210 E.Guðmundsson ehf.

Stærðarflokkur Stórt
Röð innan flokks 168
Landshluti Suðurland
Atvinnugrein Rekstur gististaða og veitingarekstur
Starfsemi Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu
Framkvæmdastjóri Sigurður Elías Guðmundsson
Fyrri ár á listanum 2014–2019
Framúrskarandi 2020

Hvernig gengur reksturinn?

Eignir 1.505.101
Skuldir 791.016
Eigið fé 714.085
Eiginfjárhlutfall 47,4%
Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Eigendur og eignarhald

Þekktir hluthafar 3
Endanlegir eigendur 3
Eignarhlutur í öðrum félögum 3
Endanleg eign í öðrum félögum 3

Lánshæfismat félaga í sömu grein

Meðallánshæfi félaga í atvinnugreininni Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

pila

Miðlungi áhættumikil

Meira um fyrirtækið hjá CreditInfo

Greinar og viðtöl

Samstarfsaðilar