c

Pistlar:

5. janúar 2021 kl. 9:04

Guðrún Bergmann (gudrunbergmann.blog.is)

Athugasemdir við bóluefnið frá Pfizer

„Eina sem við þurfum að óttast er óttinn sjálfur.“ – Franklin D. Roosvelt fyrrum Bandaríkjaforseti

Nýlega voru hafnar bólusetningar hér á landi með bóluefni frá Pfizer-BioNTech, sem er í raun ekki bóluefni í eiginlegum skilningi, heldur genabreytandi efni (breytir erfðaefni líkamans).

Eftir að landsmenn hafa hlustað á áróður dag eftir dag bæði úr raunveruleikaþætti þríeykisins svokallaða og í innlendum og erlendum fréttum um að enginn gæti andað léttar fyrr en bóluefni fengist, tóku heilbrigðisráðherra og sóttvarnalæknirfagnandi á móti bóluefninu.

Sóttvarnalæknir hafði reyndar tilkynnt rétt fyrir jól að hann hefði boðið Pfizer að setja upp rannsóknasetur á Íslandi og nota áhrif bóluefnisins á landsmenn við fjórða stigs tilraunir sínar með bóluefnið. Reyndar var smá slagur milli hans og Kára um hvor hefði átt hugmyndina.

Hvor sem átti hugmyndina er ljóst samkvæmt vefsíðunni ClinicalTrials.gov að gert er ráð fyrir að áframhaldandi rannsóknum á virkni bóluefnisins á fólk verði ekki lokið fyrr en í janúar árið 2023, þar sem enginn langtímaárangur hefur enn fengist. Pfizer hefur greinilega séð kostina í þessu tilboði og sent fleiri skammta af bóluefni hingað, enda ekki á hverjum degi sem þeim býðst að nota íbúa í heilu landi sem tilraunadýr.

NURNBERG SIÐAREGLURNAR 

Hafa sóttvarnalæknir og aðrir sem að málinu koma alveg gleymt Nurnberg siðareglunum sem samþykktar voru árið 1947, eftir að upp komst um hrottalegar tilraunir á fólki í fangabúðum Nasista?

Í 1. grein reglnanna segir meðal annars að samþykki mennsks tilraunadýrs skuli liggja fyrir áður en tilraunin sé gerð. Samþykkið eigi að vera byggt á frjálsum vilja, án þvingandi inngrips, svika, blekkinga eða annars til að fá samþykki.

Á vef Landlæknisembættisins kemur hins vegar fram að „ekki sé krafist upplýst samþykkis“ fyrir bólusetningu með Pfizer bóluefninu, þótt það sé enn á tilraunastigi. Ég myndi telja það brot á þessari grein.

Í 3. grein segir að tilraunirnar ættu að vera þróaðar og byggðar á niðurstöðum tilrauna á dýrum og á þekkingu á náttúrulegri sögu sjúkdómsins eða annarra vandamála sem verið er að rannsaka, svo að gera megi ráð fyrir að niðurstöður þeirra réttlæti tilraunir á mönnum.

Samkvæmt frétt frá AP var Pfizer og BioNTech bóluefnið ekki fullprófað á dýrum, áður en farið var að prófa það á fólki, þar sem gefin var heimilid til að leyfa samhliða tilraunir. Niðurstöður úr tilraunum með dýr liggja hvergi fyrir, né heldur gagngerar upplýsingar úr öðrum prófunum, þótt smá yfirlit sé að finna á vefsíðu Pfizer. Ég efa því að bóluefnið frá Pfizer-BioNTech standist þessa grein.

RÁÐLEGGINGAR RÁÐHERRANEFNDAR EVRÓPURÁÐSINS 

Árið 1990 gaf ráðherranefnd Evrópuráðsins út ráðleggingar um læknisfræðilegar vísindarannsóknir á mönnum. Í þriðju grein segir:

Ekki má stunda neinar læknisfræðilegar rannsóknir án þess að fyrir liggi upplýst, frjálst, skýrt og nákvæmt samþykki þess einstaklings sem á að ganga undir þær.

