NÝ LÖG um erfðafjárskatt sem taka gildi frá og næstu mánaðamótum taka þá einnig til búskipta þeirra sem sitja í óskiptu búi, fari skiptin fram eftir 1. apríl. Í frumvarpi fjármálaráðherra var hins ekki gert ráð fyrir að lögin tækju gildi fyrr en 1.

NÝ LÖG um erfðafjárskatt sem taka gildi frá og næstu mánaðamótum taka þá einnig til búskipta þeirra sem sitja í óskiptu búi, fari skiptin fram eftir 1. apríl. Í frumvarpi fjármálaráðherra var hins ekki gert ráð fyrir að lögin tækju gildi fyrr en 1. júlí en gildistaka laganna var færð fram í meðförum þingsins.

Þá miðast verðmæti eigna við dánardag í nýju lögunum en ekki skiptadag eins og í frumvarpi fjármálaráðherra en það opnar fyrir þann möguleika að erfingjar geti þurft að greiða skatt af hærri upphæð en þeir fá síðan raunverulega í arf.

Sitji ekkja eða ekkill í óskiptu búi, sem í er umtalsvert magn verðbréfa, getur munað miklu á skattgreiðslum ef næst að skipta búinu fyrir 1. apríl því eftir þann tíma greiða erfingjar 5% erfðafjárskatt af markaðsvirði bréfanna en ekki erfðafjárskatt sem reiknast af nafnvirði þeirra en eins og greint var frá í Morgunblaðinu í gær getur þarna munað háum upphæðum.

Hjá sýslumanninum í Reykjavík fengust þær upplýsingar að engan veginn væri útilokað að ganga frá skiptum á búi fyrir 1. apríl að því gefnu að fólk hefði öll nauðsynleg gögn tilbúin - erfitt gæti þó reynst að tryggja slíkt ef fjöldi manns leitaði til embættisins til að láta ganga frá búskiptum.

Í frumvarpinu sem fjármálaráðherra mælti fyrir var gert ráð fyrir að erfðafjárskattur skyldi reiknaður út miðað við verðmæti arfs við skiptalok en þetta atriði breyttist í meðförum þingsins og í nýju erfðafjárlögunum er miðað við dánardag en ekki skiptadag. Þar sem gengi verðbréfa getur bæði hækkað og lækkað þýðir þessi breyting að erfingjar geta nú hugsanlega lent í því að greiða skatt af hærri upphæð en þeir fá greiddan í arð við búskipti því oft getur liðið töluverður tími frá andláti og þangað til gengið hefur verið frá skiptum.

Eigi dánarbú, svo dæmi sé tekið, umtalsverða hlutabréfaeign í fyrirtæki, sem lækkar verulega á umræddum tíma, myndu erfingjar í reynd greiða skatt af meira verðmæti en þeir fengju í arf.