Heimila kaup Vodafone á stórum hluta reksturs 365

mbl.is/Ófeigur

Samkeppniseftirlitið hefur heimilað kaup Fjarskipta, móðurfélags Vodafone á Íslandi, á öllum eignum og rekstri 365 miðla, að undanskildum eignum er varða útgáfu Fréttablaðsins og tímaritsins Glamour, með skilyrðum.

Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá Fjarskiptum. Kaupsamningurinn var undirritaður þann 14. mars 2017 með fyrirvara um samþykki Samkeppniseftirlitsins. Í kjölfar undirritunar kaupsamnings var Samkeppniseftirlitinu send formleg samrunatilkynning og hefur málsmeðferð Samkeppniseftirlitsins staðið síðan.

Nú hefur málinu verið lokið með sátt milli Fjarskipta og Samkeppniseftirlitsins. Í sáttinni felst að Samkeppniseftirlitið samþykkir samrunann með skilyrðum. Samhliða hefur Samkeppniseftirlitið gert sátt við 365 miðla að því er varðar eignatengsl á fjölmiðlamarkaði sem af samrunanum leiðir.

Af sáttinni leiðir að Fjarskiptum er nú heimilt að taka við fjölmiðlarekstri 365 miðla að undanskildu Fréttablaðinu og Glamour. Aðilar munu nýta næstu vikur til að leggja lokahönd á viðskiptin með það að markmiði að allir fyrirvarar verði uppfylltir og afhending geti farið fram þann 1. desember 2017.

Fjarskipti hafa lýst því yfir við Samkeppniseftirlitið að rekstur þess á starfandi fjölmiðlum, þ.á m. fréttastofu Stöðvar 2 og Bylgjunnar, sé fyrirtækinu mikilvægur fyrir framtíðarstarfsemi félagsins. Þannig verði einnig stuðlað að fjölræði og fjölbreytni á fjölmiðlamarkaði.

Að öðru leyti er markmið með sáttinni og meginefni skilyrðanna eftirfarandi:

  1. Að neytendur njóti eðlilegrar hlutdeildar í þeim ábata sem samrunanum er ætlað að ná fram, m.a. í verði á þjónustu.
  2. Að bæta kjör og aðgang að dreifikerfum Fjarskipta fyrir sjónvarp og með því móti efla samkeppnisstöðu smærri innlendra sjónvarpsstöðva sem verða í samkeppni við ljósvakamiðla Fjarskipta. Er þessu einnig ætlað að efla fjölræði og fjölbreytni.
  3. Að auðvelda minni fjarskiptafyrirtækjum, sem uppfylla tiltekin skilyrði, að veita Fjarskiptum og Símanum hf. samkeppnislegt aðhald og vinna þar með gegn þeirri takmörkun sem að mati Samkeppniseftirlitsins felst í brotthvarfi 365 miðla hf. sem sjálfstæðs keppinautar. Til að ná þessu markmiði skal þessum fjarskiptafyrirtækjum bjóðast að endurselja mikilvægar sjónvarpsrásir Fjarskipta, auk þess að fá aðgang að IP TV-kerfi félagsins. Með þessu er minni fjarskiptafyrirtækjum gefinn kostur á að bjóða upp á vöndla af fjarskipta- og sjónvarpsþjónustu og með því auka samkeppni með árangursríkum hætti.
  4. Við undirritun sáttarinnar liggja fyrir samningar við Hringdu ehf. um endursölu á mikilvægum sjónvarpsrásum og endursöluaðgang að IP TV-kerfi Fjarskipta, en slík samningsgerð var mikilvæg forsenda fyrir samþykki samrunans af hálfu Samkeppniseftirlitsins.
mbl.is

Gagnaveitur

Erlendar viðskiptafréttir