46 Íslandshótel hf.

Stærðarflokkur Stórt
Röð innan flokks 46
Landshluti Höfuðborgarsvæði
Atvinnugrein Rekstur gististaða og veitingarekstur
Starfsemi Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu
Framkvæmdastjóri Davíð Torfi Ólafsson
Fyrri ár á listanum 2018–2019
Framúrskarandi 2020

Hvernig gengur reksturinn?

Eignir 50.364.367
Skuldir 31.229.493
Eigið fé 19.134.874
Eiginfjárhlutfall 38,0%
Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Eigendur og eignarhald

Þekktir hluthafar 3
Endanlegir eigendur 26
Eignarhlutur í öðrum félögum 8
Endanleg eign í öðrum félögum 7

Lánshæfismat félaga í sömu grein

Meðallánshæfi félaga í atvinnugreininni Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

pila

Miðlungi áhættumikil

Meira um fyrirtækið hjá CreditInfo

Greinar og viðtöl

Samstarfsaðilar