Helga Melkorka
Helga Melkorka
Helga Melkorka Óttarsdóttir, 37 ára, fædd 1966 í Reykjavík. Stúdent frá Kvennaskólanum í Reykjavík desember 1985. Cand. jur. frá lagadeild Háskóla Íslands 1991, master í lögum (LL.M) frá háskólanum í Heidelberg, Þýskalandi, 1994.

Helga Melkorka Óttarsdóttir, 37 ára, fædd 1966 í Reykjavík. Stúdent frá Kvennaskólanum í Reykjavík desember 1985. Cand. jur. frá lagadeild Háskóla Íslands 1991, master í lögum (LL.M) frá háskólanum í Heidelberg, Þýskalandi, 1994. Lögfræðingur hjá Eftirlitsstofnun EFTA frá 1994-1999. Hæstaréttarlögmaður 1999. Sjálfstætt starfandi lögmaður frá 1999, þar af frá 2001 á LOGOS lögmannsþjónustu. Stundakennari við lagadeild Háskóla Íslands frá 2000 og aðjúnkt frá 2004. Maki er Karl Þráinsson, verkfræðingur og framkvæmdastjóri hjá ÍAV hf. Börn þeirra eru María 12 ára, Óttar Magnús 7 ára og Birna Rún 5 ára.

Helga Melkorka Óttarsdóttir, 37 ára, fædd 1966 í Reykjavík. Stúdent frá Kvennaskólanum í Reykjavík desember 1985. Cand. jur. frá lagadeild Háskóla Íslands 1991, master í lögum (LL.M) frá háskólanum í Heidelberg, Þýskalandi, 1994. Lögfræðingur hjá Eftirlitsstofnun EFTA frá 1994-1999. Hæstaréttarlögmaður 1999. Sjálfstætt starfandi lögmaður frá 1999, þar af frá 2001 á LOGOS lögmannsþjónustu. Stundakennari við lagadeild Háskóla Íslands frá 2000 og aðjúnkt frá 2004.

Maki er Karl Þráinsson, verkfræðingur og framkvæmdastjóri hjá ÍAV hf. Börn þeirra eru María 12 ára, Óttar Magnús 7 ára og Birna Rún 5 ára.

Hinn 4. mars nk. verður haldinn stofnfundur Félags kvenna í lögmennsku. Undirbúningsnefnd hefur setið að störfum og skipa hana nokkrar skeleggar konur í lögmannastétt. Meðal þeirra er Helga Melkorka Óttarsdóttir, eina konan í hópi ellefu eigenda lögmannastofunnar LOGOS. Morgunblaðið sló á þráðinn til Helgu á dögunum og lagði fyrir hana nokkrar spurningar varðandi félagið nýja og tilgang þess og tilurð. Fara svör hennar hér á eftir.

Hver er aðdragandinn að stofnun þessa félags, Helga?

"Hugmyndin að félagi eða samtökum kvenna í lögmennsku vaknaði öðrum þræði í kvenlögfræðingaboði sem við konurnar á LOGOS höfum tvisvar staðið fyrir. Markmiðið með þessum samkomum var ekki annað en það að hittast og spjalla saman. Svo vel tókst til að nú hefur verið ákveðið að stofna félag sem við höfum kosið að kalla Félag kvenna í lögmennsku. Stofnfundur félagsins verður haldinn fimmtudaginn 4. mars nk. kl. 16.30 í húsakynnum Lögmannafélags Íslands í Álftamýri."

Hvers vegna er þetta félag stofnað, hver er tilgangur þess og hver eru markmiðin?

"Í drögum að samþykktum félagsins eru markmið um að auka þátttöku kvenna í stéttinni, að efla samstarf og styrkja stöðu kvenna í lögmennsku og auka áhrif og þátttöku þeirra. Markmiðið með félagsskapnum er þó ekki síður að styrkja tengslin innbyrðis og tengja saman konur í stéttinni sem eru á öllum aldri. Því fer fjarri að hér sé verið að stofna samtök til höfuðs körlum á nokkurn hátt. Hins vegar spyr maður sig að því hvernig standi á því að sú mikla fjölgun útskrifaðra lögfræðinga úr háskóla skili sér ekki inn í lögmannsstétt. Fjölgun kvenna í lögmennsku hefur verið hæg og engan veginn í samræmi við fjölgun kvenna í laganámi þar sem konur eru ríflega helmingur nemenda.

Nú er svo komið að karlar í Lögmannafélagi Íslands eru um fjórfalt fleiri en konur í félaginu. Ef litið er á hlutfall kvenna og karla meðal eigenda á lögmannsstofum eru enn færri konur. Þannig er ég einan konan meðal ellefu eigenda á LOGOS en hlutfallið meðal fulltrúa er mun jafnara.

Auðvitað er það svo að hverjum og einum er frjálst að velja hvað hann tekur sér fyrir hendur, hvort sem það eru konur eða karlar, en það er engu að síður forvitnilegt að velta þessum staðreyndum fyrir sér og skoða hvað veldur. Við ætlum okkur ekki að taka fram fyrir hendurnar á einum eða neinum til að stýra þeim inn í stéttina.

Við teljum félagslega þáttinn ekki síður mikilvægan og höfum þess vegna ákveðið að standa að stofnun þessa félags. Í undirbúningshópnum eru auk mín Sif Konráðsdóttir, Oddný Mjöll Arnardóttir, Hjördís Harðardóttir, Kristín Edwald, Guðrún Birgisdóttir, Vala Valtýsdóttir, Kristín Briem, Þorbjörg Jónsdóttir og Berglind Svavarsdóttir."

Hvernig er félagið byggt upp og hvernig verður félagsstarfi háttað?

"Það verður verkefni fyrstu stjórnar félagsins að ákveða hvernig starfi félagsins verður háttað. Félagið verður innan vébanda Lögmannafélags Íslands en með sjálfstæða stjórn. Í stjórninni verða fimm fulltrúar, auk tveggja til vara."

Ímyndin hefur kannski verið fremur í þá átt að um karlavígi sé að ræða, en hentar lögmannsstarfið á einhvern hátt konum eitthvað síður?

"Lögmennska hentar konum ekki verr en körlum, ekki frekar en hún hentar einum karli frekar en öðrum. Það er einstaklingsbundið hvar áhugasvið fólks liggur, en lögmennska getur verið mjög fjölbreytt og skemmtilegt starf. Eðli starfsins er þannig að maður veit aldrei hvað getur þurft að takast á við næsta dag, alltaf koma ný mál og ný verkefni að vinna að án þess að maður hafi oft minnstu hugmynd um það hvaða mál það kunna að vera. En því er ekki að neita að álag getur verið nokkurt og vinnudagurinn langur, en það á líka við um mörg önnur störf."

Veljast verkefni lögmanna að einhverju leyti eftir kynferði ... og er það æskilegt og eðlilegt?

"Ég vil ekki meina að verkefni lögmanna veljist eftir kynferði. Það er allt annað sem ræður því á hvaða sviði viðfangsefnin eru. Ef verkefni koma inn sem viðkomandi telur sér ekki fært að sinna einhverra hluta vegna verður það varla unnið af þeim lögmanni. Sérhæfing hefur aukist í stéttinni og það eru lögmenn sem velja sér svið sem þeir sérhæfa sig á. Verkefnavalið mótast á þeim grundvelli."