Hefði þurft betri mokstur og snarpara viðbragð

Frost á Fróni | 23. janúar 2023

Hefði þurft betri mokstur og snarpara viðbragð

Starfshópur sem innviðaráðherra skipaði vegna lokunar Reykjanesbrautarinnar vegna veðurs fyrir jól segir í skýrslu sinni að ekki hefði verið hægt að koma algerlega í veg fyrir lokun brautarinnar, þegar horft væri til veðuraðstæðna á umræddu tímabili, og lögbundinna hlutverka Vegagerðarinnar og lögreglu er snúa að öryggi vegfarenda.

Hefði þurft betri mokstur og snarpara viðbragð

Frost á Fróni | 23. janúar 2023

Björgunarsveitarbíll á Reykjanesbraut fyrir jól.
Björgunarsveitarbíll á Reykjanesbraut fyrir jól. Ljósmynd/Landsbjörg

Starfshópur sem innviðaráðherra skipaði vegna lokunar Reykjanesbrautarinnar vegna veðurs fyrir jól segir í skýrslu sinni að ekki hefði verið hægt að koma algerlega í veg fyrir lokun brautarinnar, þegar horft væri til veðuraðstæðna á umræddu tímabili, og lögbundinna hlutverka Vegagerðarinnar og lögreglu er snúa að öryggi vegfarenda.

Starfshópur sem innviðaráðherra skipaði vegna lokunar Reykjanesbrautarinnar vegna veðurs fyrir jól segir í skýrslu sinni að ekki hefði verið hægt að koma algerlega í veg fyrir lokun brautarinnar, þegar horft væri til veðuraðstæðna á umræddu tímabili, og lögbundinna hlutverka Vegagerðarinnar og lögreglu er snúa að öryggi vegfarenda.

Starfshópurinn hefur lagt fram sex úrbótatillögur til að greina það sem gerðist og hvað hefði mátt betur fara. Tillögunum er ætlað að tryggja snör og fumlaus viðbrögð við erfiðar veðuraðstæður, eins og sköpuðust á brautinni 19. og 20. desember þegar lokað var fyrir umferð.

Bílar á Reykjanesbraut fyrir jól.
Bílar á Reykjanesbraut fyrir jól. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Hefði mátt standa betur að snjómokstri

Starfshópurinn kemst í skýrslunni að þeirri niðurstöðu að þótt Vegagerðin hafi fullnýtt mannskap og tæki til snjómoksturs á tímabilinu „hefði mátt betur átt standa að snjómokstri á Reykjanesbraut. Með fleiri tiltækum snjómoksturstækjum og snarpara viðbragði við að fjarlægja bíla sem sátu fastir í snjó hefði mátt stytta þann tíma sem brautin var lokuð. Þá hefði jafnframt mátt stytta lokunartímann ef til staðar hefðu verið tæki sem henta betur í að ryðja vegamót á brautinni en þau tæki sem Vegagerðin hafði yfir að ráða í slíka vinnu“, að því er kemur fram í tilkynningu.

Mögulega hægt að opna á mánudegi

Starfshópurinn telur að mögulega hefði verið hægt að opna Reykjanesbraut fyrr á mánudeginum ef sérstaklega hefði verið auglýst að leiðir til Grindavíkur og Voga væru ófærar þar sem öll áhersla hafði tímabundið verið lögð á að halda leiðinni til flugstöðvarinnar opinni á kostnað moksturs leiða til aðliggjandi byggðarlaga. Til þess hefði þó þurft mjög markvissa upplýsingaveitu til vegfarenda ásamt skýrri umferðarstjórn inn á og út af Reykjanesbrautinni.

Bílar á Reykjanesbraut.
Bílar á Reykjanesbraut. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Í skýrslunni telur starfshópurinn mikilvægt að halda því til haga að um leið og Reykjanesbraut þjónar stærsta alþjóðaflugvelli landsins þjóni hún einnig byggðarlögum sem tengjast brautinni. Á sama tíma og barist hafi verið við að halda Reykjanesbrautinni opinni voru vegir að og í byggðarlögum við brautina ófærir.

Starfshópurinn bendir á að þegar veðuraðstæður væru með þessum hætti væri þörf á að forgangsraða snjómokstri. Eðlilegt væri að skilgreina og skýra hversu mikil áhersla skuli vera á að halda leiðinni að flugstöðinni opinni, jafnvel á kostnað annarra verkefna.

Huga verði að viðbragðsaðilum

Sem dæmi megi nefna að á meðan veðrið gekk yfir voru sjúkrabílar og lögregla kölluð til í hús sem ófært var að og þurftu viðbragðsaðilar m.a. að nýta sér aðstoð snjóbíls björgunarsveitar til að sinna útköllum. Við forgangsröðun snjómoksturs verði að huga að getu viðbragðsaðila til að bregðast við neyðaraðstæðum. Hugsanlegt væri að minni tæki sem henti betur til snjómoksturs í hringtorgum gætu tryggt öryggi að þessu leyti með betri hætti.

Úrbótatillögurnar eru eftirtaldar:

  • Áætlun verði gerð um hvaða tækjabúnaður er nauðsynlegur við aðstæður sem þessar og um samnýtingu tækjabúnaðar ólíkra aðila á svæðinu.
  • Vaktstöð Vegagerðarinnar fái heimild til nauðsynlegra framkvæmda innan fyrirfram skilgreinda marka þegar aðstæður eru illviðráðanlegar.
  • Vegagerðin, í samráði við ríkislögreglustjóra, setji saman verkferla um ákvarðanatöku og framkvæmd lokunar og opnunar vega, við aðstæður þegar lögregla ákveður að beita heimildum til lokunar.
  • Vegagerðin setji saman verkferla um miðlun upplýsinga til almennings, hagaðila og viðbragðsaðila, hvort sem samhæfingarstöð hefur verið virkjuð eða ekki.
  • Ráðherra veiti Vegagerðinni skýra heimild til að fjarlægja ökutæki sem hindra snjómokstur, trufla umferð eða vinnu við veg.
  • Gerðar verði tilteknar breytingar á viðbragðsáætlun Vegagerðarinnar vegna Reykjanesbrautar í ljósi reynslunnar í desember. Í skýrslunni eru tiltekin nokkur atriði, s.s. að endurmeta þurfi staðsetningu lokunarpósta, skilgreina eigi skilvirkara samstarf við lögreglu og kanna eigi hvort skilgreina þurfi varaleiðir til að halda opnum þrátt fyrir lokun Reykjanesbrautar.
Sigurður Ingi Jóhannsson.
Sigurður Ingi Jóhannsson. mbl.is/Arnþór

Gagnlegar tillögur

„Tillögur starfshópsins eru gagnlegar og munu nýtast þegar í stað við að gera nauðsynlegar breytingar á viðbragðsáætlun og skipulagi samskipta. Þá hyggst ég virkja heimild umferðarlaga sem veitir Vegagerðinni heimild til að láta færa ökutæki sem valda truflunum við snjómokstur,“ segir Sigurður Ingi Jóhannsson innviðaráðherra í tilkynningunni.

„Í skýrslunni er farið vel yfir atburðarásina og fulltrúar Vegagerðarinnar og lögregluyfirvalda hafa lagt sitt að mörkum til að finna leiðir til að bæta viðbragð við aðstæður sem þessar. Með samvinnu að leiðarljósi er það verkefni okkar að lágmarka eins kostur er þau áhrif sem válynd veður hafa óhjákvæmilega á samgöngur um hávetur.“

mbl.is