68,1 milljarðs afgangur af viðskiptajöfnuði

mbl.is/Ófeigur

Viðskiptajöfnuður við útlönd var jákvæður um 68,1 milljarð króna á þriðja ársfjórðungi þessa árs samkvæmt upplýsingum frá Seðlabanka Íslands. Halli á vöruskiptajöfnuði var 47,5 milljarðar króna en afgangur á þjónustujöfnuði 117,5 milljarðar króna. Frumþáttatekjur skiluðu 1,6 milljarða króna afgangi en rekstrarframlög 3,5 milljarða króna halla.

Samkvæmt bráðabirgðayfirliti SÍ, um greiðslujöfnuð á þriðja ársfjórðungi 2017 og stöðu þjóðarbúsins í lok ársfjórðungsins, námu erlendar eignir þjóðarbúsins 3.307 milljörðum króna í lok ársfjórðungsins en skuldir 3.198 milljörðum króna. Hrein staða við útlönd var því jákvæð um 108 milljarða króna eða sem nam 4,4% af vergri landsframleiðslu (VLF) og batnaði um 125 milljarða króna eða sem nam 5% af VLF á milli ársfjórðunga.

Hrein fjármagnsviðskipti bættu erlenda stöðu þjóðarbúsins um 72 milljarða króna. Skuldir lækkuðu um 398 milljarða og erlendar eignir um 326 milljarða vegna fjármagnsviðskiptanna. Gengis- og verðbreytingar höfðu jákvæð áhrif á erlenda stöðu þjóðarbúsins um sem nam 91 milljarði króna. Skýrist það af 4,5% verðhækkunum á erlendum hlutabréfamörkuðum og af 5% lækkun á gengi krónunnar gagnvart helstu gjaldmiðlum miðað við gengisskráningarvog.

mbl.is

Gagnaveitur

Erlendar viðskiptafréttir