Lög verði sett á verkföllin

Frá Stjórnarráðinu í kvöld.
Frá Stjórnarráðinu í kvöld. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Ríkisstjórnin tilkynnti í kvöld að lög verða sett á verkföll hjúkrunarfræðinga og einstök félög BHM og þeim frestað til 1. júlí. Frumvarpið þess efnis verður lagt fyrir þingið klukkan 10 í fyrramálið. 

Í tilkynningunni segir að ríkisstjórnin hafi samþykkt á fundi sínum í kvöld að leggja fyrir Alþingi lagafrumvarp um að fresta til 1. júlí 2015 verkfallsaðgerðum einstakra aðildarfélaga Bandalags háskólamanna og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.

Frétt mbl.is: „Mun hafa mjög slæm áhrif“

Frétt mbl.is „Reyna að svelta okkur til hlýðni“

Með verkfallsaðgerðum er átt við vinnustöðvanir, verkbönn, verkföll og aðrar aðgerðir sem ætlað er að knýja fram aðra skipan kjaramála en lög ákveða. Frumvarpið verður nú sent þingflokkum ríkisstjórnarflokkanna til umfjöllunar og ráðgert er að leggja það fram á Alþingi eins skjótt og unnt er.

Í frumvarpinu er verkfallsaðgerðum frestað til 1. júlí næstkomandi og aðilum falið að nýta þann tíma til að ná samkomulagi á farsælan hátt, ella fari kjaradeilan í gerðardóm. Ljóst er að við óbreytt ástand verður ekki búið enda þykir sýnt að núverandi aðstæður skapa verulega ógn við öryggi sjúklinga.

Í ljósi þeirra gagna sem embætti landlæknis hefur aflað sér frá heilbrigðisstofnunum og frá einstökum sjúklingum er ljóst að alvarleiki málsins er mikill gagnvart öryggi sjúklinga. Í minnisblaði Embættis landlæknis til ríkisstjórnarinnar, dags 4. júní síðastliðinn segir: „Verkföllum verður að ljúka tafarlaust, ef ekki á illa að fara. Það ástand sem hefur skapast er óþolandi og kemur til með að valda óbætanlegu tjóni fyrir fjölda sjúklinga og skaða heilbrigðisþjónustuna bæði til skamms tíma og til lengri tíma litið. Stjórnvöld bera nú ábyrgð á því að ljúka þessu ástandi með einum eða öðrum hætti.“

Þá er ljóst að deilan hefur valdið nokkrum atvinnugreinum miklum búsifjum og ljóst að óbreytt ástand mun valda miklum skaða. Verkfallsaðgerðir hjá sýslumannsembættum og dýralæknum koma niður á réttindum annarra og hafa neikvæð áhrif á ráðstöfun eigna, viðskipti og framleiðslu svo fátt eitt sé nefnt.

Stjórnvöld standa frammi fyrir þeim erfiða kosti að grípa inn í kjaramál deiluaðila og sú ákvörðun er ekki léttvæg. Til grundvallar þeirri ákvörðun liggur það mat deiluaðila og ríkissáttasemjara að ekki séu forsendur fyrir samningum eða frekari fundarhöldum eins og málin standa nú og lausn sé ekki í sjónmáli þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir til samninga. Einnig er ljóst að ekki tókst að ná sátt um skipun sérstakrar sáttanefndar sem hefði umboð til að grípa inn í deiluna. Að mati ríkisstjórnarinnar verður því ekki undan því vikist að Alþingi bregðist við eins fljótt og auðið er.

Bjarni Benediktsson yfirgefur Stjórnarráðið í kvöld.
Bjarni Benediktsson yfirgefur Stjórnarráðið í kvöld. mbl.is/Eggert Jóhannesson
mbl.is
Fleira áhugavert
Fleira áhugavert
Loka