Björk fái að reisa hús á Elliðaey leigulaust

Davíð Oddsson forsætisráðherra sagðist á Alþingi í dag reiðubúinn til að greiða fyrir því að Björk Guðmundsdóttir fái að reisa sér hús á Elliðaey á Breiðafirði og búa þar leigulaust í þakklætisskyni fyrir fyrir starf hennar í þágu lands og þjóðar.

Davíð svaraði fyrirspurn Steingríms J. Sigfússonar um hver væri stefna ríkisins um sölu á ríkisjörðum og hvort stjórnvöld litu þannig á að heimildarákvæði í fjárlögum skylduðu stjórnvöld til að selja viðkomandi eignir. Hann spurði einnig hvort í öllum tilfellum ætti að auglýsa eignir ríkisins sem selja ætti og loks spurði hann Davíð hvað honum þætti um að selja náttúruperlur í eigu ríkisins. Davíð sagðist vera sammála Steingrími um að heimild en ekki skylda fælist í heimildarákvæðum fjárlaga. Þá sagði hann að meginreglan væri að auglýsa ríkiseignir sem seldar væru og sagðist vera þeirrar skoðunar að varlega ætti að fara í að selja náttúruperlur. Hann tók þó dæmi af sölu Kersins í Grímsnesi þar sem ríkið nýtti ekki forkaupsrétt. Davíð staðfesti að komið hefði til tals að Björk fengi eyju á Breiðafirði til afnota. Sagðist Davið vel geta hugsað sér að hún fengi aðstöðu til að reisa sér hús á eynni, og búa þar leigulaust, jafnvel í áraraðir. Henni hefði hins vegar verið gerð grein fyrir því að ef til þess kæmi að eyjan yrði seld yrði hún auglýst þannig að aðrir gætu komið að málinu.
mbl.is