EKKI stendur til að borgaryfirvöld hækki framlag til Leikfélags Reykjavíkur á næsta ári frá því sem það var á síðasta leikári en eins og Þórhildur Þorleifsdóttir sagði í samtali við Morgunblaðið á föstudaginn stefnir í stórfelldar uppsagnir og samdrátt hjá leikfélaginu komi ekki til meiri styrkir frá borgaryfirvöldum til þess.

Stendur ekki til að borgin

hækki framlög til LR

Hörð viðbrögð eru við ummælum Þórhildar Þorleifsdóttur í viðtali við Morgunblaðið síðastliðinn föstudag. Þröstur Helgason leitaði svara við ákalli Þórhildar um meiri styrki hjá borgaryfirvöldum og viðbragða við ummælum hennar um samstarfsverkefni í Borgarleikhúsinu og Loftkastalann.

EKKI stendur til að borgaryfirvöld hækki framlag til Leikfélags Reykjavíkur á næsta ári frá því sem það var á síðasta leikári en eins og Þórhildur Þorleifsdóttir sagði í samtali við Morgunblaðið á föstudaginn stefnir í stórfelldar uppsagnir og samdrátt hjá leikfélaginu komi ekki til meiri styrkir frá borgaryfirvöldum til þess.

Að sögn Péturs Jónssonar, borgarfulltrúa R-listans og varaformanns borgarráðs, var framlag til LR skorið niður um fimmtán milljónir á fjárhagsáætlun borgarinnar 1997. "En síðan var fengin aukafjárveiting til leikfélagsins og framlag til þess hækkað í 140 milljónir eins og það hafði verið árið áður. Það eru aftur á móti engar áætlanir uppi um meiri styrki til LR í ár. Einnig var gerð breyting varðandi sértekjur félagsins af rekstri Borgarleikhússins. Áður var það svo að þessar sértekjur komu til lækkunar á styrk borgarinnar til félagsins en svo er ekki nú. Hvatinn til að nota Borgarleikhúsið til annarra hluta en leiksýninga félagsins var ekki fyrir hendi, en svo er nú; allar sértekjur félagsins renna óskiptar til reksturs þess. Áætlanir um aðrar breytingar hvað snertir LR eru ekki fyrir hendi að svo komnu máli."

Pétur sagði að ekki hefði verið rætt um mál LR í borgarráði nýlega. "Og ég veit ekki hver er vilji fólks til þess að borga meira til þessa leikhúss. Það er held ég hvorki á stefnuskrá meirihlutans né minnihlutans að greiða meira til LR. Ef beiðni kemur um hærra framlag verður hún hins vegar tekin fyrir. Ég á þó ekki von á því að hlaupið verði til og greiddar einhver hundruð milljóna meira til starfsemi leikfélagsins," sagði Pétur.

Sigurður Karlsson, formaður LR, sagðist í samtali við Morgunblaðið ekkert vilja láta hafa eftir sér um ummæli Þórhildar Þorleifsdóttur í Morgunblaðinu á föstudag.

Samstarfsverkefni eru leigusamningar

Leikfélag Íslands setti upp leikritið Stone Free eftir Jim Cartwright í Borgarleikhúsinu í fyrra og var sú sýning samstarfsverkefni en í viðtalinu á föstudag sagði Þórhildur að engin samstarfsverkefni verði framar í Borgarleikhúsinu, að minnsta kosti ekki með sama sniði og verið hefur. Frekar verði farin sú leið að leigja húsið út til frjálsra leikhópa. Þórhildur segir ástæðuna fyrir þessu vera að LR hafi borið kostnað af samstarfsverkefnum í gegnum tíðina og látið leikhópum í té aðstöðu og vinnuafl nánast endurgjaldslaust. Þórhildur segir að með þessu hafi LR tekið fjárhagslega áhættu með leikhópunum. Ennfremur segir Þórhildur að starfsemi frjálsu leikhópanna sem hafi verið með samstarfsverkefni innan Borgarleikhússins byggist mikið til á ókeypis vinnuframlagi sem sé annað en tíðkist hjá LR og sökum þessa skapist togstreita í húsinu á milli þeirra sem hafa föst laun og þeirra sem hafa engin laun.

Breki Karlsson, framkvæmdastjóri Leikfélags Íslands, segir að við uppfærsluna á Stone Free hefði enginn unnið kauplaust. "Allir fengu full laun borguð fyrir störf sín og í flestum tilfellum meira en það. Og ég þykist vita að það sama hafi verið uppi á teningnum í öðrum samstarfsverkefnum, Svaninum, Konur skelfa og BarPar, sem reyndar gengu öll einstaklega vel.

Það stenst heldur ekki hjá Þórhildi að samstarfsverkefni séu að nota starfskrafta Borgarleikhússins launalaust því að samstarfssamningurinn sem er gerður er leigusamningur, samstarfsverkefnin felast í því að við gerum leigusamning við húsið og innifalin í honum er samnýting á starfskrafti. Á meðan sumarfrí voru hjá LR greiddum við öll laun starfsmanna í Borgarleikhúsinu og þegar sumarfríum lauk og við fengum til liðs við okkur starfsfólk LR hækkaði leigan sem því nam. Og öll yfirvinna starfsmanna Borgarleikhússins vegna uppsetningar okkar var borguð af okkur. Leikfélag Reykjavíkur tók heldur enga fjárhagslega áhættu með okkur í uppfærslunni á Stone Free, við tókum alla fjárhagslega áhættu sjálfir.

