751 Spíra ehf.

Stærðarflokkur Meðalstórt
Röð innan flokks 350
Landshluti Norðurland vestra
Atvinnugrein Rekstur gististaða og veitingarekstur
Starfsemi Hótel og gistiheimili án veitingaþjónustu
Framkvæmdastjóri Tómas Árdal
Fyrri ár á listanum 2017–2019
Framúrskarandi 2020

Hvernig gengur reksturinn?

Eignir 238.716
Skuldir 128.628
Eigið fé 110.088
Eiginfjárhlutfall 46,1%
Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Eigendur og eignarhald

Þekktir hluthafar 2
Endanlegir eigendur 2
Eignarhlutur í öðrum félögum 2
Endanleg eign í öðrum félögum 2

Lánshæfismat félaga í sömu grein

Meðallánshæfi félaga í atvinnugreininni Hótel og gistiheimili án veitingaþjónustu

pila

Miðlungi áhættumikil

Meira um fyrirtækið hjá CreditInfo

Greinar og viðtöl

Samstarfsaðilar