NÝBYGGING Melaskóla var formlega tekin í notkun í gær. Þar með er skólinn orðinn einsetinn, en í skólanum eru nú um 580 börn í 1. til 7. bekk. Ákveðið var í upphafi að hreyfa ekki við eldri húsbyggingu skólans og því stendur nýja byggingin sér á skólalóðinni og tengist gamla húsinu með undirgangi.
Melaskóli er nú einsetinn eftir að viðbótarhúsnæði skólans hefur verið tekið í notkun Nýbygging

reist í stað

stækkunar

NÝBYGGING Melaskóla var formlega tekin í notkun í gær. Þar með er skólinn orðinn einsetinn, en í skólanum eru nú um 580 börn í 1. til 7. bekk. Ákveðið var í upphafi að hreyfa ekki við eldri húsbyggingu skólans og því stendur nýja byggingin sér á skólalóðinni og tengist gamla húsinu með undirgangi.

Ögmundur Skarphéðinsson, arkitekt nýja hússins, segir að gamli Melaskólinn sé ein merkilegasta bygging síns tíma og því hafi ekki þótt rétt að hrófla við húsinu, heldur byggja nýtt á skólalóðinni. Ragna Ólafsdóttir skólastjóri segir að ákveðið óhagræði fylgi því að nýbyggingin standi sér, en segir hana að öðru leyti vel heppnaða. Hún segir einsetninguna breyta miklu og hafa jákvæð áhrif á skólastarfið.

Undirbúningur að byggingu skólans hófst um mitt árið 1997 og í fyrrahaust voru teknar í notkun fimm kennslustofur. Húsnæðið var síðan allt tekið í notkun í síðasta mánuði. Í nýbyggingunni eru 12 heimastofur, raungreinastofa, tvær sérkennslustofur, aðstaða fyrir kennara og hópvinnu- og tómstundarými ásamt tengigangi við eldra húsið. Alls er húsið 1.470 fermetrar og áætlaður kostnaður við bygginguna er um 230 milljónir.

Mikil ögrun að hanna nýja húsið

Farin var sú leið að reisa nýbyggingu á skólalóðinni í stað þess að stækka eldra húsnæði Melaskóla. Ögmundur Skarphéðinsson arkitekt sagði í samtali við Morgunblaðið að ákveðið hefði verið í upphafi að fara þá leið til að hrófla ekki við stíl eldra hússins. Við hönnun hússins lá síðan til grundvallar virðing fyrir gamla húsinu en jafnframt var reynt að skapa byggingu sem gæti staðið fyrir sig sjálf. Hann segir að eldri bygging Melaskóla hafi löngum verið talin ein merkilegasta bygging síns tíma og staðið sig vel sem skólahús. Það hafi verið vandað vel til þess í upphafi og svo virðist sem nemendur Melaskóla hafi tengst byggingunni sterkum hugrenningatengslum. Ögmundur segir að það verði spennandi að vita hver viðbrögðin verði gagnvart nýja húsinu þegar fram líða stundir.

Annar útgangspunktur í þessari hönnun, að sögn Ögmundar, var að hverfið er byggt á gömlu skipulagi frá því um 1940. Gamli Melaskólinn er bogadreginn og radíuspunktur hans er í miðju Hagatorginu. Nýja byggingin fylgir sömu skipulagshugmynd og var í gangi fyrir tæplega 60 árum, sem er frekar óvanalegt í grónu hverfi.

Ögmundur segir að því hafi fylgt mikil ögrun að hanna þetta nýja hús. "Það seinasta sem við vildum lenda í var að hanna einhvers konar kópíu af gamla húsinu. Reynt var að láta nýbygginguna halda sjálfstæði sínu gagnvart gamla húsinu en samt sem áður að virða það sem best þykir þar."

