Samfélagsmál

Unglingum líður verr en áður

11.1. „Það er augljóst að líðan unglinga er verri núna en hún hefur nokkurn tímann verið áður. Þróunin er ekki í rétta átt.“ Þetta segir Ársæll Már Arnarson, prófessor á Menntavísindasviði HÍ, um niðurstöður nýrrar rannsóknar á heilsu og lífskjörum grunnskólanemenda. Meira »

Ógn við velferð nemenda

10.1. Yfir 13% nemenda sem tóku þátt í rannsókn á einelti í grunnskólum á Íslandi höfðu orðið fyrir einelti á undanförnum mánuðum og 6,3% nemenda höfðu orðið fyrir einelti tvisvar eða þrisvar í mánuði. Þrátt fyrir eineltisáætlanir hefur einelti aukist og einelti er ógn við velferð nemenda. Meira »

Fjölbreytni skilar betri vinnustað

9.12. Á annað hundrað einstaklingar hafa fengið vinnu í gegnum starfsendurhæfingu fyrir fólk með geðrofssjúkdóma á síðustu árum. Hlynur Jónasson, atvinnuráðgjafi í IPS samstarfsverkefni VIRK og Laugaráss meðferðargeðdeildar, segir mikilvægt í rekstri allra fyrirtækja að horfa til fjölbreytni starfsfólks. Meira »

Lögbannið ekki í nafni íbúa í Norðlingaholti

7.12. Íbúasamtök Norðlingaholts, sem hafa mótmælt rekstri vistheimilis fyr­ir ung­menni í vanda í hverfinu og fengu lögbann á starf­sem­ina áður en nokk­urt barn náði að flytja inn, tala ekki í nafni allra íbúa í Norðlingaholti. Þetta kemur fram í tilkynningu sem tæplega 50 íbúar í Norðlingaholti hafa sent frá sér. Meira »

Læknar oftar en ekki í erfiðri stöðu

7.12. Læknar á Íslandi eru ekki skyldugir til að nota aðgang að lyfjagagnagrunni við ávísun ávanabindandi lyfja. Ólafur B. Einarsson, verkefnastjóri lyfjamála hjá embætti landlæknis, segir það meðal ástæðna sem rekja má til þess að það sem af er ári hafa yfir 200 manns fengið ávísað ávanabindandi lyfjum frá tíu eða fleiri læknum. Meira »

Fengu lögbann á starfsemina

6.12. Íbúar í nágrenni húss sem hýsa átti heimili fyrir ungmenni í vanda kröfðust þess að sett yrði lögbann á starfsemina áður en nokkurt barn náði að flytja inn. Sýslumaður samþykkti kröfuna á föstudaginn en til stóð að þangað flyttu börn á næstu vikum. Meira »

Fékk öruggt rými til að verða hún sjálf

2.12. Mér leið ekki vel í skóla og var ekki sterk félagslega, segir Þórhildur Vígdögg Kristínardóttir framhaldsskólanemandi. Hún lýsti á fundi velferðarsviðs Reykjavíkurborgar hvernig starf unglingasmiðju umbylti lífi hennar. Þar hafi hún fengið öruggt rými til að verða hún sjálf að nýju. Meira »

Úrræðaleysið algjört

16.11. Sonur Hörpu Hildiberg Böðvarsdóttur hefur verið sprautufíkill í mörg ár en erfiðlega hefur gengið að komast í meðferðarúrræði. Vakti Harpa athygli á þessu úrræðaleysi sem foreldrar fíkla glíma við í umræðuhópnum Góða systir. Meira »

Heppni að ekki hafi orðið stórslys

11.11. Salvör Nordal, umboðsmaður barna, hefur óskað eftir því við landlækni að embættið rannsaki hvers vegna Sjúkrahúsið á Akureyri vísaði barni í geðrofi frá. Verið sé að taka mikla áhættu með því að vista börn í fangaklefum og slíkt eigi aldrei að gerast. Meira »

Fréttu af úrræðinu í fjölmiðlum

5.11. Stjórn Olnbogabarna segir velferðarkerfið mismuna börnum þegar kemur að veikindum. Börn sem glími við margþættan vanda fái ekki öll þá þjónustu sem þau eigi rétt á og úrræði sem hóf starfsemi nýverið hafi verið sett á laggirnar án vitundar barnaverndarnefnda. Meira »