Okkur þykir mjög miður að Borgarleikhúsið skuli standa nánast autt í allt sumar en við sóttum um að fá að setja upp annað verk á þessum sömu forsendum í sumar en það var ekki ljáð máls á því. Þessu var hafnað án þess að það hefði verið skoðað, þrátt fyrir að Stone Free hafi skilað LR hagnaði í fyrra og álíka margir gestir sótt þá sýningu og allar sýningar LR til samans. Þess má geta að Leikfélag Reykjavíkur fékk ákveðið hlutfall af söluandvirði hvers miða í sinn hlut. Eftir að hafa verið neitað hjá Borgarleikhúsinu höfum við hins vegar gert samning við Loftkastalann um tiltekna uppsetningu. Okkur þykir miður að þessi viðhorf til samstarfsverkefna skuli vera komin upp í Borgarleikhúsinu því að við áttum mjög gott samstarf við húsið í fyrra."

Breki sagði að það þyrfti að skoða það nánar hvort borgaryfirvöld þyrftu ekki að hafa meiri völd innan Borgarleikhússins fyrst þau leggja svo mikla peninga til starfsemi LR. "Það eru hins vegar mjög skiptar skoðanir á því innan leikhúsheimsins hvort rétt sé að borgin leggi svo mikla peninga til starfsemi eins leikfélags og hún gerir; sumir segja að nauðsynlegt sé að hafa eitt sterkt leikfélag, aðrir segja að peningarnir myndu nýtast betur með því að dreifa þeim á fleiri leikhópa sem fengju þá að hafa aðstöðu í Borgarleikhúsinu.

Þórhildur skjóti ruslinu eitthvert annað

Baltasar Kormákur, einn af eigendum Loftkastalans, segir að ef Þórhildur Þorleifsdóttir þurfi að skjóta ruslinu út úr Borgarleikhúsinu þá ætti hún að beina því eitthvert annað en að Loftkastalanum.

Þórhildur sagði í viðtalinu á föstudag að starfsemi Borgarleikhússins og Loftkastalans væri ekki sambærileg. Loftkastalinn hafi ekki sett upp eina einustu sýningu sjálfur á síðasta leikári, Á sama tíma að ári og Sirkus Skara skrípó hafi verið frumsýndar í fyrrasumar og teljist því gamlar sýningar. Auk þess væri þar einungis um að ræða eins og tveggja manna sýningar. Slíka starfsemi sagði Þórhildur ekki hægt að bera saman við Borgarleikhúsið sem væri með fastráðinn hóp leikara og annarra starfsmanna sem það hefði skyldur gegn.

Baltasar segir að það sé ekki rétt hjá Þórhildi að Loftkastalinn hafi ekki sett upp eina einustu sýningu sjálfur á síðasta leikári heldur verið með tvær gamlar uppfærslur. "Leikárið hjá okkur hefst á sumrin, þá höfum við alltaf frumsýnt. Það þýðir hins vegar ekki að sýningarnar okkar séu orðnar gamlar þegar komið er fram á vetur. Þar að auki vorum við líka aðilar að barnaleikritinu Áfram Latibær ásamt Magnúsi Scheving en það var frumsýnt á miðjum vetri.

Þórhildur hefur heldur greinilega ekki komið að sjá Skara skrípó því að það er ekki eins manns sýning eins og hún heldur fram heldur tíu manna.

Ég ber ekki á móti því að Loftkastalinn og Borgarleikhúsið eru ólík fyrirtæki og að ýmsu leyti ekki hægt að bera þau saman. En hvort tveggja eru þetta leikhús og bæði hafa þau ákveðnar skyldur gagnvart áhorfendum sínum sem Þórhildur virðist horfa fram hjá. Þórhildur ætti kannski að skoða hvers vegna okkur gengur jafn vel og raun ber vitni, hvers vegna aðsóknin að okkar sýningum er svona mikil en aðsóknin hjá henni hefur hrapað. Við getum líka bent á að það er ekki hægt að bera saman þessi tvö leikhús að því leyti að við fáum enga opinbera styrki. Við myndum að sjálfsögðu fegnir vilja fá þessar 140 milljónir til að moða úr og myndum geta gert ótrúlega góða hluti með þeim."

Aðspurður sagðist Baltasar ekki vilja gagnrýna verkefnaval LR. "En það segir sig sjálft að ef fólk kemur ekki á sýningarnar er eitthvað að verkefnavalinu. Og það er alveg ljóst að Leikfélag Reykjavíkur hefur ekki verið að vinna neina stóra listræna sigra með sýningum sínum undanfarin ár. Það er því ódýr lausn hjá Þórhildi að kenna öllum öðrum um en sjálfum sér þegar aðsókn minnkar og allt stefnir í óefni."



Morgunblaðið/Golli "LEIKFÉLAG Reykjavíkur tók enga fjárhagslega áhættu með Leikfélagi Íslands í uppfærslunni á Stone Free í Borgarleikhúsinu," segir Breki Karlsson hjá LÍ og bætir við að það hafi heldur enginn unnið kauplaust við uppfærsluna eins og Þórhildur segir að oftast sé gert í leikhópum sem hafa verið aðilar að samstarfsverkefnum í Borgarleikhúsinu. Myndin er af sýningu á Stone Free.