Ekki geymsluflokkur fyrir umdeildar virkjanir

Oddný Harðardóttir.
Oddný Harðardóttir.

Oddný Harðardóttir, starfandi iðnaðarráðherra, segir að biðflokkur rammaáætlunar sé ekki geymsluflokkur fyrir umdeildar virkjanir. Þegar búið sé að fullrannsaka virkjanir og meta gögnin eigi að flokka virkjanakosti annaðhvort í orkunýtingu eða vernd.

Oddný sagði þetta á ársfundi Orkustofnunar fyrir helgi. Hún ræddi þar um frumvarp um rammaáætlun en samkvæmt því eru nokkrar virkjanir sem upphaflega voru metnar í nýtingarflokk settar í biðflokk. Þetta eru þrjár virkjanir í neðri hluta Þjórsár; Urriðafossvirkjun, Holtavirkjun og Hvammsvirkjun. Sömuleiðis þrjár virkjanir á hálendinu; Hágönguvirkjanir I og II og Skrokkölduvirkjun.

„Ég legg á það ríka áherslu að biðflokkurinn er ekki geymsla fyrir umdeilda virkjunarkosti. Í lögum um rammaáætlun er kveðið skýrt á um það hvaða rök réttlæta að flokka virkjunarkost í biðflokk. Þangað má aðeins setja virkjunarkosti þar „sem er talið að afla þurfi frekari upplýsinga um svo meta megi hvort þeir eigi að falla í orkunýtingarflokk eða verndarflokk“. Ef virkjunarkostur er fullrannsakaður og fyrirliggjandi gögn metin fullnægjandi ber að flokka hann í orkunýtingu eða vernd.

Það kemur síðan í hlut nýrrar verkefnisstjórnar rammaáætlunar, sem skipuð verður í kjölfar samþykktar Alþingis, að hrinda í framkvæmd nauðsynlegri rannsóknarvinnu og lögð er áhersla á að tillaga um endanlega flokkun liggi fyrir svo fljótt sem auðið er. Því er það mikilvægt að hefja aftur hina faglegu vinnu sem allra fyrst,“ sagði Oddný.

mbl.is