Slíkt samþykki er frjálst að draga til baka á hvaða stigi rannsóknarinnar sem er og sá einstaklingur sem er að gangast undir rannsóknina ætti að vera upplýstur, áður en hann tekur þátt í henni, um rétt sinn til að draga samþykki sitt til baka.

Yfirlýsingin á vef Landlæknisembættisins um að „ekki sé krafist upplýst samþykkis“ brýtur því algerlega í bága við þessa grein, þar sem ljóst er að enn er um tilraunir með Pfizer bóluefnið að ræða.

HVAÐ EF PFIZER BÓLUEFNIÐ ER „ÚLFUR Í SAUÐAGÆRU“?

Það er eðlilegt að spyrja svo, vegna þess að afar takmarkaðar upplýsingar hafa í raun fengist um það hvaða innihaldsefni eru í því og hvernig þau muni virka. Bóluefnið er enn bara með bráðabirgðaleyfi frá FDA, þar sem það telst enn vera í þróunarferli.

Vissulega hefur sérlyfjaskrá gefið út lista með innihaldslýsingu, en hún skýrir ekki hvað stendur á bak við skammstafirnar, svo ég lagðist í mikla leit.

Efst á lista innihaldsefna er mRNA – Ég leitaði lengi að skýringu á því hvað mRNA er og hvaða áhrif bóluefnið myndi hafa á starfsemi frumnanna.

Á vefsíðu Human Genome Project eru upplýsingar um RNA boðbera, sem líka eru þekktir sem mRNA. Þeir eru ein tegund af RNA í frumum okkar. Þetta ákveðna RNA verður til í kjarna frumunnar og flyst síðan út í frymið utan frumukjarnans, þar sem ferlið sem framleiðir prótín bindur sig við þessi mRNA mólekúl og les kóðann á mRNA-inu til að framleiða ákveðið prótín. Eitt gen eða DNA-ið í því getur umbreyst í nRNA mólekúl sem endar með því að framleiða ákveðið prótín. Prótínið dregur síðan fram ónæmisviðbragðið, ekki RNA-ið.

Erfitt var að finna nákvæma skilgreiningu á hvernig mRNA bóluefnið ætti að virka í líkamanum svo ég endaði með skilgreiningu frá Wikipedia. 

RNA bóluefni eða mRNA (messenger=boðberi RNA) bóluefni er bóluefni sem notar eftirlíkingu af náttúrulegu efni sem kallast mRNA til að framleiða ónæmisviðbragð. Bóluefnið flytur mólekúl úr gervi-RNA inn í ónæmisfrumurnar. Þegar það er komið inn í ónæmisfrumurnar á bóluefnið að starfa eins og mRNA og leiða til þess að frumurnar byggi framandi prótín, sem myndi undir eðlilegum kringumstæðum vera framleitt sem viðbragð við sýklum (eins og til dæmis vírusum) eða krabbameinsfrumum. Þessi prótín-mólekúl eiga að örva aðlögunarónæmisviðbragðið og kenna líkamanum hvernig á að auðkenna og eyðileggja viðkomandi sýkil eða krabbameinsfrumu. Flutningi mRNA inn í frumurnar er náð með því að tengja mólekúlið við lípíða-öreindir (lipid nanoparticle), sem verja RNA þræðina og stuðla að upptöku þeirra inn í frumurnar.

Hingað til hafa bóluefni verið búin þannig til að í þau eru sett prótín, annað hvort bakteríuprótín eða veiruprótín. Ónæmiskerfi líkamans býr svo til ónæmi gagnvart prótíninu. Samkvæmt almennri skilgreiningu á bóluefni er mRNA bóluefnið því alls ekki bóluefni, því það býr ekki til ónæmisviðbragð. Það verður að breyta því í prótín, sem síðan getur valdið ónæmisviðbragði.

mRNA bóluefnið setur erfðaefni frá RNA-vírus inn í frumurnar, sem síðan er ætlað að framleiða prótín, sem áætlað er að geti valdið ónæmisviðbragði. Í tilraunum á öllum öðrum lífverum kallast þetta erfðabreyting og enn á ný er Wikipediameð skýringuna.

