Metspretturinn. Sigurbjörn Bárðarson á Óðni frá Búðardal,  fjær er Svanhvít Kristjánsdóttir á Sif frá Hávarðarkoti.  Óðinn fór á 20,6 sek en Sif á 21,0 sek.
Metspretturinn. Sigurbjörn Bárðarson á Óðni frá Búðardal, fjær er Svanhvít Kristjánsdóttir á Sif frá Hávarðarkoti. Óðinn fór á 20,6 sek en Sif á 21,0 sek.
REIÐMENNSKAN er elsta og þjóðlegasta íþrótt okkar Íslendinga og sú íþrótt sem við stöndum langfremst í á alþjóðlegum vettvangi. Sú staðreynd vill oft gleymast og er m.a. ástæðan fyrir því að ég sting niður penna nú.

REIÐMENNSKAN er elsta og þjóðlegasta íþrótt okkar Íslendinga og sú íþrótt sem við stöndum langfremst í á alþjóðlegum vettvangi. Sú staðreynd vill oft gleymast og er m.a. ástæðan fyrir því að ég sting niður penna nú. Mér þykir nefnilega hafa farið ótrúlega hljótt um mikið reiðmennskuafrek sem nýlega var unnið og er jafnframt eitt af stærri afrekum í íþróttasögu okkar Íslendinga.

Á nýafstöðnu Íslandsmóti í hestaíþróttum á Selfossi vann Sigurbjörn Bárðarson það afrek á vekringi sínum Óðni frá Búðardal að bæta samtímis bæði gildandi Íslands- og heimsmet í 250 m skeiði en þeir runnu sprettinn á 20,6 sek. Allar aðstæður voru fullkomlega reglum samkvæmt, s.s. hvorki meðvindur, halli á braut né annað sem létt gæti hlaupið.

Gildandi Íslandsmet var 21,4 sek þannig að þarna var um byltingarkennda bætingu að ræða. Það met hafði reyndar staðið óhaggað allt frá árinu 1986 en var þá sett af Sigurbirni Bárðarsyni á vekringnum Leisti frá Keldudal. Sigurbjörn náði síðan að bæta þann tíma á vekringnum Gordoni frá Stóru-Ásgeirsá en á heimsleikum íslenska hestsins í Rieden í Þýskalandi árið 1999 runnu þeir 250 m skeiðsprett á 21,16 sek. Var það um tíma gildandi heimsmet og er enn sé tíminn mældur með rafrænum búnaði. Gildandi heimsmet á handklukkur er hins vegar 20,9 sek, sett síðla sumars 2002.

Skráð heimsmet í skeiði hafa ætíð verið sett erlendis sem helgast einfaldlega af betri aðstæðum þar, s.s. hærri lofthita, meiri stillum og þrengri völlum sem orsaka að minni tími tapast í brautinni.

Allir þeir tímar sem ég gat um hér á undan, nema tími Gordons, hafa verið mældir á handklukkur en um síðustu áramót var sett í reglur FEIF, sem eru alþjóðasamtök eigenda íslenskra hesta, að til að met fáist staðfest eftirleiðis skuli tímar mældir með rafrænum búnaði en ella bæta 0,4 sekúndum við tíma tekinn á handklukkur. Formreglur að baki þessari ákvörðun eru óljósar en fái hún staðist þýddi það að tími Sigurbjörns á Óðni væri skráður sem 21,0 sek eða 0,1 sek lakari en gildandi heimsmet á handklukkur sem raunar hefði átt að skrá sem 21,3 sek eftir breytinguna ef alls réttlætis væri gætt. Þá er og rétt að hafa í huga að væri 0,4 sek. reglunni beitt á tíma Gordons til að umreikna hann yfir í handklukkutíma yrði tíminn 20,76 sek sem er töluvert betri tími en skráð heimsmet.

Alþjóðlegt samstarf og mikil sala hrossa til útlanda er íslenskri hrossarækt lífsspursmál en um leið þurfum við að gæta þess að vera alstaðar í farabroddi. Því má einstakt afrek Sigurbjörns Bárðarsonar og vekringsins Óðins frá Búðardal ekki liggja í þagnargildi. Þvert á móti verður að viðurkenna það sem eitt af meiri afrekum íþróttasögu okkar Íslendinga og fá það staðfest sem heimsmet. Það er liður í því að tryggja sess Íslands sem upprunalands íslenska hestsins og forystuþjóðar í öllum greinum hestamennsku og hrossaræktar.

KRISTINN HUGASON,

hestamaður og hrossaræktandi.

Frá Kristni Hugasyni: