164 Suðureignir ehf.

Stærðarflokkur Stórt
Röð innan flokks 147
Landshluti Höfuðborgarsvæði
Atvinnugrein Rekstur gististaða og veitingarekstur
Starfsemi Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu
Framkvæmdastjóri Davíð Torfi Ólafsson
Fyrri ár á listanum 2019–2020
Framúrskarandi 2021

Hvernig gengur reksturinn?

Eignir 8.431.299
Skuldir 4.125.126
Eigið fé 4.306.173
Eiginfjárhlutfall 51,1%
Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Eigendur og eignarhald

Þekktir hluthafar 1
Endanlegir eigendur 26
Eignarhlutur í öðrum félögum 0
Endanleg eign í öðrum félögum 0

Lánshæfismat félaga í sömu grein

Meðallánshæfi félaga í atvinnugreininni Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

pila

Miðlungi áhættumikil

Meira um fyrirtækið hjá CreditInfo

Greinar og viðtöl

Samstarfsaðilar