Genetísk erfðabreyting, sem líka kallast genetísk lagfæring eða genetísk stjórnun, er bein stjórnun á genum lífveru með líftækni. Hún byggist á tækni sem notuð er til að breyta formgerð frumnanna (mRNA sett inn í frumuna með bólusetningu með vírus í stað þess RNA sem er til staðar þar), auk flutnings gena innan og á milli tegunda til að framleiða betri lífveru.

mRNA bóluefnið kemur til með að framkalla erfðabreytingu á frumum líkamans, þannig að þær koma aldrei til með að starfa eins og þær gera fyrir bólusetningu.

Í öðru sæti er ALC-0315 – Með því að leita heimilda á Netinu komst ég að raun um að ALC-0315 er lífeðlisfræðilega pH plúshlaðið efnasmíðað lípíð sem hægt er að nota með öðrum lípíðum til að mynda lípíða öreindir (lipid nanoparticles LNP). Hvað þær eiga að gera í líkamanum kemur ekki fram.

Í þriðja sæti er ALC-0159 – Við leit á Netinu fannst einungis eftirfarandi skýring á ALC-0159. Tozinameran, sem einungis er skýrt sem efni í Pfizer bóluefninu en ekki hvað í því er. Þó kemur fram að í því er modRNA sem með Tozinameran myndar öreindir (nanoparticles).  ALC-0159 er fjöletelýn glýkólsamtenging (PEG=pólýetelýn glýkól) eða PEGylated lípíð.

Samkvæmt heimildum notast bæði Pfizer og Moderna (nafnið er samsett úr Modified=umbreytt RNA) við nýtt flutningskerfi í bóluefnum sínum, sem er byggt á öreindum (nanoparticles) sem húðaðar eru með PEG. Það á að auðvelda dreifingu á mRNA-inu inn í frumur líkamans og húðun með PEG ver öreindirnar fyrir niðurbroti. PEG getur einnig valdið bráðaofnæmi.

Nokkrir heilbrigðisstarfsmenn í Bandaríkjunum hafa fengið bráðaofnæmi í kjölfar bólusetningar með Pfizer bóluefninu. Haft var eftir Peter Marks, yfirmanni hjá Center for Biologics Evaluation and Research hjá FDA (Food and Drug Administration) að verið væri að rannsaka málið en væntanlega væri PEG sökudólgurinn. Hann sagði jafnframt að þessi viðbrögð gætu verið algengari en menn hefðu haldið. 

Hér á landi hafa sjö tilkynningar borist um aukaverkanir af bóluefninu og þegar ég var að leggja lokahönd á þessa grein kom frétt um þrjú andlát. Eftirtektarvert var að í fréttum um þessi mál kom fram að Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir teldi rétt að kanna möguleika á hvort þau tengdust undirliggjandi ástæðum hjá fólki, vegna þess að ég minnist þess ekki að rætt hafi verið um undirliggjandi ástæður í tenglsum við dauðsföll af völdum Covid-19.

FDA og fleiri stofnanir í Bandaríkjunum gáfu í janúar 2019 út skjal þar sem fram kom að efni eins og pólýetelýn glýkól (PEG, unnið úr jarðolíu sem bensín er líka framleitt úr) gæti valdið ofnæmisviðbragði og að við klínískar prófanir þyrfti að rannsaka það. Jafnframt mælti FDA með að á umbúðum um bóluefni væri upplýst um hættu á bráðaofnæmi af völdum PEG.

Við prófanir á bóluefnum Pfizer og Moderna voru ekki gerðar rannsóknir á þessum ofnæmisviðbrögðum. Upplýsingar um hættu á þeim er hvorki að finna á umbúðum Pfizer-BioNTech né Moderna. Í skjali (bls. 3) frá sérlyfjaskrá um Comirnaty kemur fram að tíðni alvarlegra ofnæmisviðbragða sé ekki þekkt.

