Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hefur eftirlit með íbúðarhúsnæði en öll híbýli sem ætluð eru til íbúðar þurfa samþykki byggingafulltrúa. Flutningsgámur fær ekki leyfi sem íbúðarhúsnæði.
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hefur eftirlit með íbúðarhúsnæði en öll híbýli sem ætluð eru til íbúðar þurfa samþykki byggingafulltrúa. Flutningsgámur fær ekki leyfi sem íbúðarhúsnæði. Ef leyfi á að fást til að búa í gámi er um að ræða íbúðargám með leyfi byggingafulltrúa fyrir staðsetningu og þar sem gengist er undir skilmála um aðstöðu í og við gám.

„Ef íbúar húsnæðis telja að þeir búi við heilsuspillandi aðstæður geta þeir snúið sér til heilbrigðiseftirlitsins og óskað eftir skoðun á húsnæðinu,“ er haft eftir Rósu Magnúsdóttur, deildarstjóra hollustuhátta hjá Umhverfis- og samgöngusviði Reykjavíkurborgar, í fréttatilkynningu.

Leiðarljósið er sagt vera heilnæmt umhverfi borgarbúa og meginreglan er að fólk beri sjálft ábyrgð á eigin húsnæði og aðstæðum sínum. Fólk má hafa það eins og það vill heima hjá sér svo lengi sem það truflar ekki aðra. Heilbrigðiseftirlitið kemur til sögunnar ef kvörtun berst. Haft er eftir Rósu að það sé löngu liðin tíð að heilbrigðiseftirlitið hafi frumkvæði að því að hlutast til um húsnæðisaðstæður hjá fólki.

„Ef í ljós kemur að tiltekið húsnæði er heilsuspillandi og óíbúðarhæft getur heilbrigðiseftirlitið bannað útleigu á því,“ er einnig haft eftir Rósu og að slíku banni sé þá jafnan þinglýst. Eftir að endurbætur á húsnæði hafi farið fram sé hægt að fara fram á úttekt heilbrigðisfulltrúa til að aflétta leigubanninu. Ef húsnæðið þarfnist aftur á móti einungis viðgerðar, en teljist ekki heilsuspillandi, sé leigjanda eða húseiganda skrifað bréf og bent á að endurbóta sé þörf.

Rósa segir óheimilt að leigja út íbúðarhúsnæði sem ekki hefur verið samþykkt sem slíkt hjá byggingafulltrúa. Heilbrigðisfulltrúar mega ekki fara inn í híbýli fólks nema að ósk íbúa eða að undangengnum dómsúrskurði eða í fylgd og að beiðni lögreglu. Slökkviliðið getur þó kallað til heilbrigðiseftirlitið en þá eru fulltrúar húseigenda einnig á staðnum.

Heilbrigðiseftirlitið hefur einnig eftirlit með umgengni á lóðum og getur gert kröfur til lóðarhafa að þeir haldi lóðunum snyrtilegum og fari eftir settum reglum um umgengni og förgun úrgangs. Rósa segir að heilbrigðiseftirlitið sé kallað til ef slæm umgengni veldur ónæði, til dæmis vegna ólyktar. „Ef slíkt er til dæmis í fjöleignahúsum þarf húsfélagið að taka á málum en heilbrigðiseftirlitið kemur þá til sögunnar sem óháður aðili sem getur staðfest ónæðið,“ segir hún.