Kaup á Póstmiðstöðinni samþykkt með skilyrðum

Kaup Árvakurs og 365 miðla á Póstmiðstöðinni hafa verið samþykkt ...
Kaup Árvakurs og 365 miðla á Póstmiðstöðinni hafa verið samþykkt með skilyrðum. mbl.is/Valli

Samkeppniseftirlitið hefur heimilað Árvakri, útgáfufélagi mbl.is, Morgunblaðsins og 365 miðlum, eiganda Fréttablaðsins, að kaupa Póstmiðstöðina ehf. Samruninn er háður skilyrðum sem Samkeppniseftirlitið og samrunaaðilar hafa gert sátt um. Þannig skuldbinda aðilar sig til aðgerða til þess að bregðast við þeirri röskun á samkeppni sem samruninn myndi annars leiða til. Þetta kemur fram í tilkynningu á vefsíðu Samkeppniseftirlitsins.

Póstmiðstöðin rekur félagið Póstdreifingu sem starfar á sviði dreifingar, m.a. dagblaða og fjölpósts. Póstmiðstöðin er dreifingaraðili Fréttablaðsins og annarra miðla. Landsprent, sem er dótturfélag Árvakurs, hefur sinnt dreifingu Morgunblaðsins og annarra miðla. Með samrunanum hyggjast samrunaaðilar sameina dreifikerfi sín fyrir dagblöð, tímarit og fjölpóst undir fyrirtækinu Póstmiðstöðinni sem þeir hyggjast reka sem dótturfélag.

Kaup Árvakurs og 365 miðla á Póstmiðstöðinni hafa verið samþykkt ...
Kaup Árvakurs og 365 miðla á Póstmiðstöðinni hafa verið samþykkt með skilyrðum. mbl.is/ÞÖK

Fram kemur að Samkeppniseftirlitið hafi rannsakað samrunanna á grundvelli samrunareglna, bæði samkeppnislaga og fjölmiðlalaga, en samrunareglum síðarnefndu laganna er ætlað að vernda fjölbreytni og fjölræði í fjölmiðlun. Rannsókn samrunans leiddi í ljós að samruninn leiðir til mögulegrar hagræðingar í dreifingu sem mikilvæg kann að vera fyrir markaðinn fyrir útgáfu dagblaða, m.a vegna kostnaðar við blaðadreifingu.

Rannsóknin leiddi á hinn bóginn í ljós ákveðna hættu á því að samrunaaðilar gætu misbeitt stöðu sinni gagnvart keppinautum, t.a.m. með því að hefta aðgang þeirra að dreifikerfi Póstmiðstöðvarinnar og mismuna þeim í verðlagningu og gæðum þjónustunnar. Leitaði Samkeppniseftirlitið því sjónarmiða markaðsaðila og almennings og hefur sett samrunanum skilyrði sem ætlað er að bregðast við þeim vandamálum sem annars gætu leitt af honum.

Fréttablaðið
Fréttablaðið mbl.is/Arnaldur

Meginefni sáttarinnar er eftirfarandi:

  1. Aðgangur og jafnræði: Póstmiðstöðinni verður óheimilt að útiloka aðila sem eru ótengdir samrunaaðilum frá viðskiptum vegna dreifingar á blöðum og prentefni. Skal Póstmiðstöðin verða við beiðni aðila um þjónustu nema málefnalegar ástæður mæli gegn því. Póstmiðstöðin skal jafnframt gæta jafnræðis í verðlagningu og gæðum þjónustunnar gagnvart viðskiptavinum sínum.
  2. Almenn verðskrá: Póstmiðstöðin skal setja sér almenna verðskrá vegna dreifingar á blöðum og prentefni. Verðskráin skal gilda í viðskiptum Póstmiðstöðvarinnar við viðskiptamenn, þ. á m. Árvakur og 365 miðla.
  3. Aukin eftirspurn: Í fjórðu grein sáttarinnar segir að Póstmiðstöðin skuli leitast við að verða við ósk nýs aðila um þjónustu jafnvel þó viðskiptin kalli á verulegar breytingar, m.a. fjárfestingar, breytingar á núverandi dreifikerfi eða verulega aukningu starfsmanna.  
  4. Bann við samtvinnun þjónustu: Póstmiðstöðinni og eigendum hennar er óheimilt að gera það að skilyrði að viðskiptamenn Póstmiðstöðvarinnar kaupi jafnframt aðra þjónustu frá eigendum, s.s. prentþjónustu.
  5. Sjálfstæði stjórnenda og vernd trúnaðarupplýsinga: Framkvæmdastjóri og lykilstarfsmenn Póstmiðstöðvarinnar skulu vera sjálfstæðir í störfum sínum gagnvart Árvakri og 365 miðlum.

 Sátt Samkeppniseftirlitsins, Árvakurs og 365 miðla má finna hér.

mbl.is

Myntbreyta

  ISK
  USD
  EUR
  GBP
  CAD
  DKK
  NOK
  SEK
  CHF
  JPY

Gagnaveitur

Erlendar viðskiptafréttir