Í fjórða sæti er DSPC – Það sér um að skila frá sér lípósómum sem eru að meðaltali í þvermál 120 nm (nanomillimetrar) með gelsíunarferli sem á að aðgreina vatnsuppleysanleg lípósóm-hylki frá efni sem ekki er í hylkjum. Hvað þau eiga að gera í líkamanum er ekki nánar skilgreint.

Önnur efni í bóluefninu eru meðal annars kalíumklóríð (getur valdið hjartavandamálum), kalíumtvívetnisfosfat, natríumklóríð, trínatríumfosfat tvíhýdrat, súkrósi og vatn fyrir stungulyf, samkvæmt lista á vef Sérlyfjaskrár.

Samkvæmt því sem að ofan greinir liggur fyrir að bóluefnið frá Pfizer hefur að geyma ýmis efni sem valdið geta ófyrirsjáanlegu tjóni á líkama manna.

HAGSMUNATENGSL KÁRA VIÐ GATES OG BÓLUSETNINGAR

Munið þið þegar DeCode fór í gjaldþrot? Þá kom bandarískur fjárfestir og keypti brunarústirnar. Árið 2015 var það svo vinur Kára, sjálfur Bill Gates sem keypti DeCode, sem er nú dótturfyrirtæki AMGEN, sem Bill Gates á líka.

Um tíma var AMGEN í samstarfi við Pfizer um framleiðslu á bóluefni, en svo virtist BioNTech hafa stokkið framfyrir AMGEN. Reyndar hafa sjóðir Bill & Melinda Gates verið stórir styrktaraðilar BioNTech, svo og styrktarsjóður AMGEN.  

Upplýsingar um okkur Íslendinga sem safnað hefur verið af DeCode í gegnum tíðina, svo og niðurstöður úr skimunum hér á landi hafa því að öllum líkindum farið beint til móðurfyrirtækisins í Bandaríkjunum, þar sem menn telja sig geta læknað sjúkdóma með genabreytingum eða náð stjórn á líkama fólks með því að bólusetja það með bóluefni með öreindum (nanoparticles).

Kári og félagar hans í AMGEN eða BioNTech eru því litaðir af hagsmunatengslum þegar kemur að farsóttarvörnum og bólusetningum vegna Covid-19. 

ALÞJÓÐAHEILBRIGÐISMÁLASTOFNUNIN OG HJARÐÓNÆMI

Hér hafa stjórnvöld ítrekað fylgt ráðum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar WHO, en yfirmaður hennar Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus er sá fyrsti í 72 ára sögu hennar sem ekki er læknir, frekar en Bill Gates, sem er aðalfjármögnunaraðili stofnunarinnar í gegnum sjóði sína.

Í nýlegri grein á vefsíðunni American Institute for Economic Research fjallar ritstjóri síðunnar Jeffrey A. Tucker um þá áróðursherferð sem verið hefur í kringum Covid-19 og óttann sem plantað hefur verið í hugum fólks við þennan ósýnilega óvin með daglegum áróðri í fjölmiðlum. Tucker bendir líka á að nýlega hafi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin breytt skilgreiningunni á hjarðónæmi á vefsíðu sinni.

SKILGREININGU Á HJARÐÓNÆMI BREYTT 

Þann 9. júní 2020 mátti sjá eftirfarandi skýringu á hjarðónæmi á vefsíðu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar WHO:„Hjarðónæmi er óbein vernd gegn smitsjúkdómi sem verður þegar íbúafjöldi verður ónæmur annað hvort vegna bólusetningar eða vegna þess að hafa smitast. Það þýðir að jafnvel þeir sem hafa ekki smitast eða hjá þeim sem sýking hefur ekki valdið ónæmisviðbragði, eru verndaðir vegna þess að fólkið í kringum þá sem er þegar ónæmt virkar eins og stuðpúði milli þeirra og þeirra sem eru smitaðir. Hjarðónæmisþröskuldurinn fyrir hjarðónæmi gegn Covid-19 er enn óþekktur.“

Þessa skýringu er ekki lengur að finna þar, en hana má finna inni á Archive.org þótt það þurfi að skrolla niður síðuna og smella á hlekk um „herd immunity“, en hjarðónæmi getur samkvæmt grein Tuckers myndast við 10% smitaðra, þótt sumir haldi því fram að geti einungis orðið þegar 70% hafa smitast – og nú talar Þórólfur sóttvarnalæknir um að bólusetja þurfi 90% landsmanna til að mynda hjarðónæmi – með bóluefni.

