Að njóta litlu hlutanna í lífinu

Gunnhildur Arnardóttir er framkvæmdastjóri Stjórnvísi og meðstofnandi sprotafyrirtækisins HR Monitor. ...
Gunnhildur Arnardóttir er framkvæmdastjóri Stjórnvísi og meðstofnandi sprotafyrirtækisins HR Monitor. Gunnhildur hefur varið mestum hluta starfsævi sinnar við starfsmannastjórnun sem á hug hennar allan. mbl.is/Árni Sæberg

Gunnhildur Arnardóttir á þrjú börn á aldrinum 21-42 ára, þrjú barnabörn og veit fátt skemmtilegra en njóta lífsins með vinum og stórfjölskyldunni, lesa góðar bækur, stunda heimspeki og fara daglega í sund og gönguferðir á Seltjarnarnesi þar sem hún nýtur náttúrunnar með heimilishundinum Aragorn.

Stærsta stjórnunarfélag Íslands

Hún útskýrir Stjórnvísi með eftirfarandi hætti: „Stjórnvísi er stærsta stjórnunarfélag á Íslandi með 3.000 virka félagsmenn frá 300 fyrirtækjum og mjög öflugt tengslanet. Félagið er opið öllum einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum sem hafa áhuga á stjórnun eins og stjórnendum, sérfræðingum, nemendum og öðrum áhugamönnum um stjórnun. Fyrirtækin í Stjórnvísi koma úr öllum greinum atvinnulífsins og félagið hjálpar þeim að ná árangri á hagkvæman og markvissan hátt. Árlega eru haldnir yfir 100 viðburðir á vegum félagsins í formi funda og ráðstefna auk þess sem Stjórnvísi er eigandi Íslensku ánægjuvogarinnar og Stjórnunarverðlaunanna.“

Faghópar lykilatriðið

Getur þú nefnt mér nokkur áhugaverð námskeið sem þú mælir með?

„Dagskrá vetrarins 2018-2019 verður kynnt í byrjun september á www.stjornvisi.is og þá kemur í ljós hvað öflugar stjórnir faghópanna bjóða upp á. Kjarnastarfið fer fram í faghópum, í dag eru 20 slíkir starfandi innan félagsins á jafnmörgum sviðum stjórnunar. Hver faghópur er með 5-10 manna stjórn sem boðar félagsmenn til fundar að jafnaði einu sinni í mánuði þar sem tiltekið málefni er tekið til umfjöllunar í fyrirlestrar- og umræðuformi eða á annan hátt. Fundirnir sem eru hver og einn eins og örnámskeið skapa vettvang fyrir stjórnendur til umræðna, auka þekkingu og styrkja tengslanetið. Árlega bjóða tugir fyrirtækja félögum til sín í heimsókn, þannig miðlast þekking milli fyrirtækja og stuðlar að faglegri stjórnun og eflingu stjórnenda. Varðandi áhugaverða fundi/námskeið þá vil ég hvetja alla þá sem hafa áhuga á hvers kyns stjórnun að kynna sér úrval faghópanna. Í Stjórnvísi eru faghópar um fjármál fyrirtækja, gæðastjórnun og ISO-staðla, heilsueflandi vinnuumhverfi, kostnaðarstjórnun, mannauðsstjórnun, markþjálfun, persónuvernd, samfélagsábyrgð, stjórnun viðskiptaferla (BPM), stefnumótun og árangursmat, umhverfi og öryggi, þjónustustjórnun, verkefnastjórnun o.fl. Á síðasta ári voru stofnaðir fjórir nýir faghópar sem allir eru með sterkar stjórnir og vel var mætt á fundi á þeirra vegum. Þetta eru faghópar um persónuvernd, jafnlaunastjórnun, framtíðarfræði og góða stjórnarhætti.“

Framtíðarfræði áhugaverð

Spurð um námskeið sem hefur heillað hana á vegum Stjórnvísi segir Gunnhildur:

