SMÁSÖLUVELTA dagvara að teknu tilliti til verðlagsbreytinga var um 3,3% meiri í desember sl. en í sama mánuði árið 2003, samkvæmt nýrri smásöluvísitölu SVÞ-IMG.

SMÁSÖLUVELTA dagvara að teknu tilliti til verðlagsbreytinga var um 3,3% meiri í desember sl. en í sama mánuði árið 2003, samkvæmt nýrri smásöluvísitölu SVÞ-IMG. Áfengissmásalan á föstu verðlagi reyndist 5,9% meiri á sama tímabili og sala lyfjaverslana jókst um 3,9% miðað við desember í fyrra. Verðhækkanir samkvæmt Hagstofu Íslands í nóvember sl. miðað við sama mánuð á fyrra ári reyndust 2,8% í dagvörum, 1,0% í áfengi og 3,5% í lyfjasmásölu.

Í desember sl. voru fleiri verslunardagar en í fyrra. Hvers kyns sölutilboð voru nú meira áberandi en áður í aðdraganda jólanna. Hækkun á meðalgildi síðustu þriggja mánaða á föstu verðlagi samanborið við sama tímabil fyrir ári var frá 0,6 til 5,0 prósent eftir verslunargreinum.

Smásöluvísitala SVÞ-IMG er reiknuð af IMG samkvæmt upplýsingum sem berast beint frá fyrirtækjunum og ÁTVR. Miðað er við að a.m.k. 80% af veltu í greininni skili sér með þessum hætti. Venjulega er þetta hlutfall þó nokkuð hærra. Smásöluvelta ÁTVR í áfengi er leiðrétt með viðkomandi verðvísitölu úr neysluverðsvísitölu Hagstofunnar og lyf sömuleiðis með viðkomandi verðvísitölu fyrir lyf og lækningavörur.