Þann 13. nóvember 2020 mátti sjá nýja skilgreiningu á hjarðónæmi inni á vefsíðu WHO sem ég birti hér í aðeins styttri útgáfu: „Hjarðónæmi, líka þekkt sem íbúaónæmi, er hugtak sem notað er fyrir bólusetningar, þar sem hægt er að vernda íbúafjölda gegn ákveðnum vírusum ef ákveðnum þröskuldi er náð með bólusetningum. Hjarðónæmi myndast með því að verja fólk fyrir vírusnum, ekki með því að gera það útsett fyrir honum.

Bóluefni þjálfar ónæmiskerfi okkar í að mynda mótefni, alveg eins og það myndi gera ef við yrðum veik en – það sem mestu skiptir – þá vinnur bóluefni þannig að við verðum ekki veik. Bólusett fólk er varið fyrir því að fá sjúkdóminn sem um ræðir.“ 

Nú þarf sem sagt að láta bólusetja sig til að mynda ónæmi. Ekki er lengur hægt að treysta ónæmiskerfi líkamans til þess. Tucker lítur svo á að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hafi með þessari breytingu þurrkað út það sem telst vera milljón ára dans mannkyns við sýkla og örverur. Í raun hefur þessi breyting WHO einnig þurrkað út 100 ár af læknisfræðilegri framþróun í veirufræði, ónæmisfræði og faraldsfræði.

Þetta er að mati Tuckers algerlega óvísindalegt – og hann lítur svo á að WHO komi fram sem leppur fyrir bóluefnaframleiðendur, nákvæmlega eins og samsæriskenningar[i] hafa sagt að stofnunin hafi gert frá upphafi þessa faraldurs.

Ég lít svo á að bólusetning á stórum hluta landsmanna muni ekki bara gera ófyrirséðar erfðabreytingar á landsmönnum, heldur geta valdið ómældum skaða í samfélaginu í heild í nákominni framtíðinni.

PFIZER ER FYRIRTÆKI MEÐ LANGA SAKASKRÁ

Pfizer er bandarískt fjölþjóðalyfjafyrirtæki sem upprunalega var stofnaði árið 1849. Það var samt ekki fyrr en á síðustu áratugum að fyrirtækið hóf að vaxa mjög hratt með því að kaupa upp samkeppendur sína og víkka út viðskipti sín, oft með ólöglegum markaðsherferðum.

Lögmannsstofan Matthews & Associated í Bandaríkjunum hefur tekið saman yfirlit yfir hluta af nokkuð langri sakaskrá Pfizer og með því að smella á hlekkinn má lesa hana.

Ég tek hér nokkur dæmi úr henni, en samkvæmt yfirliti Matthews & Associates, hefur fyrirtækið meðal annars fengið hæstu sekt í sögu Bandaríkjanna, þegar það samdi um að greiða 2.3 milljarða dollara fyrir ólöglega markaðssetningu á lyfjunum Bextra og Celebrex og fyrir að borga læknum sem þeir fengu til að vinna með sér að markaðssetningunni mútur undir borðið. Fyrirtækið samdi líka um að greiða meira en 60 milljónir dollara til að útkljá málsókn vegna sykursýkislyfsins Rezulin, en lyfið leiddi til þess að sjúklingar dóu úr bráðri lifrarbilun.   

Í Bretlandi var Pfizer sektað um 90 milljónir Evra fyrir að setja upp allt of hátt verð (okra) á vörum til NHS eða heilbrigðisyfirvalda þar í landi og rukka á ári hverju 48 milljónum Evra meira en þær 2 milljónir Evra sem varan kostaði í raun. 