„Ef ég ætti að velja eitthvað eitt sem er næstum ómögulegt því fundirnir eru allir fræðandi og höfða til ólíks hóps stjórnenda þá nefni ég faghóp um framtíðarfræði sem er nýstofnaður og hélt vel sóttan fund í Eflu með Andrew Curry um miðjan júní sl. Faghópurinn er fyrir alla þá sem hafa áhuga á framtíðarfræðum, nýtingu þeirra og möguleikum. Tilgangur faghópsins er að auka víðsýni og styðja við nýsköpun og samkeppnishæfni atvinnulífs með notkun framtíðafræða. Markmiðið er að efla þekkingu á notkun framtíðarfræða sem hagnýtu tæki fyrir fyrirtæki og stofnanir til að takast á við framtíðaráskoranir, jafnt tækifæri sem ógnanir. Framtíðarfræði samanstanda af aðferðum sem hægt er að beita til að greina á kerfisbundinn hátt mögulegar birtingarmyndir framtíðar og vera þannig betur í stakk búin til að mæta óvæntum áskorunum.“

Gunnhildur segir að þeir sem hafa mest not fyrir að sækja sér þekkingu hjá Stjórnvísi séu allir þeir sem eru áhugasamir um stjórnun. „Ýmist eru þetta sérfræðingar, stjórnendur með mannaforráð, nemendur og áhugafólk um stjórnun. Á Stjórnvísifundum kynnist þú því nýjasta í stjórnunarfræðunum því fundirnir eru oft samsettir af tveimur fyrirlesurum. Annars vegar eru fræðin kynnt og hins vegar hvernig þau er nýtt. Þetta er algjörlega einstakt að fá þessa blöndu og að auki að gefa sér tíma til að kynnast þeim sem hafa sams konar áhuga. Auk funda á vegum faghópanna eru einnig haldnar fjölmargar ráðstefnur um málefni sem bera hæst hverju sinni er varða framsækna stjórnun.“

Hvað aðrir eru að gera

„Allir viðburðir á vegum Stjórnvísi hafa alltaf það megininntak að skapa einstaka innsýn í hverju starfsmenn í öðrum fyrirtækjum eru að vinna að, hvernig fræðin eru nýtt í raun. Þar hittir þú þá sem eru að fást við það sama og þú og styrkir um leið tengslanetið við stjórnendur í öðrum fyrirtækjum, færð aðgengi að upplýsingum og hvetur starfsmenn til að bæta árangur sinn. Stjórnvísi er með samstarf við Festu, Franklin Covey á Íslandi, Endurmenntun HÍ, Opna háskólann og Icelandic Startups auk þess að standa árlega að uppskeruhátíð Íslensku ánægjuvogarinnar og Stjórnunarverðlaunum Stjórnvísi og Samfélagsskýrslu ársins.“

Hvað er að þínu mati áhugaverðast við að vera alltaf að bæta við sig þekkingu?

„Aldrei hefur aðgengi að upplýsingum verið meira og betra en í dag og því þörfin fyrir að bæta stöðugt við sig þekkingu mikilvæg. Til þess að bæta þá sérþekkingu sem við höfum valið okkur er einstaklega mikilvægt að fylgjast með því nýjasta sem er að gerast í okkar fagi hverju sinni, tileinka sér það og innleiða. Þekking breytist svo ört að við hreinlega verðum að fylgjast með því nýjasta. Að bæta við sig þekkingu eykur sjálfstraust, skapar gleði og stóreykur líkurnar á atvinnutækifærum. Eitt af því sem spurt er um í atvinnuviðtölum er menntun og hvernig þú hefur viðhaldið þinni menntun. Þá er ekki gott að svara því að ekki hafi unnist tími til slíks. Atvinnurekendur eru því í meira mæli að gera sér grein fyrir hversu mikilvæg símenntun er og hvetja starfsmenn til að stunda hana. Eitt af skemmtilegri lögum sem ég þekki er „Það er leikur að læra, leikur sá er mér kær, að vita meira og meira meir í dag enn í gær.“

Heilinn er vöðvi sem verður að halda við

Telur þú fólk geta lært á öllum aldri? „Það er engin spurning að allir geta lært sama á hvaða aldri þeir eru. Ég er þakklát fyrir hve fjölmiðlar hafa verið duglegir upp á síðkastið við að kynna nýjar rannsóknir sem leiða í ljós mikilvægi þess að læra alla ævi. Heilinn er vöðvi sem verður að halda við rétt eins og við pössum upp á andlega og líkamlega heilsu. Nýverið var þáttur í Ríkissjónvarpinu þar sem læknir sagði að sú spurning sem flestir hefðu áhuga á að vita svarið við væri: „Hvernig styrkjum við heilann og komum í veg fyrir heilabilun.“ Í þeirri rannsókn sem þar var kynnt kom fram mikilvægi þess að hreyfa sig reglulega og sá hópur sem kom best út var sá sem lærði nýja list, að teikna módel.“

Hvað einkennir góðan stjórnanda að þínu mati?

