Hæstaréttardómari ekki vanhæfur og málinu vísað frá

Hæstiréttur Íslands
Hæstiréttur Íslands mbl.is/Oddur

Hæstiréttur vísaði í gær frá máli Magnúsar Arnars Arngrímssonar sem krafðist endurupptöku dóms Hæstaréttar frá því í desember 2015, í svokölluðu BK-máli, þar sem Magnús hlaut tveggja ára dóm fyrir umboðssvik. Magnús hélt því fram að einn dómaranna í málinu hefði verið vanhæfur en Hæstiréttur var á öðru máli. 

Magnús Arnar er fyrrverandi framkvæmdastjóri hjá Glitni banka og tengist umrætt dómsmál bankahruninu.

Fram kemur í dómi Hæstaréttar að með úrskurði endurupptökunefndar í október 2020 hafi verið fallist á beiðni Magnúsar um endurupptöku málsins en nefndin taldi einn dómara hafa verið vanhæfan til að dæma í málinu vegna fjármuna sem hann tapaði á grundvelli samnings við Glitni hf. um eignastýringu frá árinu 2007.

Í dómi Hæstaréttar var rakið að lækkun á andvirði þeirra fjármuna sem dómarinn Markús Sigurbjörnsson hafði í eignastýringu hefði numið 14,78% við fall bankans. Þessi lækkun yrði ekki talin veruleg þegar horft væri til þeirra efnahagsáhrifa sem þorri almennings hefði þurft að þola á þessum tíma.

Þá vísaði rétturinn til þess að í dómum Hæstaréttar í málum nr. 34/2019 og 35/2019, þar sem fallist var á að skilyrðum endurupptöku hefði verið fullnægt, hefði verið beint samhengi milli sakargifta og þeirra fjárhagslegu hagsmuna dómara sem fóru forgörðum en því væri ekki fyrir að fara í þessu máli.

Enn fremur hefði dómari í því máli orðið fyrir tjóni þegar hlutabréf hans í bankanum urðu með öllu verðlaus en í þessu tilviki væri um að ræða lækkun á mun hærri höfuðstól í verðbréfasjóði með dreifðar eignir á afmörkuðu tímabili.

Komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að ekki yrði talið að dómarinn hefði verið vanhæfur til að fara með málið. Af þeirri ástæðu væri ekki fullnægt lagaskilyrðum fyrir endurupptöku málsins. Aðalkrafa ákæruvaldsins um frávísun málsins frá Hæstarétti var því tekin til greina.

mbl.is