Pfizer var lögsótt í Bandaríkjunum fyrir að nota Nígerísk börn sem tilraunadýr, án samþykkis foreldranna. Pfizer greiddi 75 milljónir dollara til að úrkljá málið við Nígeríska dómstóla fyrir að nota Trovan, sem var sýkjalyf á tilraunastigi á börnin. Að auki greiddi fyrirtækið óþekkta upphæð til að útkljá málið fyrir bandarískum dómstólum. Pfizer hafði brotið alþjóðleg lög, meðal annars Nurnberg siðareglurnar, sem settar voru í kjölfar síðari heimstyrjaldarinnar, í framhaldi af þvinguðum tilraunum Nasista á föngum.

Miðað við sakaskrá Pfizer tel ég hraðframleiðslu fyrirtækisins á mRNA bóluefninu ekki traustvekjandi og alls ekki virði þess traust sem heilbrigðisyfirvöld hér á landi sýna því. Ég segi því eins og stúlkan í kynningarmyndbandinu á síðu Matthews & Associates að ef Pfizer væri bílaframleiðandi, myndi ég ekki kaupa bíl af þeim.

LOKAORÐ

Þegar byrjað var að bólusetja fólk í Bretlandi með Pfizer-BioNTech bóluefninu kom fram í  sjónvarpsfréttaskýringum að efnið kæmi ekki í veg fyrir að þeir sem bólusettir væru smituðust, en það myndi draga úr alvarlegum einkennum vegna smits og hugsanlegri sjúkrahúsvist. Mér fannst þetta sérkennileg frétt, því umfjöllun fjölmiðla fyrir bólusetningu snerist öll um að bóluefnið myndi vernda fólk fyrir smiti.

Einnig er athyglisvert svona í framhjáhlaup að geta þess að Þórólfur og Alma hafa aldrei mér vitandi rætt um það í nánast daglegum raunveruleikaþáttum sínum á hvaða hátt er hægt að styrkja ónæmiskerfið til að verja sig veirusýkingu.

Fyrir þá sem ekki hafa kynnt sér hugsanlegar aukaverkanir af bóluefninu eru hér upplýsingar um þær. 

Mjög algengar aukaverkanir – hjá 1 af hverjum 10: Verkur eða bólga á stungustað, þreyta, höfuðverkir, vöðvaverkir, liðverkir, kuldahrollur, hiti.

Algengar aukaverkanir – hjá 1 af hverjum 10: Roði á stungustað, ógleði.

Sjaldgæfar aukaverkanir – hjá 1 af hverjum 100: Stækkaðir eitlar, vanlíðan, verkur í útlimum, svefnleysi, kláði á stungustað.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir – hjá 1 af hverjum 1.000: Skammvinn lömun í annarri hlið andlits. 

Tíðni ekki þekkt út frá fyrirliggjandi gögnum: Alvarleg bráðaofnæmisviðbrögð.

[i] Reyndar þarf ekki lengur að tala um samsæriskenningar þegar World Economic Forum er farið að auglýsa Endurræsinguna Miklu í tímaritum eins og Time og Forbes – auk þess sem upplýsingar um hana hafa alltaf legið fyrir á vefsíðu þeirra.

 

 

Guðrún Bergmann

Guðrún Bergmann

Guðrún er einn af frumkvöðlum ýmis konar sjálfsræktarnámskeiða, sem hún hefur haldið í rúm 26 ár. Undanfarin tvö ár hefur hún beint sjónum sínum að heilsunni með námskeiðunum HREINT MATARÆÐI. Annars hafa námskeið hennar spannað vítt svið, en þó alltaf með fókus á hvernig bæta má andlega og líkamlega líðan, ná meiri árangri í starfi og njóta aukinna lífsgæða. Nýjasta bók Guðrúnar er matreiðslubókin HREINT Í MATINN, en það er sextánda bók hennar. Að auki hefur hún þýtt fjölda bóka.

Meira