Jöfn tækifæri fyrir öll börn

1.11. Jöfn tækifæri er leiðarstefið í starfi TUFF Ísland-samtakanna. TUFF vinnur fyrir öll börn, en lögð er sérstök áhersla á að hjálpa börnum sem hafa sökum félagslegra eða efnahagslegra aðstæðna ekki tækifæri til þess að taka þátt í íþróttum eða tómstundum. Sérstök áhersla er lögð á kynjajafnrétti. Meira »

Einmana og félagslega einangruð

18.10. „Við sjáum félagslega einangrun og einmanaleika í stórauknu mæli í samfélaginu öllu – frá barnæsku til efri ára. Við sjáum dæmi þess að félagslegt misrétti og félagsleg einangrun erfist milli kynslóða,“ segir Árni Páll Árnason í nýrri skýrslu um norræna velferðarkerfið. Meira »

Eitt á ekki að útiloka annað

16.10. Fjölskylduráðgjafi segir að það skipti miklu máli hvernig staðið sé að forvörnum og stuðningi við foreldra sem eiga börn í neyslu. Aukin sálfræðiþjónusta og fleiri úrræði á vegum hins opinbera sé af hinu góða en nauðsynlegt sé að þriðji geirinn komi áfram að geðheilbrigðis- og fíkniúrræðum. Meira »

Tryggja verði börnum vernd

11.10. Mál tveggja barna, sem glíma við alvarlegan fíknivanda og voru vistuð í fangaklefa lögreglunnar vegna skorts á viðeigandi úrræðum, eru litin afar alvarlegum augum af umboðsmanni barna og skorar embættið á stjórnvöld að tryggja börnum þá vernd og umönnun sem velferð þeirra krefjist. Meira »

Þeir einfaldlega gleymdust í kerfinu

11.10. Sjö menn með geðklofa á aldrinum 51 til 80 ára og búa á Seltjarnarnesi eru dæmi um fólk með flókinn vanda, sem eru fórnarlömb í togstreitu ríkis og sveitarfélaga, segir framkvæmdastjóri Geðhjálpar. Heimili þeirra er í uppnámi þar sem ekki hefur tekist að semja um hver eigi að greiða fyrir búsetu. Meira »

Getur bjargað lífum

11.10. Með því að grípa snemma inn er hægt að bjarga mannslífum og um leið spara þjóðfélaginu gríðarlegar fjárhæðir. Erfið uppvaxtarskilyrði og áföll í æsku geta mótað líf viðkomandi alla ævi, segir Mark A. Bellis, sem stýrir rannsóknum á þessu sviði lýðheilsu í Wales. Meira »

650 milljóna aukning ekki nóg

11.10. Logi Einarsson, formaður Samfylkingarinnar, spurði heilbrigðisráðherra að því hvaða áform séu uppi um að gera geðheilbrigðisþjónustu aðgengilegri og ódýrari, sérstaklega fyrir unga fólkið, í ljósi hárrar tíðni sjálfsvíga og þunglyndis á meðal ungs fólks á Íslandi. Meira »

Þjóðarsátt gegn ópíóðafaraldri

25.9. Mikilvægt er að Alþingi Íslendinga taki höndum saman til að stemma stigu við ópíóðafaraldri á Íslandi. Þetta kom fram í máli Þorsteins Sæmundssonar, þingmanns Miðflokksins, í sérstakri umræðu um ópíóðafaraldur og aðgerðir til að stemma stigu við faraldrinum. Meira »

Rúmin jafnmörg og fyrir 42 árum

19.8. Alls eru 138 sjúkrarúm fyrir fólk sem glímir við áfengis- og vímuefnasjúkdóminn. Rúmin eru jafnmörg og þau voru fyrir 42 árum en landsmenn á aldrinum 15-64 ára eru 100 þúsund fleiri í dag en árið 1976. Meira »

Varar við hættum ávanabindandi lyfja

16.8. Vegna fjölmiðlaumfjöllunar um notkun ungmenna á ávanabindandi lyfjum hefur embætti landlæknis gefið út viðvörun um afleiðingar slíkra lyfja. „Ef of stór skammtur ávanabindandi lyfja er tekinn geta afleiðingarnar verið bæði bráðar og óafturkræfar fyrir einstaklinginn,“ segir á vef landlæknis. Meira »

