Undirritun Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri Símans, Kristján L. Möller samgönguráðherra og Gunnar Svavarsson, formaður stjórnar Fjarskiptasjóðs.
Undirritun Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri Símans, Kristján L. Möller samgönguráðherra og Gunnar Svavarsson, formaður stjórnar Fjarskiptasjóðs.
ÖLLUM landsmönnum verður tryggt háhraðanet fyrir árslok 2010, en Fjarskiptasjóður og Síminn undirrituðu í gær samning þess efnis. Um er að ræða tæplega 1.800 heimili og verða þau fyrstu tengd innan mánaðar. Samningurinn er til fimm ára og tekur gildi 1.

ÖLLUM landsmönnum verður tryggt háhraðanet fyrir árslok 2010, en Fjarskiptasjóður og Síminn undirrituðu í gær samning þess efnis. Um er að ræða tæplega 1.800 heimili og verða þau fyrstu tengd innan mánaðar.

Samningurinn er til fimm ára og tekur gildi 1. mars 2009. Samningsfjárhæðin er 606 milljónir króna og í samningnum felst að Fjarskiptasjóður veitir Símanum fjárstyrk til uppbyggingar á háhraðanetkerfi og háhraðanetþjónustu sem nær til staða sem ekki hafa aðgang að slíkri þjónustu. Þjónustan mun ná til heimila þar sem einn eða fleiri einstaklingar eru með lögheimili og hafa þar jafnframt heilsársbúsetu og einnig til húsnæðis þar sem lögaðili er með atvinnustarfsemi allt árið.

Vinna við uppbygginguna hefst strax og geta fyrstu heimilin nýtt sér netþjónustu Símans við lok marsmánaðar. Áætlað er að tengingu þessara tæplega 1.800 staða ljúki við lok næsta árs. Þau heimili sem þiggja þjónustuna munu hafa kost á 2Mb/s tengingu en það er margfaldur hraði miðað við þann hraða sem nú er í boði á þessum stöðum. Samhliða þessari uppbyggingu mun Síminn byggja upp 3G farsímasamband á þessum svæðum.

Upphaflegt umfang verkefnisins var um 1.100 staðir. Umfangið hefur aukist um tæplega 700 staði þar sem markaðsáform nokkurra aðila gengu ekki eftir. Auglýst var eftir áformum markaðsaðila á þessum viðbótarstöðum sem reyndust engin vera. Samningurinn nær því í dag til allra staða á landinu sem, að uppfylltum búsetuskilyrðum, eiga ekki kost á háhraðanettengingu á markaðslegum forsendum.

Með þessum samningi hafa samgönguráðuneytið og fjarskiptasjóður komið í framkvæmd öllum helstu verkefnum gildandi fjarskiptaáætlunar 2005-2010 sem eru:

*Að allir landsmenn, sem þess óska, hafi aðgang að háhraðanettengingum.

*GSM-farsímaþjónusta verði aðgengileg á þjóðvegi 1, öðrum helstu stofnvegum og á helstu ferðamannastöðum.

*Að dreifing sjónvarpsdagskrár Ríkisútvarpsins, auk hljóðvarps Rásar 1 og Rásar 2, til sjómanna á miðum við landið og til strjálbýlli svæða verði stafræn um gervihnött.

Sjá nánar á slóðinni:

www.fjarskiptasjodur.is.