„Það sem einkennir góðan stjórnanda er að hann hlustar og hefur áhuga á fólki sem manneskjum. Góður stjórnandi gætir þess að allir starfsmenn hafi verkefni við hæfi, hann nýtur trausts, auðvelt er að leita til hans, gefur sjálfstæði til ákvörðunartöku, starfsmenn vita nákvæmlega til hvers er ætlast af þeim og hafa mælakvarða sem segir hverjum og einum hvernig hann er að standa sig í vinnunni, gerir kröfur um árangur, hugar að þjálfun og þróun og gætir þess að laun séu markaðshæf.“

Þegar stórt er spurt

Hvað skiptir þig mestu máli í lífinu?

„Þessi spurning er mikilvæg og hefur verið umræðuefni í heimspeki-klúbbnum mínum. Á hverju hausti hittist árgangurinn minn 1957 í Laugalækjarskóla og bekkjarbróðir okkar Jón Thoroddsen heimspekingur velur efni og stýrir um-ræðum. Eins og alltaf var ekki hægt að komast að einni sameiginlegri niðurstöðu hvað það er sem skiptir hvern og einn mestu máli eftir að grunnþörfunum hefur verið fullnægt.“

Eitthvað að lokum?

„Munið að lifa lífinu lifandi og njóta litlu hlutanna.“

Á ég að stofna fyrirtæki eða ekki?

18:00 „Núna stend ég á krossgötum þar sem ég er að klára háskólanám í desember og hef lengi vel verið með þá flugu í hausnum að stofna fyrirtæki. Núna er flugan farin að fljúga hraðar þar sem við erum núna tveir úr náminu sem erum að hugsa um að stofna fyrirtæki saman, og hugmyndin því komin skrefinu lengra.“ Meira »

Sprautaði barnaolíu í varirnar

15:00 Barbie-fyrirsætan Kerry Miles er ekki hætt að fara í fegrunaraðgerðir þrátt fyrir að barnaolíu var sprautað í varir hennar.   Meira »

Ert þú með einkenni vinnustress?

12:00 „Fólk gengur um með vinnusíma þar sem tölvupósturinn dettur inn allan daginn. Með tilkomu snjallsímanna getur „netrúntur“ í símanum hreinlega orðið að áráttu eða fíkn. Margir hafa tilhneigingu til að „athuga“ í sífellu hvort eitthvað hafi gerst og áður en þeir vita af er vinnupósturinn orðinn fastur liður í netrúntinum, líka þegar heim er komið.“ Meira »

Komdu í veg fyrir að þykkna um jólin

09:10 „Við könnumst flest við að borða aðeins of mikið yfir jólahátíðina. Þetta einfalda ráð sem ég ætla að deila með þér í dag gæti verið lausnin til að fyrirbyggja ofát og sleppa þannig við aukakílóin og slenið sem því fylgir,“ segir Júlía. Meira »

Forsetafrúrnar flottar í tauinu

06:00 Brigitte Macron og Melania Trump hittust um síðustu helgi í sínu fínasta pússi. Sú franska var töff að vanda en frú Trump í öllu hefðbundnari klæðnaði. Meira »

Hversu oft á að stunda kynlíf?