29 dauðsföll til rannsóknar

9.8. Fram í miðjan júní höfðu 29 dauðsföll þar sem grunur leikur á að lyf hafi komið við sögu komið til rannsóknar hjá embætti landlæknis. Allt árið í fyrra voru málin 32 talsins. Meira »

Sterku efnin lækka í verði

24.7. Rúmlega helmingur þeirra sem innrituðust á sjúkrahúsið Vog í maí og júní höfðu keypt lyfseðilsskyld lyf eða 47 einstaklingar. Meirihluti þeirra hafði keypt sterk verkjalyf í flokki ópíóíða. Taflan af OxyContin hefur lækkað töluvert í verði. Meira »

Kvíði er tilfinning ekki sjúkdómur

8.7. „Kvíði er tilfinning – ekki sjúkdómur – ekkert frekar en reiði, depurð eða ást,“ segir Steinunn Anna Sigurjónsdóttir sálfræðingur. Eina úrræðið sem allir hafa aðgang að eru kvíðalyf og með því að setja alla á lyf getum við aukið enn frekar á vanda fólks, segir Steinunn. Meira »

Snýst um að lifa af

24.5. „Ég hef selt mig, ég hef þurft að gera ýmislegt, brjótast inn, ég hef verið í yfirgefnum húsum. Þetta snerist bara um að lifa af. Og það er bara survival [lífsbjörg] fyrir mig að selja mig. Hvað átti ég að gera?“ Þetta seg­ir kven­fangi sem Arn­dís Vil­hjálms­dótt­ir, geðhjúkr­un­ar­fræðing­ur og meist­ara­nemi, ræddi við. Meira »

Lyf sem bjargar mannslífum

21.5. Fimmtán lyfjatengd andlát eru til skoðunar hjá embætti landlæknis. Fólkið lést á fyrstu 79 dögum ársins, frá 1. janúar til 20. mars. Ópíóíðar (morfínskyld lyf) fundust í átta þeirra. Neyðarlyfið Naloxon getur komið í veg fyrir andlát ef það er gefið nægjanlega fljótt eftir ofskömmtun. Meira »

„Óhreinu börnin hennar Evu“

9.5. Gráu svæðin á milli þess sem sveitarfélögin eiga annars vegar að sinna og ríkið hins vegar veldur því að kerfið er óskilvirkt og börn fá ekki þá þjónustu sem þau hafa þörf fyrir. Óhreinu börnin hennar Evu, börn með fjölþættan vanda sem enginn vill taka við. Meira »

Alvarlegt og vaxandi vandamál

8.5. Andleg líðan ungmenna hefur versnað á undanförnum árum. Ragnar Guðgeirsson ráðgjafi hélt að tölur yfir tilraunir til sjálfskaða meðal unglingsstúlkna væri fjöldi þeirra sem hefðu reynt slíkt eða íhugað að skaða sig. Raunin er að 45% stúlkna hefur íhugað sjálfskaða og 28% hefur skaðað sig. Meira »

Kerfin tali saman í málefnum barna

8.5. Stefnt er að því að endurskoða allt félagslega kerfið sem snýr að börnum. Um samstarf milli kerfa verður að ræða undir stjórn félagsmálaráðuneytisins með aðkomu mennta- og heilbrigðisráðuneytisins auk sveitarfélaga. „Við ætlum að brjóta múra og byggja brýr,“ segir Ásmundur Einar Daðason, ráðherra. Meira »

Uggandi yfir opnun vistheimilis

17.4. Íbúasamtök í Norðlingaholti eru mjög uggandi yfir fyrirhugaðri opnun vistheimilis að Þingvaði 35 fyrir ungmenni með sögu um alvarlegan og fjölþættan fíkniefnavanda. Meira »

Ekki annað í boði en að hætta

12.4. Arnþór Jónsson ,formaður SÁÁ, segir það erfiða ákvörðun að hætta að taka við ungmennum yngri en átján ára en ef ekki er vilji fyrir því að Vogur veiti þessa þjónustu sé ekki annað í boði. Meira »