Ísland framarlega á mörgum sviðum

Hvað varðar tekjur miðað við höfðatölu saxa Íslendingar á forskot Norðmanna og atvinnustig er hvergi hærra í Evrópu en á Íslandi. Hins vegar er brottfall úr skóla jafnframt mest á Íslandi og menntunarstig lægst.

Í nýrri skýrslu Norrænu ráðherranefndarinnar, State of the Nordic Region, eru lykiltölur frá norrænu löndunum greindar og bornar saman þvert á landamæri og svæði. Þar kemur meðal annars fram að íbúum á Íslandi fjölgaði um 10% á árabilinu 2007 til 2017 sem er yfir meðaltali á Norðurlöndum. Þessi fjölgun hefur orðið þrátt fyrir hlutfallslega færri innflytjendur en annars staðar á Norðurlöndum, þar sem fólksfjölgunin helgast að mestu leyti af alþjóðlegum fólksflutningum.

Einnig var unnið svonefnt Regional Potential Index en sú vísitala mælir hve góðar framtíðarhorfur allra 74 stjórnsýslusvæða Norðurlanda eru í samanburði við hvert annað. Íslensku svæðin rjúka upp listann ásamt þeim færeysku og að hluta til sænsku. Stokkhólmur er það svæði Norðurlandanna sem stendur sterkast allra. Aftur á móti falla sum svæði í Noregi langt niður listann, en Finnland vermir þó botnsætið þegar á heildina er litið.

Ein af helstu niðurstöðum skýrslunnar er að efnahagurinn jafnt og vinnumarkaðurinn standa betur á Norðurlöndum en í ESB að meðaltali. Í því sambandi gengur norrænu löndunum einnig hlutfallslega vel að laða til sín erlenda fjárfestingu og raunar renna 7% af samtölu beinna erlendra fjárfestinga (FDI) í Evrópu til Norðurlanda, þótt þar búi ekki nema 4% af íbúunum.

Meðalaldur áhyggjuefni

Tvennt styrkir efnahaginn. Norðurlönd eru enn sem fyrr meðal þeirra svæða í ESB sem lengst eru komin í stafrænni væðingu og áfram öflugri en nálæg svæði í nýsköpun, þótt það forskot hafi minnkað. Skýrslan sýnir einnig þá framtíðarmöguleika sem felast í lífhagkerfinu, en með því er átt við sjálfbæran vöxt á grundvelli náttúruauðlinda.

Á sumum sviðum aftur á móti hringja tölfræðilegu upplýsingarnar viðvörunarbjöllum. Þrátt fyrir flutning fólks til Norðurlanda, þ. á m. innflytjenda, fer meðalaldur hækkandi, íbúarnir setjast að í kringum stóru bæina - og svo eru áskoranir tengdar aðlögun innflytjenda í atvinnulífinu.

Skýrsluna má nálgast í heild sinni hér. 

mbl.is

Gagnaveitur

Erlendar viðskiptafréttir