Helgi Áss Grétarsson lögfræðingur flytur í dag erindi á Rannsóknardögum Háskóla Íslands sem ber heitið "Úthlutun kvóta í botnfiski árin 1984–1990".

Helgi Áss Grétarsson lögfræðingur flytur í dag erindi á Rannsóknardögum Háskóla Íslands sem ber heitið "Úthlutun kvóta í botnfiski árin 1984–1990".

Helgi Áss er starfsmaður Lagastofnunar Háskóla Íslands og sinnir þriggja ára rannsóknarverkefni á fiskveiðistjórnunarkerfinu.

Í auglýsingu frá lagadeild HÍ um erindið segir m.a.: "Allt frá því að Ísland var numið og þar til að langt var liðið á 20. öldina var almannaréttur til fiskveiða í sjó. Þessi skipan leiddi hægt og sígandi til þess að fiskistofnar voru í hættu ásamt því að hallarekstur í fiskveiðum var viðvarandi, m.a. voru veiðar ekki ábatasamar í verðmætustu tegundunum, botnfiski.

Til að leysa þennan vanda var til bráðabirgða komið á kvótakerfi í botnfiski árið 1984 sem setti umtalsverðar hömlur á hverjir mættu stunda fiskveiðar í atvinnuskyni. Þessi bráðabirgðaráðstöfun var framlengd árin 1985–1990 og lagði grunninn að þeim meginreglum sem hafa gilt síðan árið 1991 um úthlutun kvóta í fiskveiðum.

Í erindinu verður leitast við að lýsa reglum sem mæltu fyrir um hverjir mættu veiða botnfisk og hvernig kvóta hafi verið skipt árin 1984–1990. Þetta hefur mikilvægan fræðilegan tilgang þar sem fram til þessa hefur ekki verið óalgengt að ónákvæmni hafi gætt við útlistun á innihaldi reglnanna.

Í svokölluðum Valdimarsdómi Hæstaréttar, H 1998 4076, var m.a. fullyrt að við úthlutun kvóta í botnfiski árið 1984 hafi verið miðað við veiðireynslu á tímabilinu 1. nóvember 1980 til 31. október 1983. Einnig hefur verið haldið fram að skipting veiðiréttarins hafi verið bundin föst við þetta viðmiðunartímabil um langt árabil.

Í erindinu verða þessar fullyrðingar véfengdar og reynt að draga fram nákvæmari mynd af skiptingu kvóta í botnfiski árin 1984–1990 og hvaða áhrif þær höfðu þegar kvótanum var skipt með lögum um stjórn fiskveiða nr. 38/1990."

Erindið verður í Lögbergi, stofu 101 og hefst kl. 14.40 og stendur yfir í um það bil hálftíma.