Segir hagkvæmt fyrir opinbera aðila að selja fasteignir sínar

Heppilegt væri fyrir ríki og sveitarfélög að selja fasteignir sínar fasteignafélögum og leigja þær svo af þeim. Þetta er niðurstaða skýrslu sem Viðskiptaráð Íslands hefur gefið út og er það mat skýrsluhöfunda, að ríkið gæti losað um hátt í 80 milljarða króna ef fasteignir yrðu seldar.

Í skýrslunni segir, að stór fyrirtæki og einhver sveitarfélög hafi í vaxandi mæli komið fasteignum sínum í hendur einkarekinna fasteignafélaga. Reynsla þeirra hafi sýnt, að bygginga- og rekstrarkostnaður minnkar. Þannig hafi byggingarkostnaður nokkurra skóla, sem eignarhaldsfélagið Fasteign hf. hafi byggt og rekið fyrir sveitarfélög, verið fjórðungi lægri en kostnaður vegna sambærilegra skóla hjá opinberum aðilum.

Í skýrslunni er reynt að kortleggja umfang fasteigna ríkisins og þess húsnæðis sem ríkið leigir af einkaaðilum. Niðurstaðan er sú að 85% af því húsnæði sem ríkið notar er í ríkiseigu, en 15% er leigt af einkaaðilum. Þessi skipting sé mjög misjöfn eftir ráðuneytum og undirstofnunum þeirra, sem sýni að svo virðist sem engin heildstæð stefna sé til staðar í þessum málaflokki.

Það er mat skýrsluhöfunda að ríkið gæti losað um hátt í 80 milljarða króna ef fasteignir yrðu seldar og því gæti verið um að ræða umfangsmestu einkavæðingu Íslandssögunnar. Leggur Viðskiptaráð til, að féð verði allt notað í að greiða upp skuldir. Ríkið myndi þannig spara fjármagnskostnað til viðbótar við þann byggingar- og rekstrarkostnað sem sparast af fasteignunum. Þýðingarmikið sé að slíkur sparnaður verði notaður til að lækka skatta.

Skýrslan verður kynnt á ráðstefnu um einkaframkvæmd í Háskólanum í Reykjavík í dag klukkan 15:30.

mbl.is