KJÓSENDUR í Reykjavík og á landinu öllu! Nú er tími til að gera kröfur á stjórnmálamenn og leiðrétta það misrétti og óréttlæti sem þeir stjórna. Í Reykjavík eru 2.000 - tvö þúsund - heimili með ca. 6.000. - sex þúsund - íbúum látnir lifa í hávaða og loftmengun sem er langt yfir leyfilegum mörkum og er viðurkennt að sé heilsuspillandi ástand. Fjölskyldulíf á þessum heimilum er eyðilagt.
Réttlæti er krafan - burt með loddara Gunnlaugi Lárussyni: KJÓSENDUR í Reykjavík og á landinu öllu! Nú er tími til að gera kröfur á stjórnmálamenn og leiðrétta það misrétti og óréttlæti sem þeir stjórna. Í Reykjavík eru 2.000 - tvö þúsund - heimili með ca. 6.000. - sex þúsund - íbúum látnir lifa í hávaða og loftmengun sem er langt yfir leyfilegum mörkum og er viðurkennt að sé heilsuspillandi ástand. Fjölskyldulíf á þessum heimilum er eyðilagt. Þessu veldur ábyrgðarlaus umferðarstjórnun þingmanna og borgaryfirvalda sem vilja ekki viðurkenna tilverurétt þessara íbúa og ekkert af þeim vita á milli kosninga. Ég er einn af þessum íbúum og er búinn að biðja um það í langan tíma að fá að lifa eðlilegu heimilislífi á heimili mínu á Miklubraut 13 hér í Reykjavíkurborg og njóta menningarborgarársins 2000. R-listinn er fyrirburi Samfylkingarinnar, sem hefði mátt fæðast andvana, þvílíkar eru stjórnunarathafnir þeirrar sameiningar. Það þarf að koma í veg fyrir að þeir stjórnarhættir verði viðhafðir gagnvart allri þjóðinni, með kúgun og því misrétti og ranglæti sem þessi samrunahreyfing veldur með aðstoð Framsóknarflokks. Barátta íbúa í borginni fyrir betra umhverfi ber því vitni. R-listi, fyrirburi Samfylkingar vinstri manna með aðstoð Framsóknarflokks, hefur ekki farið eftir fyrirmælum í lögum við skipulag og stjórnun umferðarmála í mörgum hverfum í borginni, það eru brotin lagafyrirmæli um hávaða, loftmengun og nálægð þjóðvegar við íbúðarbyggð. Lög um heilbrigðis- og hollustuhætti eru brotin, mengunarvarnareglugerð er brotin, stjórnsýslulög eru brotin og ákvæði í hegningarlögum eru brotin. Samfylking vinstri manna er stjórnmálahreyfing og á meirihluta fulltrúa í R-lista sem fer með stjórn borgarinnar ásamt Framsóknarflokki og því hlýtur þessi stjórnun að vera stjórnunarstefna Samfylkingar vinstri manna. Framsóknarflokkur hefur alltaf verið ábyrgðarlaus í verkum sínum sb. vinnu umhverfismálaráðherra í að framfylgja skyldu sinni við að taka á umhverfisbrotum borgarstjórnar í Reykjavíkurborg. Alþingi hefur á tveimur þingum verið með þingsályktunartillögu varðandi hávaðamengun á borði sínu en ávallt stungið henni undir stól. Þar á Framsóknarflokkur formann umhverfismálanefndar og er hann einnig þingmaður Reykvíkinga, hann þekkir hreint loft og kyrrð frá Suðurheimskauti en gleymir því. Allir þingmenn Reykvíkinga þekkja þennan vanda og heilsuspillandi umhverfi við heimili í borginni, þingmennirnir bera ekki virðingu fyrir almennum kjósendum í borginni. Því skyldu þessir íbúar kjósa þingmenn sem virða ekki rétt íbúa í heimili sínu. Kjósendur hljóta að nota X-ið til að velja þá þingmenn sem eru trausts verðir, margir þingmenn eru vanhæfir til ákvörðunar í fiskveiðistjórnun vegna kvótaeignar og beinna tengsla við útgerðarfyrirtæki. Slagorð Samfylkingar er núna fjölskyldan í fyrirrúmi, nú er komið að því að hugsa um fólkið, sama slagorð notar Framsóknarflokkur. Þetta sýnir að fólkið í landinu hefur aldrei verið í fyrirrúmi hjá þessum stjórnmálaöflum. Svikráð stjórnmálamanna eru kjósendum vel kunn, síðustu þrjú kjörtímabil hafa verið tími loforða og svika, það sýnir ástandið á málefnum þjóðarinnar í dag. Ríkisfyrirtæki eru færð einkaaðilum á silfurfati, 22 útgerðarfyrirtæki hafa 58% af auðlind hafsins án þess að borga til samneyslunnar, umhverfi og lífsviðurværi fjölmennra þjóðfélagshópa eru ekki umhugsunarefni hjá alþingismönnum þjóðarinnar. Fulltrúar Samfylkingar og Framsóknarflokks í borgarstjórn eru að að valda heilsuleysi og skemma fjölskyldulíf hjá fjölda íbúa í Reykjavík með skipulagsaðgerðum á umferðarmálum. Borgarstjórnaröfl Samfylkingar og Framsóknarflokks hafa valdið minni fjölskyldu miklum skaða af völdum mengunar, borgarstjóri og umhverfisráðherra hafa unnið þar vítaverð stjórnsýslubrot með ásetningi sem eru brot á ákvæðum í hegningarlögum og það mun koma til kasta dómstóla að dæma það. Þingmenn Reykjavíkur hafa brugðist kjósendum í mörgum stórum málaflokkum og geta ekki ætlast til að vera endurráðnir í starf alþingismanna. Stjórnmálaflokkarnir hljóta að hafa eitthvert siðgæði fyrir meðlimi sína og þá er tími kominn að sýna siðgæði og ábyrgð, en þar hefur vantað á. Samgönguráðherra og umhverfismálaráðherra hljóta að fara að lesa sér til um lög og reglur sem eru til verndar íbúum í Reykjavík og fjölskyldulífi þeirra sem þar búa, þar má nefna starfsleyfi Reykjavíkurflugvallar og reglur um hávaða og loftmengun á Miklubraut og víðar. Þetta eru skylduverk samgönguráðherra og umhverfismálaráðherra. Alþingismenn kynntu vilja sinn með samþykkt vegaáætlunar fyrir höfuðborgarsvæðið. Kjósendur verða að ráða framtíð sinni og skapa réttlátt stjórnarfar með X-inu 8. maí. Það er ólga í þjóðfélaginu sem verður að nota til betri lífskjara, notum X-ið. GUÐLAUGUR LÁRUSSON, stofnfélagi í Frjálslynda flokknum.