Hagkvæmt að hætta þorskveiðum um tíma

AP

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands hefur komist að þeirri niðurstöðu, að hagkvæmt sé að hætta þorskveiðum tímabundið, eða í 3-4 ár, þar til viðmiðunarstofninn hafi náð 900 þúsund tonnum eða meira en stofninn er nú talinn vera um 650 þúsund tonn.

Þetta kemur fram í skýrslu, sem stofnunin hefur unnið fyrir sjávarútvegsráðherra um aflareglu sem beitt er við úthlutun þorskkvóta. Núgildandi regla segir til um, að veidd séu 25% af viðmiðunarstofni, sem myndi þýða um 178 þúsund tonna heildarafla á næsta fiskveiðiári. Stofnunin telur hins vegar að sú regla sé ekki hagkvæm og hagkvæmasta aflaregla feli í sér minni ársafla en nú er.

Hagfræðistofnun segir, að ekki sé framkvæmanlegt að veiða engan þorsk og telur að að niðurskurður, svipaður og Hafrannsóknastofnun leggur til, muni byggja stofninn upp nokkuð hratt en Hafrannsóknastofnun hefur lagt til 130 þúsund tonna þorskafla. Engu að síður yrði meiri niðurskurður þjóðhagslega hagkvæmur.

Hagfræðistofnun telur, að þetta muni hafa mismikil áhrif á sjávarbyggðir eftir mikilvægi þorsks í heildarafla þeirra. Líklega verði áhrifin mest á Vestfjörðum. Bendir stofnunin á leiðir til að milda áfallið, svo sem tímabundna lækkun veiðigjalds, og tímabundnar aðgerðir í þágu sveitarfélaga og fyrirtækja svo og tilfærslur opinberra framkvæmda.

Hagfræðistofnun segir, að þjóðarbúið hafi áður gengið í gegnum áföll vegna aflabrests en efnahagslífið sé nú sveigjanlegra en áður og fleiri stoðir undir efnahagsstarfseminni. Aðhaldssöm þorskveiðistefna nú hámarki arð af þeim veiðum til frambúðar. Góð stjórn efnahagsmála, sem dragi úr sveiflum, sé vænlegust til árangurs bæði í bráð og lengd.

mbl.is