Ytri leið Sundabrautar, hábrúarlausn: Hér þarf að gera ráð fyrir umferð skipa að Sundahöfn. Brúin verður um 48 metra há þar sem hún rís hæst á um 135 metra kafla. Einnig er möguleiki á botngöngum.
Ytri leið Sundabrautar, hábrúarlausn: Hér þarf að gera ráð fyrir umferð skipa að Sundahöfn. Brúin verður um 48 metra há þar sem hún rís hæst á um 135 metra kafla. Einnig er möguleiki á botngöngum. — Myndvinnsla/ONNO í samvinnu við Línuhönnun
[ Smellið til að sjá stærri mynd ]
Reykjavík | Hugmyndir um Sundabraut hafa undanfarið gengið gegnum langt umræðu- og matsferli og hafa skipulagsyfirvöld nú komið sér niður á tvo meginkosti sem standa upp úr.

Reykjavík | Hugmyndir um Sundabraut hafa undanfarið gengið gegnum langt umræðu- og matsferli og hafa skipulagsyfirvöld nú komið sér niður á tvo meginkosti sem standa upp úr. Þar er um að ræða annars vegar svonefnda innri leið, eða eyjalausn, sem samanstendur af um 100 metra landfyllingu út frá Gelgjutanga, 60-70 metra langri brú yfir á um 500 metra langa manngerða eyju í miðri Kleppsvíkinni en þar tekur við 170-200 metra löng brú yfir á Gufuneshöfða þar sem vegurinn fer inn í um 400 metra löng jarðgöng í gegnum höfðann

Hins vegar er um að ræða svonefnda ytri leið, sem felur í sér tvo kosti, annars vegar hábrú, sem líkist helst stórum brúm erlendis. Það sem ræður mestu um gerð mannvirkisins er sú krafa að á siglingarrennunni, sem skal vera 135 metra breið, sé frí hæð 48 metrar undir brúna. Miðlína siglingarrennu er 150 m frá framtíðarhafnarbakka. Hinn kosturinn í ytri leiðinni eru botngöng.

Í framtíðaráformum Sundabrautar er síðan hugmyndin að brúa einnig Kollafjörðinn. Með því myndi leiðin inn á Kjalarnes styttast töluvert auk þess sem umferð um Mosfellsbæ myndi minnka.

Að sögn Björns Inga Sveinssonar borgarverkfræðings fór mat á umhverfisáhrifum beggja kosta jafngildra inn til umsagnar hjá Skipulagsstofnun fyrir þrem vikum. Skipulagsstofnun skilaði sínum athugasemdum við skýrsluna í fyrradag. "Þær athugasemdir höfum við nú undir hendi og munum bregðast við þeim. Borgin, Vegagerðin og ráðgjafar okkar munu fara yfir þessar athugasemdir og koma inn í skýrsluna þeim upplýsingum sem taldar eru ónógar og senda síðan aftur til Skipulagsstofnunar. Athugasemdirnar voru óverulegar og snerust mest um frekari gögn frá okkur," segir Björn Ingi og bætir við að kostirnir sem um er rætt séu allir ágætir.

Tuttugu og fjórar vikur í leyfi

Þegar Vegagerðin og Reykjavíkurborg hafa brugðist við athugasemdunum fer skýrslan aftur inn á borð til Skipulagsstofnunar. Þá hefst hið eiginlega mat á umhverfisáhrifum. Allur sá ferill tekur um tuttugu og fjórar vikur. Skipulagsstofnun fer þá í úrskurðarferlið og skilar sínum úrskurði. Þá hefst kæruferli, kjósi hagsmunaðilar að kæra niðurstöðu til ráðherra. "Alls er gert ráð fyrir um tuttugu og fjórum vikum þar til úrskurður ráðherra við hugsanlegum kærum liggur fyrir. Að því loknu er hægt að gefa út framkvæmdaleyfi, að því gefnu að ekkert í úrskurðinum komi í veg fyrir það að af framkvæmdinni geti orðið. Vissulega er síðan heilmikil hönnunarvinna framundan," segir Björn Ingi.