Segir ríkið hafa hagnast verulega á sölu Baldurs

Breiðafjarðarferjan Baldur.
Breiðafjarðarferjan Baldur.

Fjármálaráðuneytið segir, að með því að selja Breiðafjarðarferjuna Baldur til Sæferða árið 2006 hafi hagnast verulega umfram það sem hefði orðið ef skipið hefði verið selt við lok leigutímans.

Fjármálaráðuneytið hefur sent frá sér yfirlysingu vegna gagnrýni, sem komið hefur fram á söluna en skipið var ekki auglýst. Hefur Kristinn H. Gunnarsson, þingmaður Frjálslynda flokksins, óskað eftir því að samgönguráðuneytið skýri söluferlið fyrir Alþingi.

Yfirlýsing fjármálaráðuneytisins er eftirfarandi:

„Í samningi milli fyrirtækisins Sæferða ehf. annars vegar og Vegagerðarinnar hins vegar, sem gerður var 2005, um rekstur ferjunnar Baldurs, var frá því gengið að fyrirtækið sæi um rekstur ferjunnar á tímabilinu 2005 til ársloka 2010. Af samningnum leiðir að ríkið gat ekki selt ferjuna á leigutímanum nema í samráði og með samþykki leigutaka.

Rekstraraðilar óskuðu eftir að kaupa skipið í þeim tilgangi að eiga síðar möguleika á að kaupa nýrra og hentugra skip til siglinganna. Ferjuleiðin yfir Breiðafjörð hefur átt stöðugt vaxandi vinsældum að fagna sem ferðamannaleið og töldu forsvarsmenn Sæferða ehf. að hið 16 ára gamla skip, Baldur, myndi á engan hátt anna þeirri eftirspurn sem fyrir hendi var, sérstaklega yfir sumartímann. Mikilvægt var talið að leggja ekki stein í götu uppbyggingar ferðaþjónustunnar við Breiðafjörð og ganga því til samninga um sölu á skipinu til Sæferða ehf. Slíkt var einnig í samræmi við stefnu ríkisins að draga sig út úr rekstrinum strax að samningstíma loknum.

Í ljósi þess að ríkið gat ekki selt ferjuna til annarra aðila en Sæferða ehf. fyrr en eftir 2010 var ákveðið að nýta heimild í 9. gr. reglugerðar nr. 206/2003, um ráðstöfun eigna ríkisins, þar sem heimilað er að víkja frá hefðbundnu söluferli ríkiseigna.

Hefði ekki komið til sölu skipsins var talið að við lok leigutímans gæti verðmætið orðið lítið vegna aldurs þess og hertra reglna EU um öryggisbúnað farþegaferja. Verðmæti þess við söluna voru talin liggja á bilinu 30-80 milljónir króna. Við mat á skipinu var til þess horft að  söluverðmæti færi eftir því hvort kaupandi gæti nýtt sér þann ísklassa sem skipið var hannað fyrir. Í ljósi þess að mikil óvissa var um verðmæti skipsins var samningurinn á þann veg að ríkið fengi, auk söluverðsins, hlutdeild af auknu söluverðmæti ef rekstraraðilar seldu það frá sér á hærra verði.

Í ljósi ofangreindra staðreynda og með hagsmuni ferðaþjónustunnar á Breiðafirði í huga var ákveðið í samráði við Vegagerðina og samgönguráðuneytið að ganga til samninga við Sæferðir ehf. um sölu á ferjunni Baldri.

Með þessari aðferð er ljóst að ríkissjóður hagnaðist verulega á sölu skipsins umfram það sem hefði orðið ef skipið hefði verið selt við lok leigutímans."

mbl.is
Fleira áhugavert
Fleira áhugavert