Eiga að nefna raunverulega eigendur

Fjármálafyrirtækjum ber að tilgreina nöfn og hlutfallslegt eignarhald allra þeirra sem eiga umfram 1% hlutafjár á heimasíðu sinni. Sé lögaðili eigandi hlutafjár umfram 1% skal jafnframt koma fram hvaða einstaklingur eða einstaklingar séu raunverulegir eigendur viðkomandi lögaðila.

Á þetta minnir Fjármálaeftirlitið í tilkynningu á vefsíðu sinni í tilefni frétta af sölu á 30% hlut í Arion banka. Þar segir að með umræddum kaupum fjögurra fjárfesta myndist ekki nýr virkur eignarhlutur í bankanum þar sem einstakir fjárfestar fara með minna en 10% eignarhlut.

Þá segir að Fjármálaeftirlitið hafi í aðdraganda viðskiptanna verið í samskiptum við kaupendur. Þá eigi eftirlitið von á tilkynningum um virka eignarhluti í Arion banka vegna mögulegs aukins eignarhlutar. Á grundvelli slíkra tilkynninga leggi Fjármálaeftirlitið mat á hæfi þeirra til að fara með eignarhlutinn og aflar m.a. upplýsinga um raunverulega eigendur þeirra.

Kaupin hafa þá ekki áhrif á skilyrði sem Fjármálaeftirlitið setti árið 2010 fyrir virkum eignarhlut Kaupþings í gegnum eignarhaldsfélagið Kaupskil í bankanum sem m.a. takmarka verulega áhrif hluthafa Kaupþings á stjórnun bankans, en umræddir fjárfestar fara beint eða óbeint með eignarhlut í Kaupþingi. „Fjármálaeftirlitið hefur áskilið sér rétt til að taka upp ofangreind skilyrði og hefur sett fram tímamörk í því skyni. Umræddum eignarhlutum fylgir ekki atkvæðisréttur að svo stöddu.“

Arion banki.
Arion banki. mbl.is/Kristinn

„Fjármálaeftirlitið hefur það hlutverk að meta hæfi virkra eigenda að fjármálafyrirtækjum og geta kaup á virkum eignarhlut ekki komið til framkvæmda fyrr en stofnunin hefur tilkynnt þeim sem hyggst eignast eða auka við virkan eignarhlut að hann sé hæfur til að fara með eignarhlutinn,“ segir Fjármálaeftirlitið.

Með virkum eignarhlut er átt við beina eða óbeina hlutdeild í fjármálafyrirtæki sem nemur 10% eða meira af hlutafé, stofnfé eða atkvæðisrétti eða sem gerir kleift að hafa veruleg áhrif á stjórnun viðkomandi félags. Varðandi mat á hæfi aðila til að fara með virkan eignarhlut vísast til umfjöllunar á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins.   

mbl.is
Svæði

Gagnaveitur

Erlendar viðskiptafréttir