Samfylkingin setti tíu skilyrði

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir og Geir H Haarde.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir og Geir H Haarde. mbl.is/Kristinn

Samfylkingin lagði fram tíu liða aðgerðaáætlun fyrir Sjálfstæðisflokkinn um helgina. Áætlunin átti að móta störf ríkisstjórnarinnar fram að kosningum í lok maí. Heimildir Morgunblaðsins herma að sama áætlun verði lögð fyrir vinstri græna í stjórnarmyndunarviðræðum. Texti plaggsins fer hér á eftir:

1. Fylgt verði efnahagsáætlun ríkisstjórnar og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) og framkvæmd hennar styrkt með framkvæmdanefnd undir forystu formanna stjórnarflokkanna. Jafnframt verði komið á fót upplýsingamiðstöð sem tryggi greiðari miðlun upplýsinga til almennings um aðgerðir ríkisstjórnarinnar til að mæta afleiðingum bankahrunsins.

2. Gerðar verði breytingar á stjórnarskrá hvað varðar fullveldi og auðlindir þjóðar. Jafnframt verði lögð fram tillaga um stjórnlagaþing, sem verði kosið til samhliða þingkosningum.

3. Skipt verði um yfirstjórn Seðlabanka Íslands. Lögum um Seðlabanka Íslands verði breytt með þeim hætti, að yfir bankanum sé einn bankastjóri, skipaður út frá alþjóðlegum hæfniskröfum, og að komið verði á fót peningastefnuráði sem fari með ákvarðanir um beitingu allra stjórntækja bankans, þ.e. stýrivaxta, bindiskyldu og lausafjárreglna. Nefnd verði skipuð um endurskoðun peningamálastefnu Seðlabanka.

4. Skipt verði um yfirstjórn Fjármálaeftirlitsins.

5. Sett verði lög sem tryggi niðurfærslu veðskulda að greiðslugetu óháð veðstöðu láns, bæti réttarstöðu skuldara við upphaf og lok gjaldþrotaskipta, m.a. með afskrift þeirra skulda sem ekki fást greiddar. Búsetuöryggi þeirra fjölskyldna sem missa íbúðarhúsnæði við gjaldþrot og nauðungarsölu tryggi lágmarksröskun á stöðu og velferð fjölskyldunnar.

6. Stofnaður verði Bjargráðasjóður heimilanna til að standa straum af björgunaraðgerðum í þágu heimila í landinu, sem m.a. feli í sér aðgerðir til að lækka greiðslubyrði almennings. Leitað verði leiða um fjármögnun sjóðsins sem feli í sér aðkomu auðmanna, sem báru ábyrgð á hruni bankakerfisins og tímabundið viðlagagjald sem leggist á þá sem hafa háar tekjur.

7. Ákveðnar verði aðgerðir í þágu heimila og fyrirtækja í nánu samráði við aðila vinnumarkaðarins. Áhersla verði lögð á vinnumarkaðsaðgerðir, fjölgun starfa, endurmenntun, úrbætur á námslánakerfinu o.s.frv. Jafnframt komi fulltrúar ríkis og sveitarfélaga með viðræðuumboð að vinnu með öðrum aðilum vinnumarkaðarins um stöðu og horfur í efnahags- og kjaramálum, opinberum fjármálum, velferðar- og skattamálum.

8. Gripið verði til markvissra aðgerða í bankakerfinu til að tryggja þjónustu við skuldsett fyrirtæki.

9. Breytingar verði gerðar á skipan ráðherra og ráðuneyta.

10. Kosningar til Alþingis verði haldnar 30. maí 2009. Samhliða þingkosningum fari fram þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort sækja eigi um aðild að Evrópusambandinu.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
Fleira áhugavert