Gjaldeyrishöft til loka 2013

Árni Páll Árnason, efnahags- og viðskiptaráðherra.
Árni Páll Árnason, efnahags- og viðskiptaráðherra. mbl.is/GSH

Árni Páll Árnason, efnahags- og viðskiptaráðherra, vill að tímamörk afnáms gjaldeyrishaftanna verði mun skemmri en nú er ráðgert. Heimilt verði að viðhalda höftunum til 31. desember 2013.

„Því verði þó haldið opnu að heimild til að viðhalda höftum verði framlengd en þó ekki lengur en brýnasta nauðsyn krefur,“ skrifar Árni Páll í dagbók á heimasíðu sinni í dag. Færslan ber yfirskriftina: „Samkomulag um afgreiðslu laga um gjaldeyrishöft“.

Árni Páll segir m.a. að eftir „umræðu um gjaldeyrishöftin í þinginu að undanförnu er það niðurstaða mín að óhjákvæmilegt sé að setja með skýrari hætti fram verkáætlun um þau mál sem taka þarf á til að auðvelda afnám hafta og flýta því.

Með því getum við gefið innlendum samkeppnisfyrirtækjum skýrara fyrirheit um einarðan vilja okkar til að afnema höftin. Til að svo megi verða þurfum við hins vegar að sameinast um að fara að tala um það sem máli skiptir – meðal annars hvaða fyrirkomulag við getum haft um gengis- og peningamál eftir höft. Ég er ánægður að hafa fundið fyrir vilja forystumanna allra flokka til að takast þetta verkefni á hendur.“

Árni Páll kveðst því hafa gefið yfirlýsingu í þeim anda í þinginu um helstu verkefni og breytingar á frumvarpinu og gerir grein fyrir forsendum þeirra.

Hann kveðst m.a. munu óska eftir tímasettri áætlun frá Fjármálaeftirlitinu fyrir 1. nóvember næstkomandi um aðgerðir sem ráðast þarf í til að búa fjármálakerfið undir afnám hafta.

Þá ætlar Árni Páll að skipa þverpólitíska nefnd sérfræðinga sem „meti áfram svigrúm til að flýta afnámsferlinu og veiti stjórnvöldum og Seðlabanka aðhald. Ráðherra mun, fyrir lok október 2012, leggja fyrir Alþingi mat á því hvort áfram sé þörf á að höft verði við lýði til loka árs 2013 eða hvort forsendur séu til styttingar lagaheimildarinnar.“

Þá boðar ráðherrann m.a. skipan nefndar fulltrúa allra stjórnmálaflokka til samráðs um mótun gengis- og peningamálastefnu í samræmi við það fyrirheit sem gefið var í upphafi árs. „Frumvarp til breytinga á einstökum atriðum í lögum um Seðlabanka Íslands verður lagt fram á vorþingi 2012 og Alþingi gefst þá færi til að fjalla um lagagrunn peningamálastefnunnar,“ skrifar Árni Páll meðal annars.

Dagbók Árna Páls Árnasonar

mbl.is