23. október 2003 | Viðskiptablað | 676 orð

Námsefni á íslensku

"Höfundur þessarar bókar telur næsta víst að hann muni ekki auðgast mjög á sölu hennar (Gylfi Magnússon, bls. 148, í bókinn

Lengi vel hefur stór hluti kennsluefnis fyrir nemendur á háskólastigi verið á ensku hérlendis. Fjármálafræðin eru þar engin undantekning, enda er það svo þegar viðskiptafræðingar ræðast við að samtölunum hættir til að vera sambland af íslensku og ensku.
Lengi vel hefur stór hluti kennsluefnis fyrir nemendur á háskólastigi verið á ensku hérlendis. Fjármálafræðin eru þar engin undantekning, enda er það svo þegar viðskiptafræðingar ræðast við að samtölunum hættir til að vera sambland af íslensku og ensku. Þetta er ekki eingöngu neikvætt fyrir íslenska tungu almennt heldur einnig að færri eiga þess kost að tileinka sér þessi fræði vegna tungumálaörðugleika, auk þess sem áherslur og hugtök fræðiheita í ensku geta verið með öðrum blæ en á móðurmálinu.

Viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands gerði nýlega bragarbót á þessu með útgáfu á íslensku kennsluriti um eignastýringu eftir einn dósent deildarinnar, Gylfa Magnússon, og nefnist bókin einfaldlega Eignastýring. Bókin er miðuð við þarfir viðskipta- og hagfræðinga og er gert ráð fyrir að lesendur hafi grunnþekkingu á fjármálum, hagfræði og tölfræði. Þetta er eina bókin sem undirritaður þekkir til sem fjallar ýtarlega um fjármál á íslensku ef bókin "Verðbréf og áhætta" er undanskilin, sem fjallar með almennum hætti um verðbréf. Verðbréf og áhætta hefur víða verið notuð sem undirstöðurit hérlendis í fjármálafræðum og er hægt að nálgast hana án endurgjalds á vefsíðunni www.isb.is. Flóra bóka sem tengjast fjármálafræðinni er þó óðum að stækka, því á morgun er væntanleg ný bók frá sömu höfundum, "Hlutabréf og eignastýring", en hún fjallar um helstu aðferðir við val á hlutabréfum og uppbyggingu eigna. Bók Gylfa, Eignastýringu, er skipt í fimm hluta. Í fyrstu tveimur hlutum bókarinnar, sem eru í raun meginuppistaða hennar, koma fram helstu þættir varðandi áhættumöt og samval verðbréfa í eignasöfnum. Gylfi byrjar á einföldum grunnatriðum eins og áhættuþoli, sem getur verið afar breytilegt, bæði hvað varðar mismunandi einstaklinga og hvað þykir eðlilegt á ólíkum tímabilum. Umræða um áhættu og staðalfrávik verðbréfa þróast yfir í rannsóknir á áhættudreifingu og hámarksnýtingu samvals eignasafna. Bent er á forsendur við gerð slíks samvals og annmarka þeirra. Þriðji hluti bókarinnar einskorðast við dæmi úr efni fyrstu tveggja hlutanna, en ætlast er til að þau séu sett upp í töflureikni. Í fjórða hlutanum fjallar Gylfi um skilvirkni markaða, upplýsingagjöf tengda þeim og siðferði. Sá hluti er nauðsynlegur í tengslum við umfjöllun fyrstu tveggja hluta bókarinnar, en forsendur þeirrar umræðu eru meðal annars þær að markaðir séu skilvirkir og upplýsingar á þeim séu ekki misnotaðar. Þetta er mikilvæg umræða því slíkt er almennt ekki raunin. Þó svo að markaðir séu skilvirkir að stórum hluta eru til mörg dæmi sem sanna að slíkt sé alls ekki ávallt raunin. Þetta á sérstaklega við þegar sálfræðilegi þátturinn verður veigamikill í þjóðfélaginu varðandi verðbréf og hjarðhegðun fer að ráða verðmyndun hlutabréfa ekki síður en raunhæfar spár. Auk þess eru upplýsingar í höndum innherja oft og tíðum, því miður, misnotaðar sumum til ávinnings á kostnað annarra sem ekki búa yfir sömu upplýsingum. Þessar staðreyndir brengla þær forsendur sem almennt eru viðhafðar í fræðunum um eignastýringu, spurningin er að hve miklu leyti slíkt gerist og hefur sá ágreiningur sjaldan verið meiri en einmitt í dag. Gylfi fjallar einnig um ýmiskonar önnur siðfræðileg vandamál sem geta komið upp í tengslum við verðbréfaviðskipti og hvernig slíkt getur komið niður á ávöxtun viðskiptavina. Margar góðar þýðingar á fræðiheitum koma fram í þessum hluta og veitir hann betri heildarmynd af þáttum sem máli skipta við að stunda eignastýringu með sem bestum hætti. Fimmti og síðasti hlutinn fjallar um áhrif efnahagslífs á vaxtaumhverfi og þar af leiðandi verðmyndun hlutabréfa. Auk þess er litið á nokkrar kennitölur hlutabréfa og í lokin aðferðir við að meta árangur af ávöxtun eignasafna.

Það má segja að Eignastýring hafi verið mörg ár í smíðum því efni hennar er tekið saman úr kennslugögnum sem hafa staðist tímans tönn. Því eru fáir annmarkar á henni og fjallað er um helstu grunnatriði sem viðkoma megindlegum og eigindlegum skilningi eignastýringar. Tekið er fram í inngangi bókarinnar að aðallega sé fjallað um verðlagningu hlutabréfa og samval þeirra í sjóði. Því er lítið fjallað um skuldabréf og áhrifa þeirra í verðbréfasöfnum, sem er einn af grundvallarþáttunum varðandi stýringu eignasafna. Fram kemur í inngangi Ágústs Einarssonar, deildarforseta, að fleiri rit séu í undirbúningi á vegum deildarinnar. Fróðlegt verður að fylgjast með frekari útgáfu sem deildarforseti lofar í inngangi bókarinnar.

mixa@sph.is

Aðgangsupplýsingar

Notandi:Þú ert ekki innskráð(ur).
Greinin: Þessi grein er ókeypis þar sem hún er eldri en þriggja ára.
Morgunblaðið - fyrsta forsíðan

Morgunblaðið hjá Landsbókasafni

Á vefnum timarit.is er að finna stafrænt safn Landsbókasafns yfir helstu dagblöð og tímarit landsins. Þetta er eina leiðin til að leita að efni úr Morgunblaðinu frá því fyrir 1986.