Telja taumhald bankans of þétt

Markaðsaðilar vænta þess að verðbólga verði 2,1% á fyrsta fjórðungi þessa árs og um 2,2% bæði á öðrum og þriðja ársfjórðungi. Þá búast þeir við að verðbólga verði 2,4% eftir eitt ár og 2,5% eftir tvö ár.

Seðlabanki Íslands kannaði væntingar markaðsaðila dagana 20. til 22. janúar sl. Leitað var til 28 markaðsaðila á skuldabréfamarkaði, þ.e. banka, lífeyrissjóða, verðbréfa- og fjárfestingarsjóða, verðbréfamiðlana og fyrirtækja með starfsleyfi til eignastýringar. Svör fengust frá 24 aðilum og var svarhlutfallið því 86%.

Gera ráð fyrir lækkun vaxta og að evran verði 140 krónur

Langtímaverðbólguvæntingar þeirra eru jafnframt óbreyttar frá fyrri könnun en þeir vænta þess að verðbólga verði 2,5% að meðaltali á næstu fimm og tíu árum. Könnunin gefur til kynna að markaðsaðilar vænti þess að gengi krónunnar veikist lítillega á næstu misserum og að gengi evru gagnvart krónu verði 140 krónur eftir eitt ár.

Miðað við miðgildi svara í könnuninni búast markaðsaðilar við því að meginvextir bankans lækki um 0,25 prósentur í 2,75% á fyrsta fjórðungi þessa árs. Þeir vænta þess að í kjölfarið haldist vextir óbreyttir næstu tvö ár. Þetta eru lægri vextir en markaðsaðilar bjuggust við í könnun bankans í október sl. en þá væntu þeir þess að vextir yrðu um 3% á næstu tveimur árum.

Aðgengi að fjármagni skortir og fjármagnskostnaður of hár

Meirihluti svarenda telur að taumhald peningastefnunnar sé of þétt um þessar mundir líkt og í síðustu þremur könnunum. Hlutfall þeirra sem telja taumhaldið of þétt hækkar milli kannana og var nú 61% samanborið við 56% í síðustu könnun. Á móti fækkar þeim sem telja taumhaldið hæfilegt úr 40% í 35%.

Til viðbótar voru markaðsaðilar beðnir að nefna þá þætti sem þeir töldu að gætu helst dregið úr fjárfestingum fyrirtækja um þessar mundir. Aðgengi að fjármagni og fjármagnskostnaður var oftast nefnt sem ástæður en um 60% töldu aðgengi fyrirtækja að fjármagni ekki nægilega gott og um 55% töldu fjármagnskostnað of háan. Helmingur taldi að óvissa um efnahagshorfur drægi úr vilja fyrirtækja til að fjárfesta en 15% sögðu launakostnað of háan og 10% álitu að opinber fjárfesting þyrfti að vera meiri.

mbl.is
  ISK
  USD
  EUR
  GBP
  CAD
  DKK
  NOK
  SEK
  ISK
  USD
  EUR
  GBP
  CAD
  DKK
  NOK
  SEK