreitur gæti skuldajafnað gegn slitabúi Byrs með skaðabótakröfu gegn því láni sem veitt var af Byr á sínum tíma. Staða lánsins sem veitt var af Byr á sínum tíma er nú 1.100 til 1.200 milljónir.

Héðinsreitur vann það mál í Hæstarétti. Var þar fallist á að riftunin væri ólögmæt og að slitabú Byrs væri bótaskylt. Slitastjórn Byrs mótmælti bótakröfunni og hélt því fram að ekki hefði orðið nokkurt tjón vegna hinnar ólögmætu riftunar. Tóku þá við ný málaferli og er það mál enn rekið fyrir dómstólum.

Sveinn Jónatansson, lögmaður Héðinsreits, lýsir málinu svo:

Málaferli vegna riftunar

„Málaferlin eru við slitastjórn gamla Byrs vegna riftunar á fjármögnunarsamningi sem stöðvaði framkvæmdir á sínum tíma. Þau málaferli eru enn í gangi og er ekki að vænta niðurstöðu fyrr en á næsta ári. Það var reynt að ná samkomulagi við kröfuhafa um að koma framkvæmdum á lóðinni af stað en það tókst ekki. Það er ekkert sem bendir til annars að svo stöddu en að það þurfi að bíða niðurstöðu dómstóla.“

Spurður um framkvæmdatímann á þessum hluta reitsins segir Sveinn að ætlunin hafi verið að skipta verkinu í tvo áfanga, fyrst yrðu byggð 60% og svo 40% af byggingarmagninu. Hvor áfangi taki 16-20 mánuði. Ef allt gangi þannig að óskum muni uppbyggingin taka þrjú ár. Það þýðir að ef framkvæmdir hefjast sumarið 2015 gæti uppbyggingunni verið lokið 2018, áratug eftir að framkvæmdir áttu að hefjast.

„Þessar tafir eru skelfilegar. Þær eru verstar fyrir þá sem voru búnir að skipuleggja framkvæmdir fyrir löngu með glæsilegum byggingum,“ segir Sveinn.