Hann segir að skiptar skoðanir hafi verið um það hvort byggja ætti nýtt hús. Það sé hins vegar ánægjulegt að sjá hve íbúar í hverfinu hafi tekið þessum framkvæmdum vel. Fólki hafi í upphafi litist misjafnlega á að fá nýbyggingu inn í mitt hverfið, en viðbrögð íbúanna meðan á framkvæmdum stóð hafi verið ákveðin meðmæli með því að þetta hafi nú ekki verið röng ákvörðun í upphafi. "En hvort vel hafi til tekist kemur ekki í ljós fyrr en farið verður að nota húsið og eini raunhæfi mælikvarðinn er sá hvort þetta verður gott skólahús eða ekki. Það skiptir mestu máli," segir Ögmundur.

Einsetning hefur jákvæð áhrif á skólastarfið

Ragna Ólafsdóttir skólastjóri segir að nemendum hafi heldur fækkað undanfarin ár þrátt fyrir að fæðingartölur í hverfinu hafi bent til að heldur ætti að fjölga. Hún segir að mörg forskólabörn séu jafnan í hverfinu, en þau skili sér ekki inn í Melaskólann. Margir foreldrar ungra barna búa á stúdentagörðunum og flytja brott eftir að námi lýkur. Einnig virðist sem fólk byrji búskap í litlum íbúðum í hverfinu og fari síðan í stærri íbúðir í nýrri hverfum. Ragna telur að þetta sé hluti af skýringunni, en í dag er því tiltölulega rúmt um nemendur í skólanum. Eftir er þó að gera breytingar innanhúss í eldri byggingunni og fækka stofum. Veruleg fjölgun nemenda á næstu árum gæti því leitt til þess að skólinn lenti í húsnæðisvandræðum, segir Ragna.

Við einsetninguna lengist skóladagur nemenda. Nú mæta nemendur kl. 8.30 og eru búnir á milli hálftvö og tvö. Ragna segir að einsetning breyti miklu fyrir skólastarfið. Það sé betra að byrja daginn á skipulagðri vinnu strax á morgnana og eiga þá frekar lausan tíma seinni partinn. Það sé reyndar meira álag á morgnana en á móti komi að meira næði sé eftir skólatíma. Í heildina séð er einsetningin því jákvæð að mati Rögnu.

Hún segir að starfsfólki og nemendum líki vel við nýju bygginguna og að þar séu stórar og rúmgóðar stofur. "Ég heyri ekki annað hjá nemendum og kennurum en að þetta sé allt mjög gott mál."

Ragna segir að nokkurt óhagræði fylgi því skipulagslega fyrir skólastarfið að nýbyggingin standi sér. "Mér finnst svolítið löng leið þarna út og finn það í mínu eigin tilviki að ég hef minna af eldri krökkunum að segja en áður, því mín skrifstofa er hér í eldri byggingunni. Þá er það sjálfgefið að maður er meira hér," segir Ragna. Hún segir þó að elstu bekkirnir, 10­12 ára börnin, fái svolítið meira pláss fyrir sig í nýja húsinu, því yngstu börnin verða í eldra húsinu. Frímínúturnar eru líka tvískiptar vegna fjöldans og vegna þess hve lóðin er lítil.

"En ég er ánægð með bygginguna og finnst hún í raun og veru falleg. Nokkuð sérstök en falleg. Og miðað við aðstæður finnst mér hafa tekist vel til með hönnun á byggingunni," segir Ragna.

Morgunblaðið/Golli

Ólafur Hersisson, Anna Margrét Hauksdóttir og Ögmundur Skarphéðinsson sáu um hönnun á nýbyggingu Melaskólans.

Morgunblaðið/Ásdís

Hjálmtýr Daregard og Tinna Ólafsdóttir eru nemendur í 5. bekk B í Melaskóla. Tinna hefur alltaf verið í Melaskóla og flutti í nýja stofu í haust. Henni líst vel á nýju stofuna og segir að þar sé gott pláss. Hjálmtýr var í skóla í Svíþjóð í fyrravetur og segir nýju bygginguna vera flottari en skólinn sem hann kom úr, enda hafi hann verið miklu eldri.

Morgunblaðið/Golli

Ragna Ólafsdóttir skólastjóri heldur á lofti lyklunum að nýbyggingu Melaskóla sem Ingibjörg Sólrún Gísladóttir borgarstjóri afhenti henni skömmu áður.