Í gær, 23:59 Er ég að stunda nógu mikið kynlíf? Þetta er spurning sem fólk veltir fyrir sér hvort sem það er hamingjusamt eða ekki.   Meira »

Simbi framfleytti sér með glæpum

Í gær, 21:00 Sigmundur Geir Helgason, Simbi, væri líklega ekki á lífi í dag ef hann hefði ekki komist í meðferð í Hlaðgerðarkoti fyrir tæpu einu og hálfu ári. Hann framfleytti sér með glæpum um árabil. Meira »

Fóru í hjónabandsráðgjöf

í gær Michelle Obama segir að hún og Barack Obama vinni í sambandi sínu og það sé eðlilegt að vilja fara frá maka sínum.   Meira »

Sagan hennar Sunnu Elvíru

í gær Sunna Elvíra Þorkelsdóttir komst í fréttir í byrjun árs þegar hún féll á milli hæða á heimili sínu á Spáni 19. janúar. Hún lamaðist í slysinu og mun aldrei geta gengið aftur. Meira »

Gjörbreytti borðstofunni fyrir 40.000

í gær Inga Rut Pétursdóttir fékk alveg nýja borðstofu fyrir 40.000 krónur. Hún málaði í litnum Djúpur sem er litur úr litakorti Sæju hjá Slippfélaginu. Meira »

83 milljóna útsýnisíbúð í Garðabæ

í gær Við Löngulínu í Garðabæ stendur ákaflega falleg 138 fm íbúð á besta stað við sjóinn. Íbúðin er smekklega innréttuð.   Meira »

Komst yfir sjálfsvígshuganirnar

í gær Bill Lokey segir frá reynslu sinni þegar hann var við það að taka eigið líf. Hann segir að það sé hægt að komast yfir þá reynslu. Meira »

Vill líta út eins og lifandi kynlífsdúkka

í fyrradag Transkonan Ivana er búin að fara í 20 fegrunaraðgerðir til þess að líta út eins og lifandi kynlífsdúkka. Ivana sem er 26 ára er sögð hafa eytt um 87 þúsundum punda í aðgerðirnar eða rúmlega 13 milljónum íslenskra króna. Meira »

Einfaldar leiðir til að auka tekjurnar

í fyrradag „Margir eru í þeim sporum að geta ekki aukið tekjurnar á núverandi vinnustað. Þar geta legið ýmsar ástæður að baki. Ein gæti verið sú að fyrirtækið hefur ekki bolmagn til að greiða hærri laun en þú sættir þig við núverandi launakjör í von um að bráðum komi betri tíð,“ segir Edda. Meira »

Svona æfði Jenner fyrir sýningu Victoria's Secret

12.11. Ofurfyrirsætan Kendall Jenner segist hafa æft vel og passað mataræðið áður en hún steig á svið fyrir Victoria's Secret.   Meira »

Gilda íslensk hjúskaparlög erlendis?

12.11. Ég er með spurningu sem varðar riftun hjónabands sem stofnað er til í öðru landi. Getur einstaklingur sem stofnaði til hjúskapar í öðru landi rekið skilnaðarmál á Íslandi? Málsaðstæður eru þær að viðkomandi vill ljúka hjúskap en makinn í heimalandi ekki. Meira »

Ástarsorgin dró hana í Kópavog

12.11. Kamilla Einarsdóttir hefur skrifað sögur alla sína ævi en langaði ekki að gefa neitt út. Eftir að bókaútgáfa sýndi verkum hennar áhuga og bauðst til að gefa bók hennar út varð til bókin Kópavogskronika. Meira »

Sjö stig tilfinninga fólks í ástarsorg

12.11. Sorg er ekki það fyrsta sem einkennir tilfinningar fólks sem er nýhætt í sambandi. Afneitun og reiði kemur á undan.   Meira »

Afmælisstuð í hámarki hjá Spektra

11.11. Ráðgjafafyrirtækið Spektra ehf. hélt upp á 5 ára afmælið sitt á dögunum og af því tilefni bauð fyrirtækið í afmælispartí í húsakynnum sínum að Laugavegi 178. Meira »

Gerðu trúboðastellinguna betri

11.11. Trúboðastellingin þarf ekki að vera leiðinleg og ætti í rauninni að vera reglulega á matseðlinum en fólk ætti ef til vill að kunna að bragðbæta hana. Meira »

Ódýrir hlutir sem gjörbreyta baðherberginu

11.11. Þegar baðherbergið er fallegt er skemmtilegra að tannbursta sig og gera aðra hluti. Það þarf ekki að gera baðherbergið fokhelt og leggja marmara á það allt til þess að gera það fallegt. Meira »