Undirritun Auður Axelsdóttir og Elín Ebba Ásmundsdóttir, fyrir hönd AE starfsendurhæfingar, Magnús Stefánsson og Dagný Jónsdóttir.
Undirritun Auður Axelsdóttir og Elín Ebba Ásmundsdóttir, fyrir hönd AE starfsendurhæfingar, Magnús Stefánsson og Dagný Jónsdóttir. — Morgunblaðið/Ásdís
MAGNÚS Stefánsson félagsmálaráðherra undirritaði í gær þjónustusamning við AE starfsendurhæfingu í félagsmálaráðuneytinu sem felur í sér úttekt á þjónustu við geðfatlaða, auk gerðar og miðlunar fræðsluefnis.

MAGNÚS Stefánsson félagsmálaráðherra undirritaði í gær þjónustusamning við AE starfsendurhæfingu í félagsmálaráðuneytinu sem felur í sér úttekt á þjónustu við geðfatlaða, auk gerðar og miðlunar fræðsluefnis. Að sögn ráðherra mun samningurinn stuðla að því að geðfatlaðir fái notið sín sem fullgildir borgarar samfélagsins samkvæmt stefnumótun og framkvæmdaáætlun ráðuneytisins árin 2006–2010. Bendir hann á að eftir því sem þekking ráðuneytisins sé meiri á því hvernig notendur meti þjónustuna sem veitt er, þeim mun betri árangurs geti menn vænst.

Samkvæmt upplýsingum frá félagsmálaráðuneytinu sérhæfir AE starfsendurhæfing sig í starfs- og atvinnuendurhæfingu öryrkja, einkum með áherslu á úrbætur fyrir þá sem búa við geðröskun. Samningurinn tekur til áranna 2007 og 2008 og felur meðal annars í sér að AE starfsendurhæfing tekur að sér gerð fræðsluefnis um þjónustu við geðfatlaða og miðlun á efninu til starfsmanna svæðisskrifstofa um málefni fatlaðra.

Á fyrri hluta samningstímans verður lögð sérstök áhersla á fjögur svæði úti á landi þar sem þjónusta við geðfatlaða er veitt á vegum ráðuneytisins. Svæðin tengjast Ísafirði, Egilsstöðum, Húsavík og Akureyri. Fræðsluefnið verður byggt á valdeflingu og notendarannsóknum sem og batarannsóknum, jafnt erlendum sem innlendum. Í úttekt sinni á þjónustu sem veitt er geðfötluðum mun AE starfsendurhæfing nýta svokallaða Nsn-aðferð, sem stendur fyrir "Notandi spyr notanda".

Meðal þess sem gert verður er að safnað verður upplýsingum um aðstöðu til endurhæfingar og stuðningsþjónustu, framboð á þjónustu, framboð á tækifærum til menntunar eða atvinnuþátttöku. Við úttektina mun einnig verða til fræðsluefni sem nýtt verður á námskeiðum fyrir starfsfólk og notendur. Notendur sem vinna við úttektina munu starfa í svonefndu Hlutverkasetri undir handleiðslu sérfræðinga á vegum AE starfsendurhæfingar.

Leið til að efla virkni einstaklinga með geðröskun

Hlutverkasetur er, eftir því sem fram kemur í fréttatilkynningu ráðuneytisins, vinnustaður fagfólks og starfsfólks með reynslu af geðsjúkdómum sem vinnur að starfsendurhæfingu. Auk þess verða stundaðar rannsóknir, framkvæmt gæðaeftirlit á heilbrigðisþjónustu og námskeiðahaldi sinnt auk tengla- og ráðgjafarstarfa, haldnir verða fyrirlestrar og boðið upp á fræðslu fyrir heilbrigðisstarfsfólk.

Meginmarkmið Hlutverkaseturs er að efla virkni fólks með geðröskun og skapa því tækifæri til áframhaldandi starfa á almennum vinnumarkaði með eftirfylgd. Þannig eflist sjálfstæði þess og lífsgæðin aukast en um leið er aukin verðmætasköpun í samfélaginu og komið í veg fyrir að þetta fólk verði varanlega á örorkubótum.